Correspondentie Aldert Walrecht (±1975)

 

1 brief.
Bron: Archief Cornets de Groot.

Cornets de Groot aan Aldert Walrecht

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Beste Aldert,1

Bedankt voor je brief, waar ik erg blij mee ben. Inderdaad, we verwaarlozen elkaar wel zeer – Groenendijk2 is hier geweest – een uiterst charmante figuur, aan wie ik met groot plezier de brieven3 gaf waarvan ik de waarde wel ongeveer schat, maar waarvan ik vooral ook weet dat ze bij jullie nog iets doen, terwijl ze hier maar liggen.
‘t Herinnert me er overigens aan dat de 1e brief die ik van Lucebert kreeg, in het Lett. Museum ligt. Ik verwachtte weinig meer correspondentie (en ik kreeg daarin gelijk) en stond die brief af, waar, geloof ik, iets in staat over Poëzie is kinderspel (de bloemlezing).4 Vraag maar een copie, als ‘t van Lucebert mag – mijn zegen heb je.
Inmiddels heb ik ‘t Lucebert-interview dat ik met Bert Bakker voor de bloemlezing maakte en op de band zette teruggevonden.5 Meld dit maar aan Groenendijk, dan weet hij ‘t vast. De band verkeert in deplorabele staat, er staan bovendien andere zaken op, voor jullie wsch. van geen belang.
Wil je er een copie van, dan moet je die hier maar maken (ik mis een 2e recorder), op een dag dat jullie kunnen: Koninginnedag? Bevrijdingsdag? – met Hemelvaart kan ik niet – of in de Pinkstervakantie? Kom met je tweeën, of drieën (Watering).6 Dan babbelen we intussen wat.
Spreek jij af? Ik heb door de emoties e.d. weinig puf om iets, wat dan ook, te ondernemen als een ander me niet op gang helpt.7

All the best, en groeten aan Lenie e.a.

Rudy

Met hartelijks van ons allen

je Rudy.

  1. Aldert Walrecht (1931-2009), letterkundige en Lucebert-specialist. Vormde met Kees Groenendijk en Cees van de Watering de ‘werkgroep Lucebert’ die verantwoordelijk was voor de samenstelling en bezorging van Luceberts in 1974 uitgegeven Verzamelde gedichten. []
  2. Zie noot 1. []
  3. Zie de correspondentie met Lucebert. []
  4. Poëzie is kinderspel. []
  5. Beluister het interview op deze pagina. []
  6. Zie noot 1. Cornets de Groot zou in 1981 in Ladders in de leegte een uitvoerige polemische reactie publiceren op Van der Waterings proefschrift Met de ogen dicht. []
  7. De brief, met de hand geschreven op papier van zijn school, dus in elk geval uit de periode 1969-1985, is moeilijk nauwkeuriger te dateren, maar is vermoedelijk van ±1975 gezien deze verwijzing naar emoties die mogelijk verband houden met zijn huwelijksperikelen in diezelfde periode. Ook publiceerde de werkgroep Lucebert in 1974 de Verzamelde gedichten. []

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: