Start » Met uitgevers/redacteuren » Correspondentie Max van Rooy (1976-1977)

Correspondentie Max van Rooy (1976-1977)

Hollands Diep

 

3 brieven.
Bron: Letterkundig Museum.

1. Cornets de Groot aan Max van Rooy

[brief in typoscript, 1 blz.]

26-12-76

Geachte heer Van Rooy,

Graag wilde ik mijn essayistische en kritische activiteiten wat gaan uitbreiden.
Tot nu toe werkte ik o.a. voor Het Parool, De Gids, Maatstaf, Book Review, Nouvel Observateur, etc.1

Ik wilde hieraan graag Hollands Diep2 toevoegen, – het zij in alle bescheidenheid gezegd.

Om meteen maar van wal te steken, hierbij een kritiek over het zo juist verschenen boek van Heere Heeresma.3 Ik hoop hiermee in een behoefte te voorzien.

Succes met uw arbeid,

Uw

[Handtekening]

R.A. Cornets de Groot


2. Max van Rooy aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 1 blz.]

13 januari 1977

Zeer geachte Heer Cornets de Groot

Bedankt voor de inzage van uw bespreking van Waar het fruit valt….

Vanuit de redactie hadden we dit boek echter al “uitgezet”. We hebben Guus Kuyer gevraagd het boek te bespreken. Aangezien hij al “aan het lezen en denken was” zult u begrijpen dat wij Guus Kuyer deze opdracht niet meer konden ontnemen. Daarom hierbij uw artikel retour.4

Op uw voorstel uw essayistische en kritische activiteiten tot Hollands Diep uit te breiden gaan wij gaarne in. Spoedig hopen wij u enkele onderwerp-suggesties te laten weten, aan de andere kant zijn wij uiteraard ook gevoelig voor suggesties uwerzijds. Om bovenstaande doublures te voorkomen lijkt het ons goed om steeds van te voren omtrent te realiseren onderwerpen even contact te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Max van Rooy


3. Cornets de Groot aan Max van Rooy

[Brief in typoscript, 1 blz.]

Leiden, 23 januari 1977

Zeer geachte Heer Van Rooy,

Gaarne mijn dank voor uw brief van 13 – 1 – ’77 en de retournering van de bespreking van Heeresma’s boek.

Jammer dat het niet door kan gaan, maar allicht heeft uw afspraak met Guus Kuyer voorrang.

Dat u zo positief reageert op mijn vraag, doet me groot genoegen; ik ben tot samenwerking graag bereid.

Een voorstel van mij: het is me bekend dat bij Loeb een nieuw boek van Heeresma op stapel staat: Portretten van een mopperkont.5 Dit zou ik graag bespreken zo gauw het uitkomt, en dat is ongeveer eind februari, begin maart.6
Andere ideeën heb ik voorlopig niet; maar misschien heeft u suggesties?

Graag hoor ik daar dan van!

Met vriendelijke groeten:

[Handtekening]

R.A. Cornets de Groot.

  1. De toevoeging van de laatste twee titels doet vermoeden dat Cornets de Groots zwager Heere Heeresma en diens bravoure aan de basis van deze brief hebben gestaan. Cornets de Groot heeft voor zover de nalatenschap laat zien nooit voor “Book Review” (welk? Die van de New York Times? Een ander?) zomin als voor de Nouvel Observateur geschreven. []
  2. Hollands Diep was een Nederlands cultureel tijdschrift dat tussen 1975 en 1977 tweewekelijks verscheen. Het bevatte artikelen over cultuur, literatuur, en politiek. (Bron: Wikipedia). []
  3. Het is, in aansluiting op noot 1, de vraag of deze brief niet überhaupt is ingegeven door de wens van Heeresma, die in deze jaren in Leiden zijn buurman was, om zijn nieuwe boek te promoten. De brief valt middenin de periode ’71-’78 waarin Cornets de Groot weinig schreef en publiceerde. []
  4. De recensie, getiteld Heere Heeresma als moralist, verscheen ten slotte in Bzzlletin, (februari 1977). []
  5. Heere Heeresma, Enige portretten van een mopperkont, uitgegeven door Atheneum/Loeb, Amsterdam 1977. []
  6. Dit boek heeft Cornets de Groot niet meer besproken. []

Correspondentie over 'Bikini' tussen Simon Vinkenoog en Ivo Michiels (1962) »

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: