In dit nummer:

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 5e jrg., nr. 6 [1973].

Iets heel moois van Wil Dusseldorp, bij welk artikel men dient te weten dat we wiskunde een betekent, en wt wiskunde twee. Vwb. betekent voor wat betreft en w.o.-, voor wetenschappelijk onderwijs.

Vervolgens de rubriek Officieel en officieus
Een objectieve beschouwing van de lerarenfractie
En een nog veel objectiever beschouwing over het indienen van lijstjes
Ten slotte twee uiterst rancuneuze Ingezonden mededelingen, waar ik niet van terug heb, zodat het wekelijks terugkerende I.B.- essay erbij inschiet.

Ik begin maar met het eerste van die ingezonden brieven:1

—o0o—

Een paar promotiestellingen, om het intelligente lunchen2 te bevorderen.

“Het niet toekennen van de Nobelprijs voor literatuur aan Simon Vestdijk werpt een schril licht op de politieke en kulturele betekenis van Nederland.”3
Dr. W.I. Visser, RU Utrecht, 1971

“Autorijden is te goedkoop. Aardappelmeel en strokarton zijn te goedkoop. Schone lucht kan op. Schoon water ook. De Waddenzee kan op. De Noordzee ook. De Atlantische oceaan kan op. Zang- en roofvogels zijn bijna op. Vlinders ook. Wilde planten en paddestoelen verminderen in soort en tal. De zuurstof in het water van de Wester-Schelde is bijna op. Het zuurstofgehalte in de Oostzee neemt af; het zwavelwaterstof-, fosfaat-, kwik- en ddt-gehalte neemt toe. Groente en fruit zijn te goedkoop. Papier ook. Het wild in Afrika is op, behalve in de, valselijk aldus genoemde, natuurparken. De vier bronzen paarden op de San Marco in Venetië zijn op. Het Parthenon te Athene is bijna op. De St. Jan te Den Bosch ook. De mensheid heeft op een koopje geëxpandeerd en expande[e]rt nog steeds op een koopje. De rekening wordt haar nu gepresenteerd, en elk jaar weer. Ze heeft aan de rekening niet voldaan. Ze zal vermoedelijk insolvent worden bevonden.”
Dr. S. van Popma, VU, A’dam, ’71

—o0o—

Overijver

’t Spreekt eigenlijk wel vanzelf, dat collega’s die met administratieve gaven niet gezegend zijn, in paniek raken wanneer hun gebreken in het openbaar aan de kaak worden gesteld. Maar de paniek bij Evert!
In september – of laat het oktober zijn geweest – leverde hij zo’n langwerpig 5-vwo lijstje vol cijfers bij LH in, en dacht: ‘Zie zo!’.
Terecht op de laatste vergadering over zijn miniproduktie gekapitteld, haalde hij zijn schade in, en meldde zich bij CR met een nieuwe lijst. En die begon uiteraard ijverig zijn notities bij te werken. Maar wie schetst zijn verbazing toen hij bij de laatste punten tot de ontdekking kwam dat Everts lijst volkomen identiek was aan de eerste?
Ook ik heb me er, door autopsie der betreffende papieren van overtuigd dat Everts welwillendheid is ingegeven door verwarring. Ellendig genoeg kost dat LH een heleboel van zijn kostbare tijd. Ik geef ’t je maar te doen, zeg – cijfers invullen in zo’n cahier! LH is ten slotte Sinterklaas niet.
En tot Evert zou ik willen zeggen: tracht niet een carrière te legaliseren met ongeldig papier. Vroeg of laat val je toch door de mand.4


  1. Het gaat om een mededeling van collega Coby Hennis, die zich erover beklaagt dat zij niet bij de juiste naam wordt genoemd. []
  2. Zie het gelijknamige ‘IB-essay‘ uit de vorige aflevering. []
  3. Vergelijk: ‘In een echt land met een echte kultuurpolitiek had men Vestdijk direkt na de oorlog hoogleraar gemaakt: in de psychologie, in de musikologie, in ieder vak dat hij maar beheerste. Bij ons hoefde het blijkbaar niet zo. Bij ons wacht men tot zo iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald en dan maakt men hem tot eredoctor.’ Uit: Reading Blo(c)k, Intieme optiek, p. 9. []
  4. Hierop volgt de tweede ingezonden mededeling, van wiskundeleraar Evert Verschuur (VR), die zijn visie op het gebeurde geeft. []

Plaats een reactie