Voor-/nawerk

 

Bron: R.A. Cornets de Groot, Vestdijk op de weegschaal, A.W. Sijthoff, Leiden, 1972.

Vestdijk op de weegschaal, R.A. (Rudy) Cornets de Groot, S. Vestdijk

[Achterflap]

Vestdijk op de weegschaal

Simon Vestdijk schreef honderden gedichten, een drama in verzen, zeven bundels novellen, meer dan vijftig romans, en een dertigtal essaybundels over de meest verscheiden onderwerpen. Een labirint van literatuur en geleerdheid, waar R.A. Cornets de Groot zijn lezers met groot talent en intelligentie in rondleidt en waarvan hij hen bovendien een aantal met zorg gekozen fragmenten van nabij laat betasten en bewonderen. Na zeven hoofdstukken over de ontwikkeling van Vestdijks schrijverschap en de structuur van zijn werken, volgt een bio-bibliografische slotafdeling waarin fundamentele informatie wordt gecombineerd met aanwijzingen voor verdere lectuur en studie. Cornets de Groot schreef vroeger al een boek over Vestdijk dat hij “De chaos en de volheid” noemde. Deze keer heeft hij in Vestdijks chaotische volheid een chronologische lijn en eern structureel principe weten aan te wijzen.

Martien J.G. de Jong

R.A. Cornets de Groot (geb. 1929) is leraar Nederlands aan het Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk (Z.H.). Hij publiceerde en publiceert in velerlei literaire tijdschriften en was proza-chroniqueur van De Gids. Van zijn hand verschenen de volgende essaybundels: “De chaos en de volheid” (1966); “De open ruimte” (1967); “De zevensprong” (1967); “Labirinteek” (1968); “Contra-terrein” (1971).

ISBN 90 218 8012 1 schooleditie
ISBN 90 218 2052 8 handelseditie

Omslagontwerp: Julius de Goede

[Ongenummerde pagina, (p. 7)]

Verantwoording

Vestdijks werk is niet alleen groot van omvang, het strekt zich ook uit over een groot aantal literaire genres. Dit feit legt deze Literaire verkenning beperkingen op. Naar volledigheid viel immers niet te streven. Maar ik meende me de kans Vestdijk te schetsen in zijn hoedanigheid van novellist, dichter, criticus, essayist en romancier niet te mogen laten ontgaan.
De hier opgenomen bloemlezing is bedoeld als een staalkaart van de veelzijdigheid van Vestdijks artistieke kunnen. Ze levert bovendien een aantal schakels, die de hoofdstukken waarin mijn “verkenning” is ingedeeld, verbinden.
Deze Literaire verkenning poogt de ontwikkeling van een schrijverschap te volgen – een ontwikkeling die in 1934 zichtbaar wordt, en in 1951 voltooid lijkt, – aan de hand van een schema, dat “individualisme” en “menselijke solidariteit” tegen elkaar inzet en tot een synthese voert. De weg wordt gemarkeerd door de volgende perioden:
1934 – 1940 individualistisch gericht
1940 – 1945 sociale bewustwording
1945 – 1951 beide standpunten met elkaar in evenwicht

Na 1951 is Vestdijk in hoofdzaak romancier, essayist en muziekkenner. Zijn werk van na 1951 staat “buiten de tijd”. Vormen waarin hij in het klein nieuwe mogelijkheden onderzoeken kon – poëzie, novelle – hanteert hij niet meer.
Na 1951 zijn W.F. Hermans, Ivo Michiels en Harry Mulisch interessanter dan Vestdijk na 1951 – al zijn ze niet interessanter dan de Vestdijk van 1934 tot 1951.
Vanwege dat belang schreef ik dit boek.

R.A. Cornets de Groot

[Ongenummerde pagina, (p. 9)]

Inleiding en teksten

Vestdijks horoscoop
In Vestdijks horoskoop wordt de planeet Venus (♀) door Saturnus (♄) bedorven. In Vestdijks woorden: “Lijvige boekdelen zou ik kunnen vullen met al wat ik op deze wijze gezien en gehoord heb, mijn machtige beschermer (♄, RC) achter of voor mij, niet geheel ongelijk aan die overigens zo zacht stralende planeet (♀), welke zich beurtelings voor of na de zon, als morgen- of avondster met het grote licht verbroedert” (zie Het veer, p. 15).

Plaats een reactie