Voorwerk

 

Bron: R.A. Cornets de Groot, De open ruimte, Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, 1967.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

de open ruimte

In De open ruimte heeft R. A. Cornets de Groot, deze telg van Hugo de Groot, een aantal esseejs bijeengebracht, die door hun eenvoud niet kunnen worden misverstaan, en die door hun onderlinge samenhang de lezer vertrouwd maken met de enige ‘nieuwigheid’ die de auteur brengt: het werken met de K(osmische) M(etafoor). Deze KM bestaat: daar kan de schrijver nu eenmaal niets aan doen – reken het hem niet aan.
Wat een KM is? In dit boek staat op bladzijde 4 bij een prentje van Lucebert een tekst van Lucebert. Bekijk dit geheel, en U weet wat een KM is – U begrijpt zelfs al de naam De open ruimte als een ruimte, open voor ieder denkbaar of ondenkbaar heelal. Dat van J. H. Leopold bij voorbeeld; dat van Harry Mulisch, met zijn tegenaarde: hechte bouwwerken van de fantasie!
Sinds 1946 – sinds de a-bom op Bikini dus – is er iets met die KM aan de hand. Vóor Bikini zweefden de dichters; men streefde omhoog, men onthechtte zich van het aardse. Sinds men echter een flauw besef begon te krijgen van de onbetaalbare waarde van deze aardbol zelf, sinds men dus inderdaad op kón stijgen tot de sterren, daalden de schrijvers af. Ze gingen naar buiten, de straat op: ze brachten de goden weer hier. Hun taal veranderde, hun stijl, hun poëtika. Ook aan dat laatste wordt in dit boek de nodige aandacht besteed.

[ongenummerde pagina (p. 4)]

in memoriam laika-maira

hij gaat ten slotte op zijn tenen staan zijn ogen
zullen eenzaam opklimmen naar een schitterend lichaam in de lucht
dit is mijn geluk dit is mijn ellende

lucebert

[ongenummerde pagina (p. 5)]

Tekening 'Het genie' door Lucebert

[ongenummerde pagina (p. 7)]

Inhoud

de open ruimte

de open ruimte, 11

bikini vóór bikini

domesdaybook (over a. roland holst), 17
het nieuwe thebe (over gerrit achterberg), 31
rapsodomantie (over j.h. leopold)

bikini

een wilde jacht (over s. vestdijk), 61
de heilige optekening (over harry mulisch), 75
het daghet (over simon vinkenoog), 91
een heksensabbat (over s. vestdijk), 105
van letter tot letter (over lucebert), 119
de daden van het licht (over lucebert), 131

de nieuwe poëtica

lichamelijke taal (over lucebert), 151
de nieuwe school der poëzie (over lucebert), 163

Plaats een reactie