1977

 

  1. R. Cornets de Groot, Buiten het boekje [Over: Willem Elsschot, Forum]. [Met afb.]. [Opgenomen in: ‘Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews’, red. Annemarie Kets-Vree, Den Haag, 1982, p. 165-167]. [Herzien in: De kunst van het falen, Over Greshoff en Elsschot].
    Bzzlletin, 5e jrg., nr. 45 (april 1977), p. 54-55.
  2. R.A. Cornets de Groot, Vestdijks poëziekritiek [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid]. [Causerie, gehouden voor de Vestdijkkring Den Haag & Rotterdam]. [Herzien in: Striptease, p. 109-128: Vestdijks poëziekritiek en de persoonlijkheid als norm].
    Vestdijkkroniek, nr. 16 (juni 1977), p. 21-38.
  3. Cornets de Groot, Kannibalen & krokodillen of historische contingentie in de praktijk [Over: Harry Mulisch]. [Met prt.]. [Herzien in: De kunst van het falen, Over het schrijven als levensproces, p. 56-63].
    Bzzlletin, 6e jrg., nr. 48 (sept 1977), p. 29-30.

Plaats een reactie