Liefde, wat heet! (’83)


Rectozijde omslag 'Liefde, wat heet!'Versozijde omslag 'Liefde, wat heet!'

Bron

Simon Lucard, ‘Liefde, wat heet!’. Uitgeverij de Prom, Baarn, z.j. (september 1983), p. 1-136, 12 x 20,5 cm.

Algemene opmerkingen 

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Liefde, wat heet! van Simon Lucard (pseudoniem van R.A. Cornets de Groot) uit 1983.

Redactionele ingrepen 

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (136) is niet opgenomen in de lopende tekst.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

Liefde, wat heet!

[ongenummerde pagina (p. 2)]

ISBN 90 263 2543 7
Copyright © by Uitgeverij De Prom, Postbus 308, Baarn
Foto omslag Maarten Schetsontwerp omslag en typografie Harm Meijer
Verspreiding in België:
Uitgeverij Westland nv, Schoten

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

[ongenummerde pagina (p. 3)]

Simon Lucard

Liefde, wat heet!

de Prom

[p. 5]

Inhoud

1. Gelijkenissen 7
2. Een openbaring 12
3. Polaroid 19
4. Een klein meisje 24
5. Lof van de zweep 29
6. Hedendaagse kunst 32
7. Achsenzeit 36
8. Synchroniteiten 45
9. Dallas in de achttiende eeuw 48
10. Meesters 57
11. Surrogaten 63
12. Goeroe 67
13. Amour anarchie 73
14. Stardust memories 81
15. Kerels zat 87
16. Het vaderhuis 93
17. Athene 102
18. Een pelgrimstocht 110
19. Ontaarde dromen 115
20. Hoerengeluk 119
21. Een adembenemend portret 127

 

3 gedachten over “Liefde, wat heet! (’83)”

 1. Met belangstelling bestudeer ik het onder pseudoniem geschreven boekje van Simon Lucard, ‘Liefde, wat heet!’. Wat een goed geschreven en fraai tijdsbeeld! Maar: waarom is hier sprake van een ‘diplomatische weergave’? En belangrijker: wat ís dat eigenlijk? Welke tekst stond er op de weggelaten pagina’s? Waarom is niet de integrale tekst te lezen? Kan het tijdsbeeld in onze huidige tijd het daglicht niet meer verdragen? Nee toch? Ik ben benieuwd.
  Hartelijke groet Anton de Goede

  Beantwoorden
 2. Ha Anton,

  Een diplomatische uitgave wil zeggen: volkomen gelijk aan het origineel, dus zonder verbetering van fouten of tekstcommentaar zoals in een zgn. kritische uitgave. Nou weet ik niet of ik me daar in alle gevallen strikt aan gehouden heb, maar er is zeker niets weggelaten! De teksten op de weggelaten pagina’s staan op deze pagina die je nu leest. Het is gewoon een pagina met formele gegevens over het boek, zoals ik dat bij alle afzonderlijke werken (boeken) op de site heb gedaan, naar het voorbeeld van de DBNL.

  Ik begrijp wel waar je vragen vandaan komen: de controversiële inhoud natuurlijk: zo’n ouwe viespeuk met zo’n jong meisje, dat zou niet meer kunnen in deze krampachtige tijden. Maar hij schreef er zelf heel vrijmoedig over, vooral ook in de autobiografische hoofdstukken uit Striptease. En zelf schreef ik een vierdelig essay over Cornets de Groot en de pedagogische Eros, oorspronkelijk in Hollands Maandblad onder de titel ‘Fuck is God’!

  Hartelijke groet,
  Rutger

  Beantwoorden
  • Dank je zeer Rutger, voor je duidelijke reactie. Ik bestudeer met groot genoegen jullie geweldige website, tot horens/ziens, hartelijke groet

   Beantwoorden

Plaats een reactie