Saskia Cornets de Groot: Verborgen identiteitBron

Een persoonlijk verhaal, Indische familiebiografie en koloniale geschiedenis ineen met Hugo de Groot, Komot en Soekarno. [Met illustraties]. Den Haag, 10 juli 2023 (geschreven juli 2021-juli 2022), 235 blz., 15 x 21 cm.

Klik hier voor de pdf-uitgave van het gehele werk.

Algemene opmerkingen

Hieronder volgt de html-versie van de opeenvolgende hoofdstukken, die, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave biedt van de pdf-uitgave.

Redactionele ingrepen

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook blanco pagina’s (2, 6, 8, 10) zijn niet overgenomen. De paginanummering begint vanaf p. 12.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

Verborgen identiteit

[ongenummerde pagina (p. 3)]

Verborgen identiteit

Een persoonlijk verhaal, Indische familiebiografie en koloniale geschiedenis ineen

met Hugo de Groot, Komot en Soekarno

[ongenummerde pagina (p. 4)]

Woord vooraf

In deze digitale herziene uitgave (2024) van Verborgen identiteit is een beperkt aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het boek, dat ik in een kleine oplage uitgaf. Ook is informatie over mijn Indonesische overgrootmoeder Komot toegevoegd, gevonden in het Indisch-Oud Paspoortarchief dat na voltooiing van mijn boek werd ontsloten.

Saskia Cornets de Groot

Colofon

© 2023 Saskia Cornets de Groot
Uitgegeven door Saskia Cornets de Groot
Geproduceerd door BoekXpress
Oplage: 75 (niet bestemd voor de verkoop)
Online publicatie (in html en pdf):
www.cornetsdegroot.com/verborgen-identiteit/
ISBN: 978-94-646-8990-7
[logo]
www.boekxpress.nl

[ongenummerde pagina (p. 5)]

“Het is mooi en belangrijk hoe Saskia in haar Indische familiegeschiedenis is gedoken om zo de vraag te beantwoorden wie ze zelf is, wie ze wil zijn en hoe dat haar positie bepaalt in de Nederlandse samenleving. Ieder Indisch familieverhaal is uniek en toch lees ik ook altijd veel herkenbare overeenkomsten. Bovendien is het ontroerend om door het onderzoek van Saskia heen de liefde te voelen van een dochter voor haar vader en in het vervolg daarop: die van een moeder voor haar zoon. Uiteindelijk zijn we de scheppers van ons eigen verhaal. Saskia koos ervoor dat van haar te belichten vanuit verschillende perspectieven, met oog voor enerzijds het persoonlijke en anderzijds de historische context, zoveel mogelijk vanuit een dekoloniserende blik. Dat maakt haar zoektocht rijk, van waarde en zorgt voor stevige wortels waarop zowel Saskia als haar zoon verder kunnen groeien”.
Lara Nuberg
historicus, schrijver, spreker, moderator, onderzoeker

“Het is fascinerend, ook voor niet-betrokken lezers, hoe je in de geschiedenis van Indonesië je eigen plaats zoekt. Je uitgangspunt daarbij, dat de structuur van het verhaal bepaalt, is volstrekt origineel, met figuren als Hugo de Groot, Multatuli en Soekarno, maar ook onze overgrootmoeder de njai Komot, haar zoon en kleinzoon, onze opa en vader. Telkens vind je aanknopingspunten waar de grote stroom van de geschiedenis aansluit op je eigen leven”.
Rutger H. Cornets de Groot
auteur, vertaler, broer van Saskia

[ongenummerde pagina (p. 7)]

Voor Sven Hugo Cornets de Groot

[ongenummerde pagina (p. 9)]

“Hoe verder je gaat, hoe dichter je komt”
Uit “Ruimte” – Stef Bos

[ongenummerde pagina (p. 11)]

INHOUD

Voorwoord
Inleiding
I. Het fotoalbum
II. Voorvader Hugo de Groot
III. Het begin
IV. Lebak en Multatuli
V. Patriciërsgeslacht
VI. Komot, mijn overgrootmoeder
VII. Trouwakte
VIII. Familieportret in Buitenzorg
IX. Bandoeng
X. Familiesporen op Sumatra
XI. Soekarno’s ballingsoord op Bangka
XII. Batavia en kamp ADEK
XIII. Kamp Tjimahi bij Bandoeng
XIV. Capitulatie, proklamasi en bersiap
XV. Repatriëring
XVI. Het einde
Nawoord
Bijlage I Plattegrond van bezochte (familie)plaatsen in Indonesië
Bijlage II Stamboom Cornets de Groot
Geraadpleegde bronnen

Plaats een reactie