Dagboek 1989-1990

 


 

Pagina uit dagboek

 

Bron

Archief Cornets de Groot.

Algemene opmerkingen

De pagina’s in deze afdeling bieden een diplomatische weergave van een ongepubliceerd dagboek uit de jaren 1989 en 1990 van R.A. (Rudy) Cornets de Groot.

Redactionele ingrepen

In de nalatenschap bevindt zich een multoband met daarin een uitdraai van enkele digitale bestanden die overigens op een floppy drive werden overgeleverd. Voor deze publicatie is de compositie van de uitdraai op papier gevolgd. Deze is als volgt opgebouwd:

  • Ter inleiding (1990)
  • 1989 (I)
  • Drie intermezzo’s
  • 1989 (II)

Voor de tekstweergave zijn een viertal digitaal overgeleverde bestanden gevolgd. Deze zijn door de auteur op floppy disk opgeslagen in een voor Wordperfect 4.2 geschikte opmaak. Hiervan moet worden aangenomen dat deze de laatste, door de auteur herziene versies bevatten.

  • Het bestand ‘Guam1.wpd’ bevat de inleidende dagboekaantekeningen van 8 en 10 september 1990, en voorts de aantekeningen van 6 januari 1989 t/m 30 maart 1989.
  • Het bestand ‘Guam2.wpd’ vervolgt met de aantekening van 30 maart en loopt door tot de laatste aantekening van 7 juni 1989.
  • Het bestand ‘Guam.wpd’ bevat de Drie intermezzo’s, zijnde een aantal Ongedateerde aantekeningen (Intermezzo I), het autobiografisch essay De robot en het woord (Intermezzo II) en een tweede reeks Ongedateerde aantekeningen (Intermezzo III). Voorts bevat ‘Guam.wpd’ nog de dagboekaantekeningen van 20 augustus 1989 tot 7 november 1989.
  • Het bestand ‘Bahar.wpd’ ten slotte sluit aan op de aantekeningen van 4 en 7 november 1989.

Van deze teksten werd alleen De robot en het woord eerder gepubliceerd (Maatstaf, maart 1990). Dit is Cornets de Groots laatste publicatie. Het artikel moest integraal deel uitmaken van een uitgave van deze dagboekaantekeningen, aan de samenstelling en vormgeving waarvan Cornets de Groot nogal veel zorg heeft besteed. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hierboven afgebeelde pagina, waarvan de 1e alinea in het Dagboek 1989-1990 op 10 maart 1989 is gedateerd, de tweede en derde alinea op 6 februari 1989 en de vierde een verwijzing bevat naar een aantekening van 16 juli 1985, dus van het vier jaar eerder geschreven Dagboek 1985-1986

Inhoud

 

Plaats een reactie