Start » Dagboek 1985-1986 » 2 januari 1986

2 januari 1986

 

Bron: Archief Cornets de Groot.

Narda is zonder werk. Ze belt het ene uitzendbureau na het andere, zonder resultaat.
Toevallig vond ik, rommelend in een la, een oud spaarbankboekje van de P.T.T. Er stond nog f 63,- op, van tien jaar terug. Ik voorspelde haar dat dat uitgegroeid moest zijn tot minstens 90 of 100 gld. Maar dat horen we pas over een week. Nu tot die tijd zingen we het wel uit met het geld dat er nog is.

Middeldorp ziekt nog na: het ergste is voorbij, zei hij. Hij zou mijn artikel doorsturen naar Fokkema (had dat nog steeds niet gedaan), en dat was wat ik wilde weten. 1

Het afscheid van school is bepaald op 24/1/86. 2
Gewoonlijk hou je na het rituele gedeelte een toespraak tot de aanwezigen. Van Geest 3 had daar dertien A4 kantjes voor nodig: een historisch, in perioden verdeeld overzicht van zijn werkzaamheden: Heel Belangrijk.
Ik wil iets dat kort is, een minuut duurt, en bedacht het volgende:

Stelt u zich eens een musicus voor, die oog en oor heeft voor het talent van zijn leerling: hij herkent dat, dwars door alle fouten heen.
Of stelt u zich een hoofdzuster voor, die van een leerling-verpleegster ziet, dat ze niet altijd alles doet, zoals het moet, maar wel steeds dat, wat de situatie van haar vraagt.
En stelt u zich tenslotte een leraar voor, die zijn pupillen corrigeert en helpt.
Dat lijkt weinig, het brengt geen roem en is heel zwaar. Maar zonder hem zouden er geen verpleegsters zijn en geen musici.
Eigenlijk heb ik een grote bewondering voor leraren. Ik breng u graag een warm applaus.

En nu herinner ik me, dat Hans 4 me vroeg, waarom ik zo dwaas was geweest, in te stemmen met de toekenning van de P.C. Hooftprijs aan Brandt Corstius. 5
Ja, waarom?
Omdat al zijn personages van Stoker tot Piet Grijs van ieder bal masqué een succes maken. Omdat hij van computers droommachines maakt, en van sprookjes satires. Omdat hij op kinderlijke wijze uiterst rationeel kan zijn, en op leugenachtige waarheidlievend. Je zou kunnen zeggen: maar dan moet hij de Multatuliprijs krijgen. Nu, die kreeg hij ook.
 

NOTEN
  1. Een niet teruggevonden artikel voor de Achterbergkroniek, zie de aantekening van 20 september 1985. ↩
  2. Zie de aantekening van 9 oktober 1985. ↩
  3. Dick van Geest, godsdienstleraar op het LMC. ↩
  4. Hans Dütting, zie de correspondentie. ↩
  5. Cornets de Groot zat in de jury; de toekenning van de prijs werd door de minister van cultuur tegengehouden. ↩

2 november 1985 »

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: