Vestdijk op de weegschaal (’72)

 


 
Rectozijde omslag 'Vestdijk op de weegschaal'Versozijde omslag 'Vestdijk op de weegschaal'

Bron

R.A. Cornets de Groot, ‘Vestdijk op de weegschaal’. A.W. Sijthoff, Leiden 1972, p. 1-100. [Bloemlezing met inleidingen]. [Met een bronvermelding in de Inhoud en een Verantwoording door R.A. Cornets de Groot voorin, met een Lijst van illustraties achterin, en met een aanbevelende tekst van Martien J.G. de Jong en bio-bibliografische gegevens van R.A. Cornets de Groot op de achterzijde van het omslag]. [Met vijf afbeeldingen, waarvan éen tevens op de voorzijde van het omslag, en met een portretfoto van R.A. Cornets de Groot door Cor Stutvoet op de achterzijde van het omslag]. Omslagontwerp: Julius de Goede. [In een gedeelte van de oplage van deze uitgave, de schooleditie genoemd, is een Werkboekje door R.A. Cornets de Groot los toegevoegd].
Literaire Verkenningen, Vierde tijdvak. A.W. Sijthoff, Leiden, 1972, 100 blz., 14,5 x 22 cm. Werkboekje 12 blz., 14,5 x 22 cm.

Inhoud

Inleidingen en teksten

Tussen stoommachine en computer [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid]. [Hierbij: S. Vestdijk, Het veer, (uit: De dood betrapt, 1935), p. 13-24].
p. 10-24.

Persoonlijkheid als maat der dingen [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid, Forum, mythe]. [Hierbij: S. Vestdijk, Over het Lied van de dwaze bijen, (uit: De glanzende kiemcel, 1950), p. 29-30, en Tussen ik en menigte, (uit: Muiterij tegen het etmaal 2, 1966), p. 31-32].
p. 25-32.

Het aansprakelijk individualisme [Over: S. Vestdijk, individualisme, collectivisme]. [Hierbij: S. Vestdijk, Historische contingentie, (uit: Essays in duodecimo, 1952), p. 39-43].
p. 33-43.

Verweys idee en Vestdijks poëzie [Over: S. Vestdijk, Albert Verwey]. [Hierbij: Sonnetten uit “Madonna met de valken” (sonnetten CXIX t/m CXXIII, in: Gestelsche liederen, 1949), p. 48-50].
p. 44-50.

Een kwestie van accenten [Over: S. Vestdijk, ‘mystisch-introspectieve type’]. [Hierbij: S. Vestdijk, Hercules (eerste hoofdstuk uit: De dokter en het lichte meisje, 1951), p. 53-56].
p. 51-56.

De mythe in actie [Over: S. Vestdijk, mythe]. [Hierbij vier fragmenten uit S. Vestdijk, De dokter en het lichte meisje, 1951, achtereenvolgens: ‘De sprong van de rotspunt’, p. 59-63; ‘Het rijk van het midden’, p. 63-71; ‘Ik verdedig het midden en mijn eer’, p. 71-79 en ‘Een bezoek’, p. 79-82].
p. 57-82.

Vestdijk op de weegschaal [Slotbeschouwing. Over: S. Vestdijk, ‘weegschaal’-motief].
p. 83-86.

Bio-bibliografische afdeling

Beknopte biografische gegevens
p. 88-90.

Synthetisch overzicht [Over: S. Vestdijk, thema’s].
p. 88-99.

Voornaamste werken en literatuur
p. 97-99.

Algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Vestdijk op de weegschaal van R.A. Cornets de Groot uit 1972.

Redactionele ingrepen

Het bij de schooleditie bijgevoegde Werkboekje is beschikbaar in een apart bestand; daarnaast zijn de vragen aan het eind van elk respectievelijk hoofdstuk opgenomen. Ter onderscheiding van de lopende tekst zijn de vragen voorzien van een aparte achtergrondkleur en het opschrift ‘Vragen’.

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina’s (6, 8) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

Vestdijk op de weegschaal

[ongenummerde pagina (p. 2)]

Literaire verkenningen onder redactie van Martien J.G. de Jong

Vierde tijdvak

[ongenummerde pagina (p. 3)]
R.A. CORNETS DE GROOT
Vestdijk op de weegschaal
A.W. Sijthoff/Leiden

[ongenummerde pagina (p. 4)]

ISBN 90 218 8012 1 schooleditie
ISBN 90 218 2052 8 handelseditie

© A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij N.V. 1972

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Gedrukt in Nederland

[ongenummerde pagina (p. 5)]

Verantwoording 7

INLEIDINGEN EN TEKSTEN

Tussen stoommachine en computer 10
“Het veer” (Uit: De dood betrapt, 1935) 13

Persoonlijkheid als maat der dingen 25
“Over het lied van de dwaze bijen”, (Uit: De glanzende kiemcel, 1950) 29
Fragment uit “Tussen ik en menigte” (Uit: Muiterij tegen het etmaal, 2, 1966) 31

Het aansprakelijk individualisme 33
“Historische contingentie” (Uit: Essays in duodecimo, 1952) 39

Verweys idee en Vestdijks poëzie 44
Sonnetten CXIX CXX CXXI CXXII CXXIII (Uit: “Madonna met de valken”, opgenomen in Gestelsche liederen, 1949) 48

Een kwestie van accenten 51
“Hercules” (Eerste hoofdstuk uit: De dokter en het lichte meisje, 1951) 53

De mythe in actie 57
“De sprong van de rotspunt” (Hoofdstuk uit: De dokter en het lichte meisje) 59
“Het rijk van het midden” (Hoofdstuk uit dezelfde roman) 63
Fragment uit “Ik verdedig het midden en mijn eer” (Hoofdstuk uit dezelfde roman) 71
Fragment uit “Een bezoek” (Hoofdstuk uit dezelfde roman) 79

Vestdijk op de weegschaal 83

Bio-bibliografische afdeling

Beknopte biografische gegevens 88
Synthetisch overzicht 91
Voornaamste werken en literatuur 97

Lijst van illustraties 100

[pagina 100]

Lijst van illustraties
Eigenhandig door Vestdijk getekende horoscoop 9
Portret van Vestdijk door Paul Citroen (tekening in Siberisch krijt,
Letterkundig Museum te ‘s-Gravenhage) 47
De Hercules Farnese te Napels 54
Vestdijk voor de piano 85
Handschrift van Vestdijk 98

Plaats een reactie