Over spreektaal

 

Prive-opname over spreektaal en andere taalkundige kwesties.
Jaar van opname: 1965.

Gevraagd om een reactie op de opname schrijft Marc van Oostendorp, taalkundige aan het Meertens Instituut en de Universiteit Leiden:

‘Het eerste artikel kan ik niet thuisbrengen; er was in die tijd een discussie gaande tussen structuralistische syntactici over de status van interjecties. Dit is duidelijk een bijdrage aan dit debat.

Het tweede is een Kort gesprek over een anglicisme door L.C. Michels.1

Het derde, Hoe maakt u het? van C. Kostelijk, is een reactie op het tweede en zou hier staan,2 maar men heeft de rechthebbenden van Kostelijk (woordenboekmaker bij het WNT) nog niet gevonden.

Het vierde artikel is dat van De Vooys (Bezwaren tegen de onderscheiding van ‘spreektaal’ en ‘schrijftaal’)3 waarover je vader het in de eerdere opname4 ook heeft gehad.

Zo te horen leest je vader telkens zelfgemaakte samenvattingen voor (tenzij hij ook in ‘spreektaal’ zulke complexe zinnen kon maken). Hij was in die jaren duidelijk serieus aan het studeren op de ontwikkelingen in de structuralistische syntaxis.’

 


  1. In De Nieuwe Taalgids, jrg. 53, 1960, zie de weergave op de DBNL. []
  2. Zie de DBNL. []
  3. De Nieuwe Taalgids, jrg. 48, 1955, zie de DBNL. []
  4. Een studiebijeenkomst over taalkunde van Cornets de Groot met een studiegenoot, D.A. (Dirk) Bobbe, eveneens met commentaar van Van Oostendorp. []

Plaats een reactie