Start » 9e jaargang (‘77-‘78) » Een krabbel van de redactie

Een krabbel van de redactie

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 9e jrg., nr. 4, 10 november 1977.

Twee vergaderingen achter de rug. Een algemene en éen in het teken van vier havo. Over de algemene kan ik kort zijn. De voorzitter moest af en toe een nog jong en onbedreven, want wnd. conrector tot de orde roepen, maar niet dan nadat hij sportieve types als Bos, Van Haaster en Van den Berg – resp. een gymnasiarch, een voetballer en een vrijworstelaar (klemtoon goed leggen bij dit woord!), die meenden van hun leerstoel een leuningstoel te moeten maken, verzocht had het fluweel in te ruilen voor eerlijk hout. Persoonlijk vond ik het optreden van dit drietal inderdaad een schandelijke vertoning, en ik haast me de voorzitter adhesie te betuigen met zijn krachtige maatregel tegen deze bende van drie. Maar toen ging het ook van een leien dakje. De voorzitter liet de tijd rijpen alvorens met vragen te komen, en Van Haaster en Molenkamp hielpen zeer die tijd te doen rijpen. Zodat de borrel toch nog beginnen kon, in weerwil van tóch tijdrovende, maar lang niet onvermakelijke incidenten.
Op de aan H4 gewijde vergadering kon je merken dat twee meningen tegenover elkaar stonden. Enerzijds deze, dat het nuttig zou zijn het verleden van de 4-H leerlingen uit te spitten: 3H, 2H, brugklas of de Mavo-loopbaan. Ten andere deze, dat het toelatingsbeleid wat straffer aangepakt zou kunnen worden, bv. door het Centraal Schriftelijk op Mavo wat zwaarder te laten wegen dan tot nu toe gebruikelijk was. Pogingen om het toch óók over H4 te hebben, – déze H4 – voerden al snel tot een concentratie op klas H4g – notoire lastpakken naar het zich liet aanhoren. Rijnbeek vroeg aandacht voor een algemener bespreking, die ongetwijfeld tot psychologiseren zou leiden, maar aan deze verzoeking bood men weerstand, terecht.
En tóch! Het is waar dat deze 4 havo anders is dan de voorgaande. Komt het door de massaliteit, zoals sommigen veronderstellen? Men treft in een groep van 170 makkelijker moeilijke types aan dan in een groep van 50. Komt het door een verziekt toekomstbeeld: de werkloosheid?
Riesman, auteur van The lonely crowd beschrijft een type, voor wie hij de term ‘other-directed’ vond. Other-directed mensen worden niet door beginselen geleid (die zijn ‘inner-directed’), niet door overgeleverde normen (‘tradition-directed’). Zij zijn niet zozeer onaangepast, maar hun aanpassingsvermogen wordt bestuurd door aan mode onderhevige gevoelstendenzen. Op H4 is men ‘blues’ of ‘soul’, whatever that may be, om me ook maar es aan te passen aan wat op dit moment gebruikelijk schijnt. De groep is richtsnoer voor het gedrag. De ‘other-directed’ zoekt naar conformiteit met zijn groepsgenoten. Hij is erop uit zich aan te passen aan een zich snel wijzigende sociale situatie, ten einde alles wat met zijn eigen verlangens strookt volledig uit te buiten. De levenskoers van other-directed mensen wijzigt zich voortdurend, omdat ze telkens iets anders nastreven, tot idool verheffen, om het daarna spoedig te vergeten voor een ander streven, een nieuw idool. Ze zijn niet geneigd hun leven als een ‘ontwikkeling’ te zien. In feite biedt het leven hun ook maar twee kwaliteiten: populair zijn of waardeloos. Wanneer het waar is dat op H4 ‘other-directed’ leerlingen domineren, en wanneer het waar is dat hun levenskoers zich doorlopend wijzigt, dan, zo wil het mij voorkomen, is het niet heel zinvol hun verleden na te lopen tot in de brugklas toe. Misschien is het interessanter voor ons als enkelen onzer es dat boek van Riesman lazen (in vertaling: De eenzame mens, Assen, 1959).

De oplossing van de puzzel is heel eenvoudig:

S T R E N G
S T R E N G
S T R E N G
S T R E N G
S T R E N G1

Zij die menen de juiste oplossing te hebben gevonden kunnen zich bij CN opgeven, om de door SG uitgeloofde prijzen in ontvangst te nemen.
Naar ik heb horen vertellen gaat het om een prachtige vleesmolen, waar een aanzienlijk aantal van werd ingeslagen.

In dit nummer vindt u naast de gebruikelijke rubrieken ook twee recepten van Emma, die zoals wij weten echt kookt, en er dus geen genoegen mee neemt alleen maar gekookt eten op tafel te zetten.
Verder: een nota van Jan Verstappen inzake het audiovisuele.
Voor het kantwit zorgde deze keer Lucien.

 
Tekening door CN bij de kookles van Emma.Tekening door CN bij de kookles van Emma.

  1. Zie de vorige Krabbel met de opgave voor de puzzel. De heer Streng was destijds rector van het LMC. []

Een krabbel... »

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: