Geraadpleegde bronnen

Bron: Saskia Cornets de Groot, Verborgen identiteit, Den Haag, 2024, p. 226-235.
Overzicht van geraadpleegde bronnen.


Enkele geraadpleegde bronnen.

Adams, Cindy 1967, Sukarno – een autobiografie uit de mond van de
president opgetekend door Cindy Adams, ’s-Gravenhage.

Ankersmit 1993, De historische ervaring, Groningen.

Arsip Nasional Republik Indonesia 2018, Inventaris Arsip Post-,Telegraaf- en Telefoondienst 1870 – 1950, Jakarta maart 2018: 315.

Aziz, Rachida 2017, Niemand zal hier slapen vannacht, Berchem.

Baay, Reggie 2008, De njai, Amsterdam.

Baay, Reggie 2010, Portret van een oermoeder, Amsterdam.

Baay, Reggie 2015, Daar werd iets gruwelijks verricht – Slavernij in Nederlands-Indië, Amsterdam.

Baay, Reggie 2018, Het kind met de japanse ogen, Amsterdam/Antwerpen.

Berge Van den, Willy 2009, Vrouwenliteratuur: er ging een wereld voorme open in: Tot hiertoe… en verder? – Haagse vrouwen vertellen zèlf hun emancipatiegeschiedenis Actie in de jaren ’60 en ’70, Den Haag 2009: 79-82.

Birney, Alfred 2012, De Dubieuzen, Haarlem.

Bloem, Marion 2020, INDO, Amsterdam – Antwerpen.

Bohang, Lala & Nuberg, Lara 2020, In haar voetsporen – Een reis langs de erfenis van Nederlands-Indië, Amsterdam.

Bossenbroek, Martin 2020, De wraak van Diponegoro – Begin en einde van Nederlands-Indië, Amsterdam.

Brokken, Jan 2021, De tuinen van Buitenzorg, Amsterdam/Antwerpen.

CdG [Piet Cornets de Groot] 1969, Taalkunst in: Tong Tong, 13e jaargang No. 21, Den Haag 15 mei 1969: 14.

Cornets de Groot 1973, Intieme optiek, Den Haag.

Cornets de Groot 1986, Tropische jaren, Baarn.

Cornets de Groot, P. 1968, Brief van P. Cornets de Groot.

Cornets de Groot, R. 1990, De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes, Leiden.

Cornets de Groot, R.A. 1966, Ingezonden brieven (1966-1987).

cornets de groot, r.a. 1967, de open ruimte, Den Haag.

Cornets de Groot, R.A. 1985a, 16 juli 1985 (dagboekaantekeningen).

Cornets de Groot, R.A. 1985b, 14 november 1985 
(dagboekaantekeningen).

Cornets de Groot, R.A. 1987, Indisch dagboek 1987 (reisverslag).

Cornets de Groot, R.A. 1988, We’ll meet again some sunny day, onvoltooide roman. Een alternatieve versie van hoofdstuk 1 met de titel Het huis is gepubliceerd in: De Tweede ronde – Indonesië-nummer, Amsterdam lente 1988: 25-32.

Cornets de Groot, R.A. 1988-1990, Correspondentie met Rutger H. Cornets de Groot (1988-1990).

Cornets de Groot, R.A. 1989a, Onvoltooide biografie van J.H. Speenhoff.

Cornets de Groot, R.A. 1989b, 6 mei 1989 (dagboekaantekeningen)

Cornets de Groot, R.A. 1989c, 10 mei 1989 (dagboekaantekeningen).

Cornets de Groot, R.A. 1989d, 12 mei 1989 (dagboekaantekeningen).

Cornets de Groot, R.A. 1989e, 15 mei 1989 (dagboekaantekeningen).

Cornets de Groot, R.A. 1989f, 21 mei 1989 (dagboekaantekeningen).

Cornets de Groot, R.A. 1990, 10 september 1990 (dagboekaantekeningen).

Cornets de Groot, R.A. zonder datum a, Aan tafel bij Cornets de Groot / De echte oblok oblok.

Cornets de Groot, R.A. zonder datum b, Fragment ongedateerde brief aan Hans Dütting.

Cornets de Groot, R.A., zonder datum c, Ongedateerde dagboekaantekening.

Cornets de Groot, Rudy 1988, Hier en nu en daar en toen in: Indische Letteren, derde jaargang nummer 1, Leiden maart 1988: 4-12.

Cornets de Groot, R.H. [sic] 1990, De robot en het woord, in: Maatstaf, achtendertigste jaargang nummer 3, Amsterdam maart 1990: 1-9.

Cornets de Groot, Rutger H. 2020, Fuck is God in: Hollands Maandblad, Amsterdam 2020 – 4: 18-36.

Cornets de Groot, Rutger H. 2021, Volledig werk en blogbiografie.

Cornets de Groot, Saskia 2010, De njai Komot – een eerbetoon aan mijn  overgrootmoeder.

Couperus, Louis 1989, De stille kracht in: Volledige Werken deel 17, Amsterdam/Antwerpen (1e dr. 1900).

Couperus, Louis 1992, Oostwaarts in: Volledige Werken deel 45, Amsterdam/Antwerpen (1e dr. 1923).

Dahm, Bernard 1964, Soekarno en de strijd om Indonesie’s onafhankelijkheid, Meppel.

Debeuckelaere, Heleen 2019, Kolonialisme leeft door in het heden. Daarom is dekoloniseren belangrijk in de Correspondent, 14 oktober 2019.

Delft Van, Marieke e.a. 1998, J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg in: Verzamelaars en verzamelingen: Koninklijke Bibliotheek 1798-1988, Zwolle.

Foppe, Han 1994, Levensberichten: R.A. Cornets de Groot 3 februari 1929 Bandung – 6 maart 1991 Leiden in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1994: 75-82.

Groot De, Hugo 1993, Het recht van oorlog en vrede, Baarn (1e dr. 1625).

Groot De, Hugo 2009, De vrije zee – een uiteenzetting over het recht van de Nederlanders om handel te drijven met Oost-Indië, Den Haag (1e dr. 1609).

Haasse, Hella S. 1948, Oeroeg, Amsterdam (1e dr. 1948 anoniem als Boekenweekgeschenk).

Hoek, Anne-Lot 2017, De verzwegen moordpartij in Palembang in: Vrij Nederland, 22 augustus 2017.

Hoek, Anne-Lot en Kleij Van der, Ewout 2020, De prijs van de onafhankelijkheid in: De Groene Amsterdammer, nr. 34, Amsterdam 19 augustus 2020.

Koninklijke Bibliotheek, Collectie familiearchief Cornets de Groot.

Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1892, Maandblad “De Nederlandse Leeuw” Jaargang 10, 1892: 18.

Legêne, Susan 2010, Spiegelreflex – Culturele sporen van de koloniale ervaring, Amsterdam.

Leushuis, Emile 2011, Gids historische stadswandelingen Indonesië, Amsterdam.

Lucard, Simon 1985, Liefde, wat heet!, Baarn (pseudoniem van Cornets de Groot, R.A.).

Lucebert 2002, Verzamelde gedichten, Amsterdam.

Maas, Michel 2021, Hoe denken de Indonesiërs over de Nederlanders? Een nodig, maar moeilijk gesprek in een ontwakende wereld in: de Volkskrant, Amsterdam 17 augustus 2021.

Mathijssen, Niels 2020, Terrorist of vrijheidsstrijder in: De Groene Amsterdammer, nr. 33, Amsterdam 12 augustus 2020.

Mellink, A.F. 1954, Het Europese Socialisme van de Negentiende Eeuw – Friedrich Engels, Arnhem.

Multatuli 1950, Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappy in: Volledige Werken deel 1, Amsterdam (1e dr. 1860).

Multatuli 1951, Ideeën – tweede bundel, Idee 451 in: Volledige Werken deel 3, Amsterdam (1e dr. 1864).

Nationale herdenking 15 augustus 1945, Herdenkingssymbool Melati.

Nellen, Henk 2007, Hugo de Groot – Een leven in strijd om de vrede 1583-1645, Amsterdam.

Nellen, Henk 2021, ‘Geen’ vredesstichter is ‘zonder’ tegensprekers – Hugo de Groot, geleerde, staatsman, verguisd verzoener, Amsterdam.

NIOD, Kampen in Nederlands-Indië 1942-1948.

NIOD e.a. 2020, Samenvatting van Over de grens: Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949, met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksprogramma “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950”, Amsterdam.

Nuffic 2017, Onderwijssysteem Indonesië beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Peters, Melle 2017, Bolwerk der vrijheid? in: Mare – Leids Universitair Weekblad, No. 9 – 9 november 2017.

Schulte Nordholt, Henk en Poeze, Harry 2022, Merdeka – De strijd om de Indonesische onafhankelijkheid en de ongewisse opkomst van de Republiek 1945-1950, Zutphen.

Reybrouck Van, David 2020, Revolusi – Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld, Amsterdam.

Robinson, Tjalie 1964, Weer een boek over Soekarno in: Tong Tong, No. 8, Den Haag 30 oktober 1964: 6.

Robinson, Tjalie 1971, Groeten van hen die sterven in: Tong Tong, 15e jaargang No. 22, Den Haag 1 juni 1971: 12.

Rijswijk Van, J, vracht-passagiersschip ms “Tegelberg” (1937), “Ruys”,”Boissevain”.

Sjahrir, Sutan 1966, Indonesische overpeinzingen, Amsterdam (1e dr. 1945 onder ps. Sjahrazad).

Snoek, Kees 2005, Het leven van een smalle mens, Amsterdam.

Snoek, Kees 2021, Sjahrir Wissel op de toekomst – Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn Hollandse geliefde, Amsterdam.

Steen Van der, Paul 2021, Hugo de Groot, Nederlands beroemdste gewetensgevangene in: Wordt vervolgd – Magazine over mensenrechten, Amsterdam 30 november 2021.

Termorshuizen, Gerard en Snoek, Kees 1991, Adinda! duizend vuurvliegjes tooien je loshangend haar – Multatuli in Indonesië, Leiden.

Tuchman, Barbara W. 1977 en 1984, Het Zimmermann Telegram, resp. Haarlem en Amsterdam/Brussel.

Verroen, Dolf 2016, Hoe mooi wit ik ben, Amsterdam (de eerste versie verscheen in 2006 onder de titel Slaaf kindje Slaaf, Rotterdam).

Vorsterman van Oyen, A.A. 1883, Hugo de Groot en zijn geslacht, Amsterdam.

Weeren Van, Hans P., Koersverhouding tussen de Nederlandse en de Nederlands-Indische gulden 1940-1950.

Wekker, Gloria 2016, Witte onschuld – Paradoxen van kolonialisme en ras, Amsterdam.

Wertheim, Anne-Ruth, Solidariteit.

Wikipedia. De vrije encyclopedie a, Intersectionaliteit.

Wikipedia. De vrije encyclopedie b, Meester Cornelis.

Wikipedia. De vrije encyclopedie c, Repatriëring van Indische Nederlanders.

Wikipedia. De vrije encyclopedie d, Resident (bestuurder).

Wikipedia. De vrije encyclopedie e, Rudy Cornets de Groot.

Wikipedia. The free encyclopedia, Taman Proklamasi.

>
< Nawoord