Dagboek 1985-1986

 


 

Bron

Archief Cornets de Groot.

Algemene opmerkingen

De pagina’s in deze afdeling bieden een digitale weergave van 47 onregelmatig genummerde bladzijden uit het Dagboek 1986-1986 van R.A. (Rudy) Cornets de Groot, gedateerd 11 juli 1985 tot 28 april 1986.

Redactionele ingrepen

Oorspronkelijk moet het typoscript 100 pagina’s hebben beslaan; hiervan zijn er 47 overgebleven. Het typoscript is zowel met de typmachine als met zwarte en blauwe pen genummerd, maar vertoont in alle nummeringen onregelmatigheden. Niet alleen zijn er grote hiaten, er zijn ook brieven ingevoegd. Een voorbeeld van een gedeelte dat is verwijderd en elders terecht is gekomen is een beschouwing over Vestdijk die blijkens een brief aan de redactie aan de Vestdijkkroniek werd aangeboden en onder de titel Persoonlijkheid en talent (fragment) ook in de Vestdijkkroniek werd gepubliceerd (nr. 51, juni 1986).

De volgorde waarin het typoscript in de nalatenschap werd aangetroffen komt niet overeen met de dateringen. Zo volgt daarin op de aantekening van 15 oktober 1985 de op 5 februari gedateerde brief aan Jan Verstappen, om na 28 april 1986 de draad weer vanaf 1 november 1985 op te pakken. Naar de reden van deze volgorde kan alleen worden geraden, en daarom is besloten om de pagineringen te laten voor wat ze zijn en de volgorde in eerste instantie te baseren op de datering, en in tweede instantie op de volgorde van de bladzijden zoals die in het typoscript zijn aangetroffen.

Alle noten zijn van de hand van de bezorger. Om niet telkens dezelfde persoonsgegevens te herhalen wordt deze uitgave door een aparte pagina Dramatis personae voorafgegaan. Ook zijn enkele illustraties toegevoegd.
Met de hand uitgevoerde correcties in de kantlijn zijn alle in de lopende tekst verwerkt. Doorhalingen worden zoveel mogelijk met behulp van een in de tekst weergegeven.

 

 1. Dramatis personae
 2. 11 juli 1985
 3. 16 juli 1985
 4. 12 augustus 1985
 5. 18 augustus 1985
 6. 19 augustus 1985
 7. 20 september 1985
 8. 23 september 1985
 9. 5 oktober 1985
 10. 6 oktober 1985
 11. 8 oktober 1985
 12. 9 oktober 1985
 13. 10 oktober 1985
 14. 11 oktober 1985
 15. 12 oktober 1985
 16. 15 oktober 1985
 17. 1 november 1985
 18. 2 november 1985
 19. 3 november 1985
 20. 7 november 1985
 21. 11 november 1985
 22. 14 november 1985
 23. 18 november 1985
 24. 22 november 1985
 25. 23 november 1985
 26. 2 januari 1986
 27. 6 januari 1986
 28. 7 januari 1986
 29. 5 februari 1986
 30. Ongedateerd (I)
 31. 24 februari 1986
 32. 26 februari 1986
 33. Ongedateerd (II)
 34. 21 maart 1986
 35. 22 maart 1986
 36. 27 maart 1986
 37. 24 april 1986
 38. 25 april 1986
 39. 28 april 1986
 40. Ongedateerd (III)
 41. Ongedateerd (IV)
 42. Ongedateerd (V)
 43. Ongedateerd (VI)
 44. Ongedateerd (VII)
 45. Ongedateerd (VIII)

 

Voorbeeld

Plaats een reactie