Start » Tropische jaren (’86)

Tropische jaren ('86)

 


 
Rectozijde omslag 'Tropische jaren'Versozijde omslag 'Tropische jaren'

 

Bron

Cornets de Groot, ‘Tropische jaren’. Uitgeverij de Prom, Baarn, 1986 (maart), p. 1-140, 12 x 20,5 cm.

Algemene opmerkingen 

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Tropische jaren van Cornets de Groot uit 1986.

Redactionele ingrepen 

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (4) is niet opgenomen in de lopende tekst.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

Tropische jaren

[ongenummerde pagina (p. 2)]

ISBN 90 6801 062 x
Copyright © 1986 by Uitgeverij De Prom, Baarn
Ontwerp omslag en typografie Harm Meijer
Verspreiding voor België:
Uitgeverij Westland nv, Schoten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher.

[ongenummerde pagina (p. 3)]

Cornets de Groot

Tropische jaren

de Prom

 

Vestdijk op de weegschaal ('72) »

1 comment to Tropische jaren (’86)

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: