Jaartallenlijst

 


 

1929
Geboren op 3 februari om 2.15 uur te Bandoeng, Tuindorp, als zoon van Piet Cornets de Groot en Anna Haagsma. Doopnamen Rudolf – naar filmster Rudolph Valentino, een held van zijn moeder – en Adriaan, een voorvader. Zijn roepnaam in deze eerste levensjaren: Doedi, of Doed.

1930-31
Vader Piet, die voor de PTT werkzaam is als controleur 1e klasse, wordt overgeplaatst naar Lampongse districten in het zuiden van Sumatra, onder meer in Palembang, Moearaenim en Teloek Betoeng. Geboorte van broer Hugo in Tandjoengenim; na acht dagen aan open ruggetje overleden.

1932-1934
Door opeenvolgende overplaatsingen van zijn vader wordt Rudy tijdelijk door zijn oma opgevoed, en spreekt bij terugkeer in het gezin alleen Soedanees.

1934
Verlofjaar in Nederland, te Den Haag doorgebracht aan de Buys Ballotstraat 91. Stookt een pas gekochte encyclopedie op in de open haard.

1935-1938
Terug naar Indonesië: Teloek Betoeng en Padang, Sumatra. Spreekt tot hilariteit van omstanders een inheemse verkoper aan met ‘Mijnheer’.

1938
Verhuizing naar Batavia (Jakarta), Java. Begin van eigen boekerij: Karl May, Jules Verne, Alexandre Dumas, de 1001 nacht.

1942
Het gezin wordt door de Japanners uit huis gezet en verliest al het meubilair. Vader wordt geïnterneerd in kamp Adek. Zijn 8 jaar oudere halfzus Maud verlaat het gezin. Door een vervalste kwartierstaat weet Cornets de Groot buiten de kampen te blijven. Hij brengt de bezetting in grote zorgeloosheid door, handelend in boeken, helmen, claxons, fietsen, rackets.

1944
Door overplaatsing van zijn vader naar kamp Tjimahi verhuist het gezin naar Bandoeng, om bij hem in de buurt te zijn.

1945
Bersiap-tijd (Indonesische revolutie). Is getuige van plunderingen en lynchpartijen.

1946
Rudy raakt gefascineerd door een artikel in Life over atoomproeven op het eiland Bikini in de Stille Oceaan. Op 4 augustus vertrek vanaf Tandjung Priok met zijn moeder en zijn zus Louise op het ms. Tegelberg, waar iemand het nummer van Life van hem pikt; aankomst in Nederland op 29 augustus. Zijn vader blijft achter om zijn pensioen te halen en komt pas in 1954 naar Nederland. Verblijf in Delft, Nieuwelaan 56.

1947
Verhuizing naar Den Haag, Laan van Meerdervoort, later naar de Hanenburglaan 71. Volgt de HBS aan het Johan de Wittcollege, waar hij jaren ouder is dan zijn klasgenoten. Maakt door toedoen van zijn leraar Nederlands contact met werk van Lucebert, Jan Elburg en Paul Rodenko. Ontwikkelt zelf belangstelling voor Forum-schrijvers.

1951
Eindexamen HBS-A. Gaat in militaire dienst en brengt het tot korporaal.

1953
Einde militaire dienst. Kantoorbaantje op het Centraal Bureau voor de Statistiek. Studeert Tekenen aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunst en volgt een cursus Decoratief Schilderen. Maakt fietstocht naar Parijs.

1955
Huwelijk met Willy van den Berge op 26 mei, met wie hij een woning betrekt aan de Denneweg 11A. Komt in café’s de Sport en de Posthoorn in een ‘kring van Hyperboreërs, losbollen, artisten en genieën’ terecht. Verdiept zich in Vestdijk en ontwikkelt ideeën voor de ‘kosmische metafoor’.

1956
Volgt een eenjarige betaalde spoedopleiding voor onderwijzer (i.v.m. de geboortegolf), en werkt tot 1966 als invalkracht op verschillende scholen in Den Haag.

1957
Geboorte dochter Andrea. Studeert geschiedenis aan de Haagse School voor Taal- en Letterkunde.

1958
Stuurt artikel over de Vijftigers naar Elseviers Weekblad, dat door de redactie wordt geweigerd.

1959
Geboorte dochter Saskia. Breekt studie geschiedenis af.

1962
Debuteert in oktober in De Gids met ‘De artistieke opbouw van Vestdijks romans’. Studie MO-Nederlands aan de Haagse School voor Taal- en Letterkunde. Contact met Simon Vinkenoog en Harry Mulisch.

1963
Geboorte zoon Rutger Hugo. Publiceert ‘Bikini’ in Randstad nr. 5, een avant-garde tijdschrift onder redactie van Vinkenoog, Mulisch, Claus en Ivo Michiels. Verdiept zich in Mulisch’ werk.

1964
Leert uitgever Bert Bakker kennen, publicaties in diens Maatstaf. Komt via Adriaan Roland Holst in contact met mevrouw H.S.E. Burgers, astrologe en vriendin van Vestdijk.

1965
Ontvangt regeringsopdracht voor het schrijven van ‘een studie over het astrologisch aspect in Vestdijks werk’. Betrekkingen met Haagse Provokringen.

1966
Verschijning van De chaos en de volheid. Verliest zijn baan als onderwijzer. Trekt twee jaar lang steun en verricht correctiewerk bij de LOI voor de cursus Journalistiek. Beleeft als schrijver tot 1969 zijn meest productieve periode. Schrijft kritieken voor kranten en tijdschriften en werkt mee aan literaire programma’s van de NCRV, de RVU en de BRT. Publiceert onder pseudoniem A.R. Ronin in Provoblaadjes Iets en Lynx.

1967
Publicatie van De open ruimte in augustus bij Bert Bakker; een maand later volgt De zevensprong bij de Bezige Bij.
Verwerft op 14 juli een tweedegraads bevoegdheid voor het geven van Nederlands, ‘met een 9 voor literatuur, en, wat meer zegt, met een 7 voor didactiek’.

1968
Publicatie van Poëzie is kinderspel en van Labirinteek. Wordt aangenomen als leraar Nederlands aan het Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk (Z-H); geeft daar incidenteel ook enige uren tekenles. Beëindigt werk voor de LOI. Schrijft zes ‘pornografische sonnetten’ onder pseudoniem Bouwen Bake.

1969
In Engeland verschijnt een bibliofiele uitgave van Een wijze van lev/zen.

1970-1971
Beide ouders overlijden kort na elkaar; zijn vader op de geboortedag van zijn moeder. Leonarda op den Akker komt als leerlinge in zijn klas.
In 1971 publicatie van Contraterrein bij Nijgh & Van Ditmar.

1972
Publicatie van Vestdijk op de weegschaal (Sijthoff).

1973
Verschijning van Intieme optiek bij Nijgh & Van Ditmar.

1974
Echtscheiding. Verhuist naar Rijswijk (Z-H), Huis te Landelaan 69.

1976
Huwelijk met Leonarda op den Akker (1 juni). Koopt woning op de Oude Singel 16 in Leiden (augustus).

1977
Geboorte dochter Machteld.

1978-1979
Na vijf jaar stilte verschijnen twee nieuwe boeken: De kunst van het falen en Met de gnostische lamp, beide bij een nieuwe uitgever, Bzztôh.

1979
Verhuist naar Herenstraat 116 in Leiden. Op vakantie in Istanboel. Wordt redacteur van de Vestdijkkroniek.

1980
Publicatie van Striptease, weer bij Nijgh & Van Ditmar.

1981
Verschijning van laatste essaybundel Ladders in de leegte (Nijgh & Van Ditmar).

1983
Publiceert roman Liefde, wat heet! onder pseudoniem Simon Lucard bij De Prom.
Wordt op grond van verdiensten benoemd tot eerstegraads leraar Nederlands.

1984
Neemt zitting in de jury van de PC-Hooftprijs; de voordracht van Hugo Brandt Corstius kan de goedkeuring van de minister niet wegdragen.

1985
Verschijning tweede roman Tropische jaren (De Prom).
Om gezondheidsredenen afgekeurd voor het leraarschap. Beëindiging redacteurschap van de Vestdijkkroniek.

1987
Reis naar Indonesië van 13 juni tot 16 juli.

1989
Hartaanval op 11 juni, drie dagen na voltooiing van De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes (Dimensie).

1990
Laatste publicatie (‘De robot en het woord’ in het maartnummer van Maatstaf).

1991
Overlijdt op 6 maart.

1992
De Vestdijkkroniek verschijnt met een aan de astrologie gewijd nummer, met daarin artikelen en brieven van Cornets de Groot en commentaar op zijn werk.

1993
Piet Meeuse publiceert in de Revisor een artikel over Cornets de Groot; van Gerard Termorshuizen verschijnt een artikel over Cornets de Groot in Indische letteren.

1995
In Biografie Bulletin debuteert zijn zoon Rutger met ‘Antibiografieën van R.A. Cornets de Groot’.

1999
Bij de Historische Uitgeverij verschijnt Licht is de wind der duisternis, een verzameling essays over Lucebert met daarin een posthume bijdrage van Cornets de Groot.

2002
Op het adres http://www.xs4all.nl/~cornets/deopenruimte.nl wordt deze website, dan nog alleen als bloemlezing, onder de titel De open ruimte gepubliceerd.

2006
De website verhuist naar het adres www.cornetsdegroot.com. Er wordt een begin gemaakt met de digitalisering van het volledige werk.

2009
Op 6 maart 2011, 20 jaar na Cornets de Groots overlijden, verschijnt het eerste bericht op de geheel vernieuwde site, waarin een biografieblog wordt aangekondigd.

Plaats een reactie