1980

 

 1. Op zoek naar het midden [Over: S. Vestdijk, Het genadeschot, Den Haag, 1964]. [Opgenomen in: Ladders in de leegte, p. 134-158].
  Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan dr. H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor taal- en letterkunde, Den Haag, 1980, p. 201-225.
 2. R. Cornets de Groot, Rilke! Rilke! Rilke! [Over: R.M. Rilke, Harry Mulisch, Lucebert, Slauerhoff]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 57-82: Rilke, Rilke, Rilke!].
  Nieuw Vlaams tijdschrift, 33e jrg., nr. 1 (jan-feb 1980), p. 49-72.
 3. R.A. Cornets de Groot, Het subjectieve als objectiviteit [Over: C.W. van de Watering, Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica, Muiderberg, 1979].
  Ons Erfdeel, 23e jrg., nr. 2 (mrt-apr 1980), p. 269-271.
 4. Het gedicht als persoonlijk schema [Over: S. Vestdijk, ‘Griekse zuilenrij’, in: Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 67-68]. [Gedateerd Rijswijk, 19-11-75 / Leiden 23-6-80].
  Vestdijkkroniek, nr. 29 (sept 1980), p. 23-40.
> 1981
< 1979

Plaats een reactie