Es even een praatje

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 10e jrg., nr. 1, september 1978.

Dit is het eerste nummer van ‘de gele vellen’, en dit nummer bevat een hele hoop informatie, waarzonder wij niet kunnen leven zoals het hoort. Ik wens u er ontiegelijk veel plezier mee, maar het I.B. zelf kan van informatie alleen helaas niet leven. Weshalve de redactie van dit blad zijn lezers verzoekt hoog in de pen te klimmen ten einde van daaruit iets fraais af te scheiden: een idee, discussiestof, ordinaire roddel, een grap, verhaal, ervaring, opstel, – u heeft in de vakantie vast meer meegemaakt dan ondergetekende, dus laat maar es wat zien.

Het nieuwe schooljaar is intussen weer groots begonnen, met een borrel n.b. en een waarop ik niet aanwezig wezen kon (wat best de moeite van het vermelden waard is, want in de regel verzet ik er toch alle afspraken voor), omdat ik elders verwacht werd, waar een boek van een uniek essayist ten doop werd gehouden. Dat was best aardig, daar, maar het werd dit eerst recht, toen na enige tijd een groot aantal collega’s zich ook kwamen melden op de borrel dáar (die men er alleen kan drinken, als men er ook voor betaalt. Ik vind dat hieruit blijkt hoe onbaatzuchtig wij zijn). Toen pas was ik weer in mijn milieu, zal ik maar zeggen, waar ik me meer thuis voel dan in het gezelschap van kunstenaars en intellektuelen – ju, ju, wat een volkje…

Uitnodigingskaartje voor presentatie van 'De kunst van het falen'
Uitnodigingskaartje voor de presentatie van ‘De kunst van het falen’ [afbeelding niet bij oorspronkelijk artikel].

Het boek, heb ik gemerkt, is best aardig om te lezen; ik althans had er geen enkele moeite mee, al zal Jaap Dekkers dit tegen willen spreken. Het is ook helemaal niet duur – nog geen vijftien gulden – en ik zou niet weten hoe u een dergelijk bedrag beter zou kunnen besteden dan aan de uitgave van De kunst van het falen.1 Wie meer dan tien exemplaren afneemt, krijgt trouwens een royale korting; het banknummer van de auteur is bij de redactie bekend.

Wel, dit dan ter inleiding van de nieuwe jaargang van dit I.B. De redactie spreekt van deze plaats haar dank uit aan allen die zich met grote geestdrift hebben ingezet voor de totstandkoming van deze aflevering.

CN


  1. De kunst van het falen, Cornets de Groots negende titel, werd ten kantore van uitgeverij Bzztôh aan de Amsterdamse Veerkade te Den Haag ten doop gehouden. []

Plaats een reactie