Conform Vastaert

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 4e jrg., nr. 12, januari 1973.

Voor Frans.1

Met elkeen vrede

Er zijn er die mij haten;
maar die ik haat, niet één.
Indien zij ’t niet en laten
Dan heb ik vijanden, maar ik heb er geen.


 1. In reactie op een reeks aan verschillende collega’s opgedragen gedichten van leraar Nederlands Frans van der Horst, waarin Cornets de Groot als volgt werd opgevoerd:

  Ruud
  O, Europeeschen Asiaat, die bijkans door mutatiën
  van zaad, van obstinaat werd tot gedweeër:
  een Asiatisch Europeeër, laat niet af het
  badineren, alles en elkeen te relativeren, ’t sal
  dan niet en lang meer duren, of Gij kunt
  iedereen om alles sturen.
  []

Plaats een reactie