Memoriaal

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 3e jrg., nr. 17, grasmaand 1972.

De stellingen1 beginnen langzamerhand binnen te druppelen. Er zijn – en wie had dat kunnen voorzien? – collega’s die aan een formulier voor hun vele stellingen niet genoeg hebben. Die zijn er volop. Dus wie niet toekomt, geeft maar gil – bij BN, CN of EN.
We moeten natuurlijk wel een sluitingsdatum hebben; laten we afspreken dat dat de 21e april zal zijn. Het werk van de jury komt dan in het teken van de stier te staan, en dat is, zoals iedereen weet, uitermate gunstig.

—o0o—

Godsdienstproefwerken hebben wel degelijk zin. Van Van Vliet kreeg uw redakteur het volgende onder ogen:
Vraag: Heeft de Kerk nog een funktie op het gebied van kunst en maatschappelijk werk?
Antwoord: Ik zie de artistieke funktie van de kerk steeds onbelangrijker worden. Vroeger was er al bv. de padvinderij, terwijl deze nu nog maar op verschillende plaatsen voorkomt. Iedere voetbalploeg had vroeger een geestelijk adviseur terwijl dit nu een zeldzaamheid geworden is. Ik voorzie dat in de toekomst de artistieke functie van de Kerk nihil is.

Zo zie je maar.
Het proefwerk vind ik vooral ook daarom zo mooi, omdat de leraar als commentaar onder het hele werk schreef:
‘Je beoordeelt voor en tegen van de pil. Kijk nog eens naar de opgave’.
Ik bedoel maar!

—o0o—

Taal: het museum van het denken.

Opnieuw is JA die me verblijdt met een verzameling fraaiigheden uit het Nederlands.2 Ik laat ze hier volgen: ze zijn afkomstig uit Onze Taal; de auteur is P.L. Swart.
Een arrestant – overblijfsel van een arreslee
IJspiek – zeer koude gulden
breipatroon – Eigenaar van een wolwinkel
heidin – vrouw van een heier
krukas – restant van een gecremeerde mislukkeling
leswagen – vrachtauto, gevuld met dranken
rekstok – tak van rubberboom
Po-vlakte – ruimte tussen vloer en bed
IJshockey – hut van een eskimo
Cowboy – jongen, verzot op snoepen
kreupelhout – wandelstok die zijn beste tijd gehad heeft
volledigheid – gevuld met niets
onderonsje – minder dan honderd gram
evenmin – een héél, héél korte vrijage
erfgooier – iemand die niemand op zijn grondgebied duldt
hoofdkraan – druppelende neus
slavenleven – Oosteuropees lawaai


  1. Zie Luim? Ernst? Prijsvraag! []
  2. Zie In duister gehuld. []

Plaats een reactie