Intieme optiek (’73)

 


 

Rectozijde van het omslag van 'Intieme optiek'Versozijde van het omslag van 'Intieme optiek'

Bron

Cornets de Groot, ‘Intieme optiek’. Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage, Rotterdam, 1973, p. 1-140.
Een feuilletonessay. [Met een Voorwoord door de schrijver en met een register Bladwijzer achterin]. [Met een 15 maal voorkomend vignet en een tekening, beide door Niek Wensing]. Verzorging en omslag Niek Wensing. (Portret)foto (van Cornets de Groot door) Cor Stutvoet (op de achterzijde van het omslag).
Nieuwe Nijgh Boeken, 52. Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage, Rotterdam, 1973, gedateerd Den Haag, 20 oktober 1971, Voorwoord gedateerd Den Haag, 2 november 1971, 140 blz., 13 x 20 cm.

Inhoud

Geen titels. Bewerkingen van:

Intieme optiek 1 [Over: literaire kritiek]. [P. 9-11 bewerking van ‘Intieme optiek I’, in: Soma, nr. 12 (dec 1970) p. 15].
p. 9-16.

Reading blo(c)k [Over: R.A. Cornets de Groot, Labirinteek, Den Haag, 1968. N.a.v. W. Blok, ‘Boekbeoordelingen’, in: Nieuwe Taalgids, 62e jrg., nr. 2 (feb 1970), p. 142-146]. [In: Maatstaf, nov 1970].
p. 19-29.

Intieme optiek 2 [Over: literaire kritiek]. [P. 31-33 bewerking van ‘Intieme optiek 3 + 4′ in: Soma, nr. 14 (mrt-apr 1971), p. 30-31/50. P. 33-38 bewerking van ‘Intieme optiek II’ in: Soma, nr. 13 (jan-feb 1971), p. 47].
p. 17-19; p. 31-33; p. 12-17.

Een schemermens in meditatie [Over: metaforen]. [Bewerking van ‘Een schemermens in meditatie’, in: Jeroen Brouwers (inl. en samenst.), Werk van nu, dl. 4. Manteau, Brussel, Den Haag, voorjaar 1969, p. 29-35].
p. 39-46.

Vestdijk op de weegschaal [Een kalender bij Vestdijks werk]. [Bewerking van: ‘Vestdijk op de weegschaal’, in: Raam, nr. 79 (dec 1971), p. 24-33].
p. 47-70.

Intieme optiek 3 [Over: S. Vestdijk, A. Roland Holst].
[Bewerking van: ‘Intieme optiek 5′, in: Soma, nr. 15-16 (mei-juni 1971), p. 45-47].
p. 71-75.

Fata Banana [Over: Lucebert, ‘Fata Banana’]. [Bewerking van: ‘Intieme optiek 5′, in: Soma, nr. 15-16 (mei-juni 1971), p. 46-47. Tevens bewerking van: ‘Fata Banana’, in: De Syllabus, 10e jrg., nr. 10 (aug 1971), p. 232-233].
p. 77-81.

Nonnenwerk is monnikenwerk [Over: Beatrijs, Poketino, Zellik, 1986 (ed. Jozef D. Janssens)]. [Bewerking van: ‘Nonnenwerk is monnikenwerk’, in: Vlaamse Gids, 55e jrg., nr. 12 (dec 1971), p. 20-24].
p. 81-99.

Intieme optiek 4 [Autobiografie].
p. 100-104.

Intieme optiek 5 [Over: Le Nôtres tuinarchitectuur].
p. 105-107.

Het zonnestelsel van Mulisch [Over: J.H. Donner, Mulisch, naar ik veronderstel, Amsterdam, 1971]. [P. 107-114 bewerking van: ‘Intieme optiek 6′, in: Soma, nr. 17 (sept 1971) p. 47-50. P. 114-126 bewerking van: ‘Het zonnestelsel van Mulisch’, in: Elseviers literair supplement, 3e jrg., nr, 15 (21 aug 1971), p. 3].
p. 107-126.

Intieme optiek 6 [Over: literaire kritiek].
p. 127-131.

Intieme optiek 7 [Over: literaire kritiek]. [Bewerking van: ‘Intieme optiek 7′, in: Soma, nr. 20-21 (jan-feb 1972), p. 67-69/71].
p. 131-137.

Algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Intieme optiek van R.A. Cornets de Groot uit 1973.

Drukgeschiedenis

Intieme optiek is grotendeels opgebouwd uit bewerkingen van eerdere tijdschriftpublicaties:
p. 9-11 eerder als Intieme optiek 1 in: Soma, nr. 12 (dec 1970) p. 15.
p. 17-19, 31-33, 12-17 eerder als Intieme optiek 3 + 4 in: Soma, nr. 14 (mrt-apr 1971), p. 30-31/50.
p. 19-29 eerder als Reading blo(c)k in: Maatstaf, 18e jrg., nr. 7 (nov 1970), pp. 519-527.
p. 33-38 eerder als Intieme optiek II in: Soma, nr. 13 (jan-feb 1971), p. 47.
p. 39-46 eerder als Een schemermens in meditatie in: Werken van nu, dl. 4, Brussel, Den Haag, voorjaar 1969, p. 29-35.
p. 47-70 eerder als Vestdijk op de weegschaal in: Raam, nr. 79 (dec 1971), p. 24-33.
p. 75-81 eerder als Intieme optiek 5 in: Soma, nr. 15-16 (mei-juni 1971), p. 45-47.
p. 77-81 eerder als Fata Banana in: De Syllabus, 10e jrg., nr. 10 (aug 1971), p. 232-233.
p. 81-99 eerder als Nonnenwerk is monnikenwerk in: Vlaamse Gids, 55e jrg., nr. 12 (dec 1971), p. 20-24.
p. 105-114 eerder als Intieme optiek 6 in: Soma, nr. 17 (sept 1971) p. 47-50.
p. 116-126 eerder als Het zonnestelsel van Mulisch in: Elseviers literair supplement, 3e jrg., nr, 15 (21 aug 1971), p. 3.
p. 127-137 eerder als Intieme optiek 7 in: Soma, nr. 13 (jan-feb 1971), p. 47.

Redactionele ingrepen

Het boek, dat bestaat uit grotendeels eerder gepubliceerde essays, is als doorlopende tekst gecomponeerd, en wordt hier als één geheel weergegeven; de verschillende tekstgedeelten worden gemarkeerd door het vignet dat daartoe ook in het boek wordt gebruikt. Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina’s (6, 8, 138) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

[pagina ongenummerd (p. 1)]

intieme optiek

[pagina ongenummerd (p. 2)]

nieuwe nijgh boeken 52

nijgh & van ditmar
’s gravenhage | rotterdam

[pagina ongenummerd (p. 3)]

cornets de groot

intieme optiek

een feuilletonessay

[pagina ongenummerd (p. 4)]

530531 / ISBN 90 236 6347 0

© 1973 by B.V. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
The Hague, The Netherlands

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without the publisher’s consent.

Plaats een reactie