Start » Een wijze van lev/zen (1969) » Een wijze van lev/zen (’69) – facsimile » *Buiten het boek » Aantekeningen bij ‘Een wijze van lev/zen’

Aantekeningen bij 'Een wijze van lev/zen'

 


 

Een wijze van lev/zen

Hierin geef ik me over aan de levende beweging van het psychische. “Niets is te gering voor zo onbeduidend een wezen als de mens.”

Een wijze van lev/zen

Soort burleske – mogelijkheid om te ontsnappen aan vormdwang.
Hoofdfiguur is een uit de gevestigde orde verdrevene. Stijl van de auteur is door protesthouding geconditioneerd. Uitdrukking van onbehagen in een stevig geregelde wereld.
Zie ook: burleske.
Bezetenheid en dogma: het onbewuste maakt zich meester van het ik -> bezetenheid. Daarom richt men zich naar bevestiging van ‘t bewustzijn: dogma.

Een wijze van lev/zen

Ik zoek een wijze van lezen – eerder dan een dogmatische wetenschapsbeoefening. De beweeglijke levenswerkelijkheid van een lezer moet niet ondergeschikt worden gemaakt aan een schema van consequentie logica.
Een lezer begeeft zich in de gegevens van het fantasticon zodanig dat die weg leidt tot een levend inzicht in een boek, een structuur, een tijd, een mens, een wereld. De manier van lezen moet niet los komen te staan van de manier van leven.

Een wijze van lev/zen

De personen hebben niet de functie verlangens te reflecteren, maar personifiëren die.
Ik doe eigenlijk precies hetzelfde als Eduard, die Julia uit het niets oproept, als Poots goden die nimfen en saters doen oprijzen.

Diana

Lat.: deus = god; dies = dag.
Naam van de godin van het licht, de jacht ( -> Hand. 19).

Odilio, Otilie

Van ôd – (= erfgoed).
Ottilia, blind geboren, kreeg bij haar doop in ‘t klooster Baume les Dames het gezicht. RK feestdag 13 december. Haar gewijde kerken liggen bijvoorbeeld opbergen. 1 Ottilie werd in Duitsland populaire naam o.i.v. Goethe.
Ze treedt eerst op als man (operaheld), doet zich weltfremd voor. Later blijkt ze een meisje (Otilie), door de wol geverfd, en – kennelijk voor de vader (vgl. Julia) aan de haal. Welgesteld, geeft ze voor vrijheid liever alle rijkdom op.
In de twee maenen is zij de 2e maan, en tegenstelling van Annet, die om haar verlaten wordt. Zij komt in De vijf tuinen terecht.

Marianne. Anima

In Een wijze van lv/zen de 1e vr. persoon die ter sprake komt -> moederbeeld.
Maria, als naam uit schroom vaak vermeden, en aangeduid als dolores (smarten).
Mercedes (verlossing der slaven); Asunción (opgenomen (in de hemel)); Concepción (onbevlekte ontvangenis) Consuelo (troost). Uit Dolores -> Lolita.
Maria geassocieerd aan ‘zee’ (moederbeeld) -> Stella maris (kosmische metafoor).
Marianne = Maria + Anna; Maria = bitterheid. Anna = genade, begenadigde, liefelijke, aanvallige. In een wijze van lev/zen is zij degeen die de ikfiguur met God (vaderbeeld) verbindt. Urinaal en Raasbol definiëren God als de vereniging van vr. èn mnl. elementen. Na Marianne en God: Constance en Carla.

Constance, Carla

Constance -> standvastig, volhardend.
Carla – Karel; karel = kerel -> vrij man, niet van adel. Carla = vrij meisje -> Das Naturel der Frauen is so nah’ mit Kunst verwandt.
Ze brengen de dag (of een hoogtepunt ervan) door in De geleerde man, naam van een herberg, dat als uithangbord heeft: een man met een ladder (= leer) waardoorheen z’n hoofd steekt, zodat: geleerde man = zotte man. De hoofdpersoon ziet in deze kroegnaam illustratie van zijn anti-intellectualistisch standpunt.

De reis = individuatieproces

systeemkaart

De 5 tuinen

Naam van historische pleisterplaats. In Een wijze van lev/zen is sprake van één tuin, stijl Sulzer, na-Rousseauiaans. Hier wordt de tuin geduid als vrl. geslachtsorgaan, waarin een bundel maanlicht valt. Analogie met Bikini is duidelijk.
Diana ontpopt zich hier als priapische godin. Met haar verenigt Otilie zich: ze wordt van blind, ziende -> De 5 tuinen = Baumes-les-Dames (baume = balsem; troost).
Otilie -> tuin(en) -> bergen -> moeder Aarde.
Voor ikfiguur is ‘t geen zich afspeelt veruiterlijking van wat zich in hem voltrekt (mijn wezen verstomt).

De twee Maenen

Annet = Anna. (Genade, begenadigde, liefelijke, aanvallige). De keukenmeid die de hoofdfiguur de weg wijst; maagd. (e?). Ze wordt in de leer van Bikini ingewijd (Bikini = atol (0) + rookzuil (pijl): vereniging van vrl. en mnl. geslacht). Zij is dus tevens moederbeeld, krijgt hier ook ‘t attribuut van Maria: de smart (als ze weent) – wordt ook als moeder (moeder Aarde) geduid.
Maan: Diana/Artemis. Poot: de zuster van de zon. Maan = vrl. element. Vanwege haar opvallend lange kittelaar (haantje op de toren) is ze al bijna een hermafrodiet: de twee maenen!

NOTEN
  1. Overeenkomst met Cornets de Groots toenmalige echtgenote, Willy van den Berge, geboren op 13 december. ↩

Een wijze van lev/zen »

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: