Correspondentie Wim Meeuws (Mouette Press, 1963-1978)

(Mouette Press, 1963-1978)

 

41 brieven, archief Cornets de Groot.
Wim Meeuws.

1. Willy van den Berge aan Wim Meeuws

Facsimile van brief Facsimile van brief

[Brief in handschrift, 2 blz.]

Den Haag, 25 juni 1963

Beste Wim,

In plaats van Rudi, beantwoord ik je brief maar (waarvoor dank!), omdat je anders nog langer zou moeten wachten op een bericht! Rudi ligt nl. al 1/2 week in ’t ziekenhuis, waar hij een rustkuur ondergaat voor een darmaandoening en hij zal er nog wel een week of 2 moeten inblijven. Hij kan je daar moeilijk schrijven, want hij moet vrij plat liggen, een ellende. Hij heeft alleen nu eindelijk tijd om te lezen! ’t Is gelukkig niet ernstig, hij had nl. altijd al last van zijn “dikke darm”, een overblijfsel van dysenthrie uit de Jappentijd. Toen ik net thuis was met onze zoon1 uit de kliniek, stortte hij in en je begrijpt, dat we eigenlijk na de geboorte, nog weinig rustige ogenblikken hebben gekend. Ik tracht hem elke dag te bezoeken, maar ’t meest vermoeiend is elke keer weer opnieuw een baby sit voor de 3 kleuters te vinden.

In ieder geval leest Rudi nu eindelijk alle werken van Harry Mulisch, van wie hij weinig kende, maar over wie hij druk doende is een boek te schrijven,

[p. 2]

dit in opdracht van de Bezige Bij,2 en in samenwerking met M. zelf, die Rudi enkele maanden geleden opbelde, met de vraag of R. hiertoe genegen was, naar aanleiding van een essay in Randstad,3 dat één dezer dagen zal verschijnen. M. is redacteur van dit Randstad en las dus dit essay. R. is de laatste tijd dus veel in A’dam geweest en kent M. dus zoals een interviewer dat placht te doen. Hij kende alleen z’n boeken nog niet!, alhoewel de eerste hoofdstukken al persklaar zijn. ’t Is een enorme opdracht en R. is in één klap “in”. Avond aan avond zat hij te werken en mede door de drukte rondom de geboorte van z’n zoon en ’t eind van ’t schooljaar is dat te veel geweest. Ik zit hier nu eenzaam in m’n grote kamer, gelukkig heb ik nog veel belangstelling, we zijn nog niet vergeten!

Fijn, dat ’t je zo bevalt in Hamburg. Kom je deze zomer onze kant nog op, of maak je liever reisjes andere richtingen uit? Hoe zijn je plannen inzake Berlijn? Stort je je niet te veel in ’t nachtleven van Hamburg? Loek4 komt hier ook nog wel eens, we hadden hem maanden niet gezien.

We hopen dat je nog eens iets laat horen, Rudi laat je hartelijk groeten. (Hij zal nu wel slapen!). Tot ziens, hoor!

Willy


2. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

Facsimile van brief

[Brief in handschrift, 1 blz.]

21 sept. [1963]

Beste Wim,

Gisteren ontvingen we je kaart, waarvoor onze dank.
Mijn essai Bikini is intussen in R’stad verschenen. Ik geloof dat het uitsluitend voor ingewijden is geschreven en – vergis ik mij niet – dan ben ik de enige ingewijde. Het is dus slecht en ik ben bezig het (zeer uitgebreid) te herschrijven. Om mezelf tot methodisch denken te dwingen, oefen ik me dagelijks in wiskundige problemen (stereometrie), waar ik meer en meer in meen thuis te raken.

Het essai dat Bikini moet vervangen, kent niets meer dat “vanzelf spreekt”. Elke zin heeft een (bij mij bewust geworden) reden. Er zit niets duisters meer in. Met Mulisch ben ik helemaal niets opgeschoten, omdat ook daar intuïtie en inspiratie boven redelijkheid en bewuste kennis de toon voeren. Voortaan schuw ik “inblazingen” als de pest.

Hoe gaat het overigens met jou in de business? Kun je me niet nog eens wat moderne schrijvers in Dld. aanprijzen? Ik weet niet meer wat er omgaat buiten de Denneweg: verschrikkelijk. Naast kollega-schrijvers (ahum!) – Heeresma5 uitgezonderd – voel ik me een stumper.

Van hem is intussen een nieuw boek verschenen – De vis – dat zowat aan half Nederland is opgedragen. Het is nog slechter dan het door Greshoff zo gekraakte Dagje naar het strand. In de toekomst zal ik me nog tot medelijden met de jongen moeten forceren!

Enfin. Het beste, laat eens wat horen en tot gauw!

Je Ru


3. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

Facsimile van brief Facsimile van brief

[Brief in handschrift, 2 blz.]

6 oktober [1963]

D. W.

Je lijst met duitse auteurs, waarvoor mijn dank, heb ik zolang opgeborgen, in de hoop dat ik er nog eens toe kom. Het is niet zo dat ik het razend druk heb, o god neen, wat dat betreft kan ik 20 van zulke lijsten wel aan, maar ik ben zo godvergeten moe. Het eigenaardige is, dat ik in een huis vol kennissen, vrienden etc. veel meer tot aktie geprikkeld word, dan in een lege kamer. Chemisch beschouwd schijnt dat verklaarbaar te zijn uit het feit dat het nicotinezuur rijkelijker gaat vloeien in gezelschap: dat dwingt je tot levendig spreken, denken en doen. Ook suikerklontjes schijnen in deze disconditie uitkomst te brengen – maar als ik met suikerklontjes begin, waar eindigt dat dan? Straks moet ik, op mijn leeftijd, om de moederborst gaan vragen, dat wordt dan wel te dol. Maar inderdaad is ons huis, sinds Loek en Faber6 verdwenen zijn, woestijnachtig leeg. Willy en ik kijken elkaar maar eens aan en sodemieteren wat met de radio. ’t Ontbreekt er nog maar aan dat ik haar laat stripteasen of dat ze me een paar rijksdaalders in de handen stopt: alsjeblieft, ga in vredesnaam een meisje zoeken. Nee, werken doe ik niet meer, ik geloof dat ik je dat al schreef, en lezen – en dan duits! – helemaal niet. Mijn Randstadartikel heeft iemand die ik van 10 jaar terug kende, ertoe verleid, mij op te zoeken. Een vogelachtig iemand, ± 50 jaar oud, met een Schubertbrilletje, geheelonthouder vanwege het hart (het physieke), maar om zijn verregaande onschuld, sympathiek. Zelf schrijft hij ook, gedichten – maar ik waardeer hem vooral om zijn fabelachtige muzikaliteit. Zelf weet ik geen bal van muziek, goddank. Als ik me daar ook nog in verdiepen moest kreeg ik waarschijnlijk gewetenswroeging om het feit dat er nooit eens iets fatsoenlijks uit mijn poten komt. Verder heb ik hier een artist die me een 200 tekeningen toonde waarin hij “de” psychologie had gevisualiseerd. Je kent dat soort wel, – altijd met zichzelf overhoop en geneigd te geloven dat ook anderen zich voor hen interesseren. Moeilijkheden te koop!

Dat je Loek als vriend “verloren” hebt is onzin. Die jongen vindt helemaal al gauw een ander “lastig”. Lastig is voor hem bijvoorbeeld dat hij schrijven moet. Als jullie

[p. 2]

dichter bij elkaar woonden, ging alles weer zoals ’t hoort. Dat is geen kwestie van oppervlakkigheid, ik ben precies zo, al schrijf ik je dan wèl – maar ik ben ook alweer zoveel ouder (niet wijzer, echter). Je moest me eens iets van je gedichten laten zien, je schrijft erover, dan moet je er ook mee voor de dag komen. Kies er 3 uit voorlopig, – misschien dat ik er iets van of over zeggen kan. Beschouw me niet als kritikus, want dat ben ik niet, al moet je me natuurlijk geen dingen sturen waar een tramkondukteur al van zegt – “hoe durf je me met zulk gelul onder de ogen te komen?” Bij het herlezen van Bikini is deze vraag mezelf wel eens te binnen geschoten, maar grosso modo lijkt het me toch een stukje waar alleen echte “cracks” zich dergelijke kritiek kunnen veroorloven. Tot nog toe zijn er alleen een paar kwijlende honden op me afgekomen om trouwhartig te belijden dat ze er niets van snappen. Op straat word ik regelmatig gegroet door artisten uit de Kunstkring7 en zelfs door ons aller J.M. Boersma, die ik er vroeger wel eens van verdacht heb, verwaand te zijn. Misschien loopt ons huis weer vol: welkom, welkom!

je Ru

PS

Mocht je iets over Wolfgang Borchert8 hebben geschreven dan ben ik daar ontzettend nieuwsgierig naar. Je zult dat vreemd vinden, maar zo is het met mij: Pas nadat ik Ter Braak over Vestdijk gelezen had, ben ik Vestdijk gaan lezen. Aangezien je dicht bij het vuur zit, zijn van jouw kant wel enkele onthullingen over Borchert tegemoet te zien, dacht ik.

m.vr. gr. je Ru


4. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

Facsimile van brief Facsimile van brief

[Brief in handschrift, 2 blz.]

Den Haag 8 nov. [1963]

Beste Wim,

Allerlei kleine en grote dingen hebben me verhinderd je onmiddellijk een woord van dank te sturen voor het fascinerend boekje dat je me stuurde. Ik ben je er ontzettend dankbaar voor! Neem me niet kwalijk dat ik hier nog niet op inga – een boek moet bij mij altijd eerst helemaal verwerkt worden voordat ik er iets zinnigs van weet. Soms duurt dat jaren!

Een mooi boekje dat ik las wil ik je aanraden. Het is Italo Calvino’s De gespleten burggraaf. ’t Is waarschijnlijk ook in ’t Duits vertaald. Het is m.i. een kritiek op de hoofse vormenwereld en de idealistische liefde en ’t pleit voor een naturalistische liefdesopvatting, die met het “hogere” helemaal geen rekening houdt, omdat ook in dat boekje het leven zelf ’t hogere is geworden.9

Ik kreeg van Mulisch een brief, een maand of 3 geleden, waarin hij mijn werk over hem van de hand wees, met de raad er nog maar een half jaar mee te wachten, alvorens het te herschrijven. Uit pure balorigheid heb ik me toen in laten schrijven als leerling van de School voor Taal- & Letterkunde, M.O. nederlands – een studie van 6 jaar. Ik wist niet dat dat zo moeilijk was! Nu heb ik helemaal geen tijd van leven meer, en de biografie schiet er dus bij in. Die studie is er o.a. oorzaak van dat ik zo lang niets van me heb laten horen. Tussen het veelvuldig lezen en leren door, zie ik nog wel eens kans een kort essay te schrijven. Dat blijft dan liggen tot iemand zich bereid verklaart het uit te tikken. Elk essay brengt weer een paar centen op, tenminste, als het wordt geplaatst. Je merkt wel, ik begin als Van ’t Reve te redeneren: schrijven voor brood (en onderwijzen voor beleg).

Hoe gaat het intussen met jouw werk? Doe je nog iets aan Borchert? Enkele releverende gegevens over hem staan in ’t voorwoord, maar jij hebt natuurlijk veel meer inside-information, die je gewoon wereldkundig zou moeten maken. Hier loopt een figuur rond, die een essay over Paul v Ostaijen geschreven heeft in ’t Duits maar hij vertikt het er iets mee te doen.10 De man in aanmerking genomen, moet het

[p. 2]

wel iets enorms zijn, maar de bescheidenheid zo in ’t absurde trekken, vind ik immoreel.

Tenslotte: poëzie – Imperatives van Anth. Ostroff. (Harcourt, Brace & World) $3.95

waaruit over Kierkegaard: “Sören – Regina”

I write, he said. Too stupid to fly
Too impure to do real magic, I,
To work the transformation in a wink
Must painfully and tediously think.

I fly, said she. Miraculously light,
I am too rare and beautiful to write.
I alone can dance the clouds and sing
The fragile air to shapes of anything.

I, he said, desire you – and to soar,
But I am heavy, the world is either/or
And I know that to be is not to be content,
So heavy, I am determined on descent,

Then burn! she sang. For flames consume the air!
Your weight shall win! I will be yours somewhere!
I am confused! he cried in flames. Undone! (= ontbonden)
You’re mine to burn? Bright love, what have I won?

Nog eens kritiek op de hoofse liefde, zoals je ziet: nu gaan de “ridders” de brandstapel op, i.p.v. de heksen. Burgerlijk is ’t wel, natuurlijk, dat is Italo Calvino ook – en iets nieuws staat er niet tegenover – het liefdesnaturalisme is als Idee toch wel platvloers…

Tot gauw.

Je Ru


5. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

Facsimile van brief Facsimile van brief

[Brief in handschrift, 2 blz.]

Ongedateerd [maart 1964]

Beste Wim,

Na je nieuwsjaartkaartje heb je niets meer van me gehoord en ik heb maar een handvol smoesjes om me te kunnen verontschuldigen daarvoor! Je kent ze: de school, de studie, de gezondheid en ’t huis. Daarbij dan nog ’t buitengewone werk: Mulisch, waar ik weer druk mee in de weer ben, en deze keer naar het mij voorkomt goed, – en de essays, waarvan er één in Maatstaf komt (mei-nummer; over Vestdijk).11

Hard werken is de studie wel. Begin je er ooit eens aan, dan moest je er eigenlijk voor zorgen van te voren al ’t een en ander van de middeleeuwen en de Gouden Eeuw te hebben gelezen. Ik ben daar beschamend ver mee achter en moet nu ’t ene boek na ’t andere lezen, waardoor ik weer met andere zaken in de knoop kom, wat de tijd betreft.

Nieuws van hier: Heere Heeresma is hier eindelijk “en vogue”. Men heeft hem gevraagd een filmscenario te schrijven, en hij is tot dat doel naar Rome vertrokken. Sinds hij niet meer drinkt (geen druppel) is hij voor 100% aardiger geworden, al zit daar natuurlijk nog een grote dosis aanstellerij achter.

Met ons is alles in orde, behalve dat Andrea de mazelen heeft, zodat ons de eerste 6-12 weken nog wel iets te wachten staat: Saskia krijgt dat natuurlijk ook.12

Hoe is het intussen met jou gesteld? Alles wel, neem ik aan. Loek belde me ± een maand geleden, dat m’n Randstadstukje in De Groene werd vermeld. Het was zo: in 3 regels – nauwelijks de moeite waard dus, maar erg aardig van Loek. Hij krijgt (maar dat weet je waarschijnlijk beter dan ik) in April een tentoonstelling, waar ik veel van verwacht, omdat hij bij-

[p. 2]

zonder begaafd is, en de dingen nu eenmaal gek ziet.

Van de belasting kreeg ik rond 300 gld terug en van de Provincie een tegemoetkoming in de studiekosten. Het geld gaan we opmaken aan een nieuwe boekenkast (zo’n uitbrei-geval) en aan het ombouwen van een antieke Gelderse plaatkachel tot oliestook. We krijgen het nog rijk ook, zoals je leest. En toch nog ontevreden? Hoe bestáát ’t!

Enfin, we komen er nog wel, al zou dat het verschrikkelijkste zijn, dat er bestaat. Ziedaar een laatste gedachte opdoemen uit de nacht, die vandaag door de NCRV wordt ingehuldgd.

Het beste, Wim en tot gauw,

m.vr.gr.

Je Ru

Willy en kinders


6. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz.]

19 okt. 1967

Beste Wim,

Dank voor brief, catalogus en verzoek tot medewerking. Je neef13 zie ik nooit meer, – waar die gebleven is, de Heer zal ’t weten. Inmiddels bezit hij nog een paar mooie boeken van me, dus vandaag of morgen trommel ik hem wel weer op. Geen nieuws over hem dus.
M’n produktie is ± 2 boeken per jaar, omdat ik letterlijk niets anders meer doe dan schrijven.14 Publicaties in tijdschriften zijn er niet veel meer van mij.15 Volgend jaar: een bloemlezing Lucebert met inleiding van mij en een bundel essays.16 Als ’t je ooit ernst wordt met die 16 pag. tekst voel ik er heel veel voor. Laat me dan tijdig weten dat je een mogelijkheid hebt. Ik denk aan een reisbeschrijving naar Bikini, maar moet me dan wat oriënteren in die stuff. Vermoedelijk ontmoet ik captain Cooke, Paul Gaugain en geef ik zin aan de naam Pacific tegenover de Atlantische O. (NATO): de installatie van een aards paradijs.17
Studeren doe ik niet meer – althans niet op de School voor T &L.18 Je idee Maerlant te vertalen is onvruchtbaar. Geen hond leest die onzin.19 Wat je wèl kan doen – en succes lijkt me dan verzekerd bij die oplaag van 250 stuks – is een verzameling lettristische poëzie. Lanke tr gl van Kurt Schwitters, Oote boe van Jan Hanlo, Tellby toech tarra van Lucebert. Dadaïsten deden gekke dingen: Hugo Ball, en na 1945 Isidore Isou. Als je van die lui zo’n 16 blz. bij elkaar scharrelt heb je poëzie die echt internationaal is, omdat het gewoon niets betekent.20
’t Is wel fantastisch dat je zo’n succes hebt met je werk – al moet je er wel iets voor doen – en al staat ’t je tegen dat gereis naar Parijs en Rome…21
Wim, tot ziens, stuur me nog ‘es zo’n catalogus!
Hartelijks van ons allen

Rudy


7. Wim Meeuws aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 1 blz.]

7 juni 1968

Beste Ruud,

’t Lijken eeuwen geleden dat ik van jou of jij van mij hoorde. Hoe’st? Alles o.k. met gemalin, werk, gezondheid, nakomelingschap en op stapel staande boeken hoop ik. Ik was in februari in ’t Haegje voor het huwelijk van broerlief, maar daar mijn grootvader toen ook overleed, had ik niet de gelegenheid je te komen opzoeken. Sindsdien dus hard aan het werk, een kort verblijf in de ziekenboeg (lekker uitrusten onder de lieve zorgen van de nurses). Ik heb nu mijn uitgeverij geregistreerd, het is The Mouette Press geworden en ik gebruik al mijn vrije tijd, en dat is niet erg veel, om dichterbij een fondslijst te komen. Ik heb mijn best gedaan diverse Europese bibliotheken ertoe te bewegen mij teksten van landelijke DaDa-dichters te sturen, maar veel resultaat heb ik tot dusver niet gehad.
Daarentegen ga ik van Jos Vandeloo zijn gedicht Splinters hebben scherpe kanten uitgeven in een bibliofiele uitgave met een originele houtsnede van Frans Masereel. Deze laatste is nu 79 jaar, en vraagt vrij veel voor zijn werk (ca. f500,- voor een houtsnede), maar ik ga het er op wagen.

Ik wilde jou vragen, indien je denkt dat het mogelijk is, een korte inleiding of iets dergelijks te schrijven over Vandeloo, jij hebt de literatuurboeken bij de hand zou ik zo zeggen. Deze inleiding zal vooral effect hebben in de edities in andere talen, want ik wil zowel een Duitse als een Engelse en Franse uitgave brengen.

Dan heb ik een korte herinnering over zijn grootvader door een boekverkoper in Berlijn. Zijn grootvader was een der grootste figuren in de St. Petersburger boekhandel omstreeks 1860 en de beroemdste schrijvers zoals Tolstoi, Toergenjev en Ljeskov kwamen erover de vloer. Ik kreeg de vertalingsrechten voor een Engelse en een Nederlandse uitgave voor niets en ben nu druk aan het vertalen. Zou jij mijn Nederlandse en vooral de punctuatie voor mij willen corrigeren? Ik schrijf er zelf een inleiding bij, als een soort reden tot uitgeven. Het wordt de 2e uitgave van de Mouette Press. Ik vind dat jij er nu maar eens hard over moet gaan denken iets voor een oude vriend-uitgever-in-spe in elkaar te zetten. “Heresy in Anglo-Dutch authorship” b.v. enfin zeg het maar…… Het moet iets zijn wat zowel Engelse als Duitse en Franse lezerds interesseert. Vraag ik te veel?

Mag ik je die Nederlandse tekst ter “nakijking” zenden? Mouette Press uitgave no. 1 komt dan mee als beloning in natura.


8. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd]

Beste Wim,

Erg uitvoerig ben je in je brief niet. Waarvoor heb je in het ziekenhuis gelegen? En is alles nu weer O.K.? Is de reorganisatie in je bedrijf een gevolg ervan dat de Deense vriend niet meer meedoet? Een hele hoop Dada-poëzie kun je vinden in ’t Engelstalige Transition, een jaarboek, verschillende jaren achtereen uitgegeven door Servire, Den Haag. Misschien, als je aan grote uitgaven kunt gaan denken, zit er een “Het beste uit Transition” in? (essays, verhalend proza, enquêtes). Jos Vandeloos werk ken ik helemaal niet. Als je me de tekst van dat gedicht kunt geven, kan ik er wel wat mee doen. ’t Lijkt me een erg leuke bezigheid, als ’t tenminste een goed gedicht is, wat ik natuurlijk wel aanneem. Je eerste uitgave zal ik dan graag tegemoet zien, en stuur meteen jouw tekst maar mee – die vertaling dan.
Wim, ’t is ver na middernacht, – geloof me dat ik barst van de slaap – volgende keer meer.

Rudie


9. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Haag, 29 juni 1968

Beste Wim,

Ik begrijp nu weer alles van Holdan en Mouette. Gaat Vandeloo ermee accoord dat z’n prozaschets typografisch ’t aanzicht van een gedicht krijgt? De tekst die je bijvoegde was Aan de liefde – een leuke uitgave waarvoor natuurlijk dank. Ik zal zien dat ik aan Vandeloos teksten kom, want ik wil voor ik ergens aan begin zoveel mogelijk van hem gelezen hebben. Alvast dank voor de Muur, dat ik dus spoedig verwacht.
Ik heb een klein aantal esseejs over Lucebert die hij graag uitgegeven zag als tekst voor een album bij een grammofoonplaat van zijn mond (en de mijne!). Of hem dat lukt, weet ik niet – ’t zal een uitgave moeten worden van een platenmaatschappij plus 1 of meer uitgevers, vanwege ’t financieel risico. Ik schrijf ’t je, omdat je wellicht geïnteresseerd zou kunnen zijn hierin? In ieder geval zit er wel haast bij, want die plaat moet dienst doen als inzet van een te openen tentoonstelling van het schilderwerk van Lucebert.22 Verder ben ik bezig met een tekst over enkele 18e eeuwse dichters, die volgens mij heel mooi gaat worden.23 Ik schat ’t op een blad of 25, 30, Gidsformaat, dus 2 kolommen per blad. Ik zwijg er verder over, maar zal je een afschrift sturen – ik stel me voor dat je er mee ingenomen zal zijn, ook al om de strip die ik Loek24 zal vragen te maken. M’n boek met schilder Peter Jansen25 heb ik op de lange baan geschoven, dat duurt me te lang. Na de vakantie, in augustus, zal ik weer verder zien.

Grote groeten:

Ru


10. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 2 blz.]

Cadzand, 10 juli 1968

Beste Wim,

Op dit vakantieoord waar alle ideeën in de regen verzinken, las ik Jos Vandeloos de Muur, waar ik niets in zie. Ik kan daar niets mee beginnen tot mijn spijt, maar dat moet voor jou geen reden zijn van idee te veranderen – misschien zie ik ’t verkeerd en oordeel ik te hard. Buiten dat: ’t stukje over zijn grootvader lijkt me in ieder geval een bijdrage tot verhoging van de waarde van de uitgave die jij je voorstelt.
Mijn essay is intussen af. ’t Gaat over Rhynvis Feiths Julia (ook onleesbaar, maar door ouderdom een studie toch waard) èn over H.C. Poot. Zo gauw ’t uitgetikt is, stuur ik ’t je mèt mijn ideeën over ’t uiterlijk, die in dit geval van belang zijn. Eigenlijk ben ik contractueel verplicht ’t Bert Bakker te geven, maar omdat het bij jou een beperkte oplaag wordt, geloof ik dat ’t best kan – dan mag hij de tweede druk doen voor ’t vulgus. Ik moet je dan wel manen tot enige spoed, want Bert moet dit stuk voorjaar ’69 uitbrengen.26

[p. 2]

Als je denkt dat je dat lukt vertrouw ik je de uitgave graag toe – maar ik wil er ten minste 5 eigen exemplaren van hebben en f 80,- die ik iemand schuldig ben en die ik niet aan andere inkomsten kan onttrekken.
Hoor ik weer eens van je?

Vr. groeten

je Rudy


11. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in typoscript, 1 blz.]

Den Haag 2 aug 1968

Beste Wim,

Dank voor je brief. Met Roland Holst kan ik je niet helpen – ik heb me gek gezocht naar de vertalingen, maar ze niet kunnen vinden.
Wat nu mijn stukje betreft, het is af, en ik stuur het je hierbij. De titel is: Een wijze van lev/zen en er staat een motto bij in oude spelling. Oude spelling zul je op meer plaatsen tegenkomen: dat zijn dus geen fouten, ik geloof dat ik het zo goed mogelijk heb gecorrigeerd. Bij het stuk horen nog drie illustraties, waarvan ik je er nu twee toe kan zenden, het derde is nog in de maak. De foto die ik je toezend van een op mijn aanwijzingen zich strippend meisje zag ik graag afgebeeld op het omslag of op de titelbladzij. Stellig zul je wel een retoucheur weten te vinden die haar een dievenmaskertje voor de ogen plaatst: ze is nog minderjarig, en ik heb natuurlijk geen zin in stront met haar ouders. De andere afbeelding vind je in de tekst met een paper clip bevestigd op de plaats waar ze hoort. De derde illustratie is in de tekst aangegeven,- zo gauw die af is, stuur ik die na. Zou het lukken dit stuk af te hebben, voor Bakker er werk van maken gaat voor zijn voorjaarsuitgave? Hem zal ik het stuk pas over een of anderhalve maand geven. Zwijg je erover tegen hem? Ik geloof niet dat ik hem schade zal doen als jouw oplage klein is, en voor bibliofielen bedoeld. Zou je een grote oplage maken, dan was het iets anders, en zou mijn geweten tekenen van wroeging gaan vertonen.
Hoor ik van je over het hoe en wat van een en ander?
Tot gauw, en hartelijk gegroet.

Rudy


12. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Briefkaart in handschrift, poststempel 18-9-1968]

Beste Wim,

Even antwoorden op brief 1:
Beklemtonen met 1 accent: éen.
Dat je blz 10 verandert is OK.
Brief 2.
ja, die ruimte in: ‘s is wat groot, maar storend vind ik ’t niet.
Bert voelt er niets voor af te zien van zijn recht van optie – ik heb toen ’t laatste contract niet getekend. Ik wil in de eerste plaats gunstiger perspectieven, hoger voorschot etc. ’t Is wel een gelazer, dat trekken – eigenlijk niets voor mij. Bestond de dreiging niet dat ik bij gebrek aan inkomsten naar een job moest omzien, dan had ik de strijd allang opgegeven. Dit zijn geen leuke dingen en om niet teveel verplichtingen op me te laden, heb ik dat boek ook niet voor je aangevraagd – dat begrijp je wel, hoop ik.

’t Beste en tot gauw

Rudy


13. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd]

Beste Wim,

Foto van stripteasemodel met masker voor ogen Foto van stripteasemodel zonder masker

Met ’t maskertje voor is het niet mooi. Kan ’t weer weg?

Ru


14. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd]

Beste Wim,

Even bericht ik je dat ik voorlopig nog niet van plan ben Bert Bakker een nieuw boek aan te bieden, waarin Een wijze van lev/zen.27 Je hebt er dus alle tijd voor, en benut die ook. De kwestie is dat ik dit stuk als tijdschriftbijdrage aan ’t tijdschrift Komma28 kwijt kan voor f 600,- en dat is teveel om te laten schieten. In December komt dat nummer uit. Je boek moet dus daarna komen, anders krijg ik herrie. Maar natuurlijk is dat voor je boek ook een geweldige gratis publiciteit. Misschien kun je er een annonce in plaatsen? Komma wordt geredigeerd door Weverbergh, en de uitgever is Nijgh en Van Ditmar. Weverberghs adres is Balleistraat 46, Teralfene, België. Doe je ’t zo?

Tot gauw
je Rudy


15. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd]

Beste Wim,

In de hoop nog op tijd te zijn stuur ik je een wijziging van Starings lyrische poëzie. ’t Is wat slordig, maar ik heb de eerste maand(en) geen tijd ’t netjes voor uit te tikken. De wijzigingen zijn echter noodzakelijk. Haast heb je er niet bij, geloof ik. Hoor ik es iets?

vr gr

Ru

[Bijlage: Gecorrigeerd typoscript van Starings lyrische poëzie]


16. Wim Meeuws aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 1 blz.]

23 september 1968

Beste Ruud, of beter….. lelijke druiloor!

Wat moet ik daar nu mee doen? Na al die haast mijn drukker in België, die al bijna klaar is met de eerste proeven, vertellen de boel maar tot december op te bergen? En die houtsnijdert maar vertellen dat ik die houtsnede pas in december nodig heb. Vooral daar ik er op gestaan heb dat alles maar zo snel mogelijk gedaan zou worden.

Uiteraard vind ik het fijn voor je dat je f 600,- voor je artikel krijgt. Kun je best gebruiken en je verdient het ook wel met al je activiteiten. Alles bij elkaar gaat het drukken, illustreren en inbinden mij echter iets meer dan f 200,- kosten, ik kan dus niet gaan wachten met mijn reclame e.d. Mijn eerste aanbiedingscatalogus, waarin Een wijze van lev/zen ook al breedvoerig wordt beschreven, wordt op dit ogenblik reeds gedrukt, bij Nijhoff hebben ze al mijn Nederlandse titels in hun catalogus opgenomen. Je begrijpt dus wel dat ik wel even met moeilijkheden te kampen heb.

Aankondiging ‘Een wijze van lev/zen’ in de aanbiedingscatalogus van Mouette Press. De inhoudsbeschrijving, hoewel van de hand van Cornets de Groot, werd niet voor de uitgave gebruikt.

Misschien loopt het wel los want het is goed mogelijk dat met al het corrigeren, het heen en weder zenden van drukproeven e.d. het toch pas december wordt voor het boekje verschijnt, maar met het aanbieden ben ik al gauw bezig. In ieder geval is het wel een goed idee om een advertentie in Kommate plaatsen indien mogelijk. Ik schrijf een brief aan die Weverbergh, heb je hem verteld dat ik het in een beperkte oplage ga uitgeven? Een ander punt is dat ik waarschijnlijk een aantal potentiële klantjes verlies, mensen die nu Komma kopen en er niet meer in geïnteresseerd zijn mijn product aan te schaffen.

Verder bedankt voor de verbeterde versie van je Staringstuk. Ik begin daaraan pas in 1969, al het geld is op, d.w.z. moet gereed liggen voor het drukken, binden, enz. van de eerste drie boeken nu bij mijn drukker. Wel heb ik Staring op mijn aanbiedingslijst gezet als mogelijke titel voor 1969.29

Ik heb nu ook mijn drukker gevraagd een nieuw cliché te laten maken voor die kleine illustratie (jij met bloot onderjaars fiemeeltje).

Mijn beste vriend warhoofd, laat uw stem maar eens horen, ik bedoel woord lezen…. nee gaat ook niet, affijn je begrijpt het wel, ik verwacht nog even je reactie op bovenstaand klachtrelaas.

tot dan,

Wim


17. Wim Meeuws aan Julien Weverbergh

[Brief in typoscript, 1 blz.]

23rd September 1968

Geachte Heer Weverbergh,

De Heer R.A. Cornets de Groot, Denneweg 11-a, Den Haag, deelt mij mede dat zijn essay Een wijze van lev/zen in het decembernummer van Komma gaat verschijnen. De reden dat ik u schrijf is dat ik dit essay in een bibliofiele beperkte oplage (300 exemplaren) ga uitgeven en dit zeer graag in Komma bij het essay zou willen laten aangeven. Ik weet niet of u hiervoor kunt zorgen of moet ik wellicht aan de uitgever Nijgh & Van Ditmar schrijven?

Hier volgen enige bijzonderheden over mijn uitgave:

R.A. Cornets de Groot: Een wijze van lev/zen. Met een titelillustratie (houtsnede) door Hanns H. Heidenheim in beperkte bibliofiele oplage van 300 exemplaren.
Waarvan 12 exemplaren, in half kalfsleder gebonden, zijden van Japans Natsume papier, houtsnede gedrukt door de kunstenaar zelf op diens handpers. gesigneerd door auteur en kunstenaar. genummerd I – XII.
in voorbereiding bij: Mouette Press (W.A. Meeuws)
35, Wykeham Crescent
Rose Hill OXFORD

Engeland.

Ik hoop dat deze gegevens bij het essay, b.v. erachter, in Komma gedrukt kunnen worden en zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

W.A. Meeuws


18. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in typoscript, 2 blz.]

24 sept [1968]

Beste Wim,

Ik zie nu wel dat ik je weer in allerlei moeilijkheden breng. [In handschrift ingevoegd: ‘Sorry’]. Maar je moet goed in de gaten houden, dat er 80% kans is, dat Komma druk besproken zal worden: uiteindelijk is het essay een provocerend stuk dat om publiciteit schreeuwt. Was Komma geen Belgisch blad, er zouden vragen over het daarin opgenomen stuk in de Kamer van komen. Je verliest dus geen potentiële kopers, je komt exemplaren te kort. Ik zeg dit niet om je gerust te stellen, maar ik stel het me zo voor (vraag Weverbergh ook naar de oplage van zijn tijdschrift, als het hoger is dan 300 dan laat ik me hangen). Je moet natuurlijk het voorbereidend werk niet opschorten, (die drukker en die houtsnijder) je moet gewoon doorgaan, de prijs wat opdrijven, zodat je het geld voor opslag van de voorraad eruit hebt, en even na december kom je doodleuk met de uitgave. Die reclame is geen punt. Bij de Bezige Bij èn bij Bert Bakker wordt reclame gemaakt bij het leven voor boeken, die pas een jaar of een half jaar later werkelijk in de winkel verkrijgbaar zijn – bovendien wordt die reclame voor jouw boek ook gemaakt door de publiciteit die ik en toch niet ten onrechte verwacht. De ellende is alleen dat jouw reclame dit niet voorzien heeft, omdat het niet te voorzien was. Weggegooid geld is het zeker niet, en je kunt, àls je eerder klaar bent met het stuk alvast een paar lui een recensie-exemplaar sturen, zodat ze met een kritiek kunnen komen zodra Komma uit is, in welke kritiek dan ook melding wordt gemaakt van jouw uitgaaf. Dat moet je aan maar een paar jongens doen, ik stel voor aan deze drie:
1 Ernst van Altena, p/a Het Parool
2 Herwig Leus, Ten Berg 2 te Aalst, België (hij werkt bij het dagblad De vooruit, van L.P. Boon).
3 Jan Huyninck, Laan van Meerdervoort, 245 den Haag (NRC)

[p. 2]

[In handschrift ingevoegd: ‘Huyninck is een goede vriend van me’]
Bij de laatste moet je aandringen op een stuk [in handschrift ingevoegd: ‘dring aan uit mijn naam’], anders laat hij het liggen. Doet hij het, dan doet hij het goed, evenals Leus. Van Van Altena, die ik niet persoonlijk ken, weet ik het niet maar gezien zijn belangstelling hoop ik op het beste. Hij is een dikke vriend van Leus, die op zijn beurt ook mij een warm hart toedraagt (dat is wederkerig).30 Vind je dat dit je teveel kost, dan hou je van mijn tien boeken er een in, en stuur je in ieder geval Leus een ex. Vertel er dus bij dat het de bedoeling is dat ze Komma bespreken, maar melding maken van jouw uitgave, die snel op Komma volgt. Vertel even per omgaande wat je ervan vindt. Maak Weverbergh niet benauwd door te vertellen dat je hem vlak op de hielen zit, dan heeft hij het niet meer. Vraag hem wèl je een nummer toe te sturen, zodat je weet wanneer jij komen kunt. Het meest benauwd ben ik nu voor Bert Bakker die dit wel een rotstreek van me zal vinden. Maar die laat ik wachten tot ik weet dat jij bent leeggekocht. Is dat niet een béétje balsem?

Laat gauw iets horen, Van Staring ben ik blij te vernemen, dat dat nog even duurt. Van de zijde van Hendrik de Vries is misschien nog wat polemiek te verwachten, zodat ik de tekst nog zal kunnen wijzigen als dat moet.31

Rudy


19. Julien Weverbergh aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd]

Geachte heer,

Graag kondig ik in Komma de boekuitgave van Cornets de Groots essay aan; ik doe dat als een redactionele nota, dan kost het U niets.

Graag ontvang ik een presentexemplaar van uw uitgave – ik recenseer in een Vlaamse krant en heb een vaste rubriek voor dergelijke niet-gewone dingen bij de V.A.R.A. Houdt u me op de hoogte van uw andere activiteiten?

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]


20. Wim Meeuws aan Julien Weverbergh

[Brief in typoscript, 1 blz.]

1 oktober 1968

Geachte Heer Weverbergh,

Vriendelijk dank voor uw brief en de toezegging mijn uitgave van R.A. Cornets de Groots essay in Komma aan te kondigen.

Zeer zeker zal ik eraan denken u een presentexemplaar toe te zenden ik hoop dat u het in de Vlaamse krant die u noemde, zult kunnen bespreken, evenals in uw rubriek voor niet gewone dingen bij de VARA. Ik heb uw naam op mijn “mailing list” gezet en ik stuur u eveneens zo spoedig mogelijk mijn eerste aanbiedingscatalogus.

Met vriendelijke groeten,

W.A. Meeuws


21. Wim Meeuws aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 1 blz.]

2 oktober 1968.

Beste Ruud,

Weverbergh schreef mij zojuist en is bereid mijn uitgave in Komma aan te kondigen, dat zit dus wel goed. Ik kreeg ook de aankondiging van mijn drukker dat het zetten klaar is, hij is nu bezig het geheel enigszins een boekerig aanzien te geven.

Wat die recensieexemplaren betreft, vind je dat nu niet een beetje vreemde gang van zaken als ik recensie-exemplaren van mijn uitgave ga zenden en de heren het artikel in Komma gaan bespreken en de Mouette Press-uitgave alleen maar Noemen? Ik wil die exemplaren best sturen (Weverbergh vroeg ook om een exemplaar om te bespreken in een Vlaams blad, dat is natuurlijk fijn), maar dan moet mijn uitgave besproken worden en Komma vermeld worden of tenminste gelijkwaardig besproken worden.

Wat kost zo’n blad Komma per exemplaar ?

Vermelding van nooit uitgegeven titel in de catalogus van de Mouette Press. Zie noot 8.

Met Staring wacht ik dus nog geruime tijd zoals gezegd. Schrijf me nog even je reactie op het bovenstaande,

tabeh!


22. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Briefkaart, aan beide zijden beschreven, poststempel 21 X 1969]

Beste Wim,

Nog even iets over Staring. ’t Zou eigenlijk best aardig zijn, als je het art. van Vermeeren en H.A. Wage méé opnam in je bloemlezing. Van Vermeeren weet ik vrijwel zeker dat hij voor zo’n uitgave alles voelt, aan Wage (L. v. Meerdervoort 1771) kun je ’t vragen – hij is een allervriendelijkste man. Bij de gekozen gedichten moet je de noten niet mee opnemen: die zijn van Jan de Vries, en daar hebben we dus, welbeschouwd, geen recht op. Bovendien vind ik ze overbodig. Waarschuw me even als je iets voor dit

[p. 2]

idee voelt. Van Bert Bakker heb ik bereikt dat ik boekjes in kleine oplagen bij jou mag uitgeven. Wie weet gebeurt ’t nog eens, als ik weer iets op m’n lever heb

hartelijk gegroet

Rudy


23. Wim Meeuws aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 1 blz.]

26 november 1968.

Beste Ruud,

Even kort het laatste nieuws, mijn compagnon heeft een zenuwinzinking gehad en daarom sta uik nu voor alles, boekhouding, inpakkerij enz..enz…

Vandaar dat ik zo weinig laat horen. De drukker zwijgt ook in alle talen, ik wacht nog steeds op de tweede proeven, het zal dus wel begin 1969 worden voor wijze van…….. uitkomt. Misschien beter ook.

Bedankt voor je laatste briefkaart, zodra ik met Staring ga beginnen schrijf ik aan die twee mensen, hoewel ik nog wel mijn gedachten moet laten gaan over je idee om ook die andere stukken over Staring uit te geven.

’t beste en tot ………… (?)


24. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Briefkaart, aan beide zijden beschreven, ongedateerd]

Beste Wim,

Je hebt natuurlijk gelijk – ze moeten jouw boekje bespreken. Ik heb er alleen maar aan gedacht dat bespreking van Komma af zou stralen op jouw publicatie, zodat je in ieder geval die publiciteit cadeau hebt.
Bert Bakker ligt voor mirakel in ’t ziekenhuis. Ik tracht me te onttrekken aan zijn “voorkeursclausule”- ’t legt me teveel aan banden.32 Moet je Staring nu weerom hebben als je eraan gaat beginnen? Goed dat je Weverbergh geschreven hebt. Ik heb nu Heeresma33 van je verteld en die heeft nu Joodse verhalen voor je (door hem ge-

[p. 2]

schreven onder pseudoniem. Neem eens contact met hem op: Leidschekade 103, Amsterdam. Hij ziet wel iets in je plannen, ook zakelijk. Succes

je Rudie


25. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz.]

17/1/69
Nog bedankt voor je Nieuwjaarswens.

Beste Wim,

Dank voor je briefje – wat een ontzettende pech die achterstand! Ja, Komma is uit, en heeft een zekere censuur toegepast, zonder voorafgaand overleg met mij. Ik zal er Weverbergh niet hard om vallen – hij is goed genoeg om ’t niet te doen. Overigens zijn ’t daar krentewegers: ik kreeg één bewijsnummer, geen enkele overdruk, niet eens de vraag of ik dat zou willen hebben. Ik heb door al dat soort dingen ’t idee steeds verder geïsoleerd te raken: Bert Bakker gaf eindelijk z’n fiat aan ’t plan m’n boek bij de Bij uit te geven en die stuurde de hele zaak binnen een week terug.34
Ik denk er nu over een heel ander boek samen te stellen, een soort van “werkboek”, met uitsluitend “principiële” stukjes erin, allemaal van dat pieterpeuterwerk – op zich amusant genoeg. Waarschijnlijk hoû ik Een wijze van lev/zen er dan wel uit en als er behoefte is aan een tweede druk (men kan niet weten) dan moet jij die maar verzorgen, evenals de daaropvolgende (mocht dat waar zijn!) – dat zullen we dan nog wel es doorpraten t.z.t.
Je doet ’t beste Weverbergh om zo’n nummer te verzoeken, (je advertentie staat er goddomme niet in) en anders schrijf je Nijgh maar: kosten f 2,95, maar ik ben blut (sta zelfs sinds een week voor de klas: je voelt wel: niet zonder reden!) Tot gauw en laat eens wat horen!

[In de kantlijn: ‘Ik moet hieraan toevoegen dat ik nog 2 correcties aan moet brengen:
d.w.z. de naam Marrivaux moet vervangen worden door die van Fontenelle;35
de laatste zin van ’t stuk vóór het Nawoord “Het contrat social is in principe van deze ideeën de synthese” vervalt.

Ru

Ik krijg in ieder geval nog een revisie nietwaar?


26. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 2 blz.]

10 mrt [1969]

Veel dank voor de catalogi, waar ik graag nog een paar van heb om rond te laten gaan. Veel geld zit er bij mijn relaties overigens niet. Stuur in ieder geval zo’n catalogus naar K. Lekkerkerker, Spinozastraat 45II, Amsterdam en een naar G. Kamphuis,36 Segbroeklaan 114, Den Haag.
Dat zijn bibliofielen en die voelen er wsch. wel iets voor. In ieder geval kun je Weverbergh en Leus ook wel informeren. Verder:
H.J. Boontje,37 Amstel 107III, A’dam
Jacq. den Haan,38 Kon. Wilhelminalaan 33, Voorburg
Wim Hazeu,39 Da Costalaan 15 H’sum
A.L.I. Sivirsky,40 L. v. Poot 163, Den Haag

De ondertitel: Als de mensen lezen dat ’t over Feith gaat (en over Poot) schrikken ze zich dood, en kopen ze ’t niet! Ik zou ook echt niet weten wat die ondertitel zou moeten zijn? Er is trouwens wèl vraag naar ’t boek – ik ben al verschillende malen opgebeld erover door allerlei boekhandelaars. De enige ondertitel die ik bedenken kan is: Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin.41 In Godsnaam niet Vestdijk of Mulisch, dan krijgen we ruzie met die heren!
Ik stuur je nu meteen maar het zestal sonnetten van Bouwen Bake,42 waar Weverbergh en ik nog iets aan zouden doen. In afwachting daarvan kun jij alvast beslissen, of je ze uit wilt geven. Wees er wel zuinig mee, want een duplicaat heb ik er niet van.
Van je Nederlandse uitgaven wil ik in ieder geval alles hebben (Tollens heb ik al, zoals je weet) – Van je Engelse graag nr. 1

[p. 2]

over Witch Mania.43
Heeresma heeft me verteld dat een of andere belangrijke Joodse leider hem verhalen heeft verteld, die hij nu op schrift stelt. Dat boek heeft hij voor jou bestemd, in plaats van ’t andere.
Ik geloof wel dat ik je zo goed als me mogelijk is, geholpen heb. Volgende keer weer es. Succes met alles!
Tot gauw,

Ru

Ik zie trouwens tot mijn genoegen dat je je druk bezig houdt met vertalen!

R


27. Wim Meeuws aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 2 blz.]

19 maart 1969

Beste Ruud,

Ik hoop dat de extra exemplaren van mijn catalogus goed aangekomen zijn en dat ze in goede koopgrage handen komen. Tot dusver nog geen bestellingen ontvangen, maar ik heb nog maar weinig lijstjes kunnen verzenden. Ik heb de catalogus aan alle door jou genoemde figuren verzonden en hoop er het beste van.

Je schrijft dat je door boekhandels werd opgebeld, kun je je herinneren door wie ? Als dit weer gebeurdt, schrijf me dit onmiddellijk met de naam van de firma zodat ik een catalogus met bijgaande brief kan sturen.

Bedankt voor de sonnetten, tjonge..tjonge. wat die Cornets de Groot al niet kan…..In Duitsland zou zoiets nog beter gaan, maar in Nederland loopt het ook wel. Ik denk er wel aan dergelijke boeken (boekjes) onder een andere firmanaam te laten verschijnen, die dan door de Mouette Press (quasi) vertegenwoordigd wordt. Ik zoek naar een naam van een firma die bv. gevestigd is in een Utopische stad of b.v. in de hoofdstad van Atlantis. Ken jij dergelijke namen? Wij kunnen het boekje ook in Vaticaanstad laten verschijnen………………
In ieder geval zal alles nog wel duren, mijn geld raakt op. Ik heb op het ogenblik een Frans 18e eeuwse werkje: brieven van twee nonnen, lekker lesbisch! Past wel bij je sonnetten.
Wat die bestellingen op al mijn Nederlandse uitgaven betreft,

[p. 2]

vergeet niet dat jij niets bij mij kunt bestellen, daar je van mijn titels meestal een geschenk exemplaar krijgt (één van de geletterde uitgaven)

Ook bedankt voor de inlichtingen over Heere, ik schrijf hem nog. Bedankt voor alle help.


28. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Briefkaart in handschrift]

Den Haag
21 3 69

Beste Wim,

De boekhandels die ik me herinner zijn Van Stockum en Wattez (in de Paapestraat). Ik verspreid wel de catalogi die je zond.
Fijn, dat ik je boekjes krijg – ik ben er zeer nieuwsgierig naar.
Je ziet maar wat je met die halvegare sonnetten doet. Moet er nog een grap mee worden uitgehaald in de geest van wat ik ervan vertelde, dan hoor ik ’t wel tegen de tijd dat je aan uitgeven toekomst.
Voor Roland Holst doe ik alles. Schrijf even om welke gedichten ’t gaat, dan kan ik eraan beginnen (en waar ik ze vind).

Rudy


29. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd]

Beste Wim,

Dank voor je verlovingskaart,44 die m’n ogen niet geloofden. Hartelijke felicitaties van ons allemaal, voor jou en Sibylle – ze komen wat laat, maar dat is een kleine wraakneming voor de maand vertraging van jou kant! Hoe staat ’t inmiddels met de revisie – Beleven we ’t nog?
Even iets anders: die sonnetten die jij hebt, daar gaan Weverbergh en ik wat aan doen (de bijpassende brieven), zodat jij er in de toekomst een mooi boekje van kan maken dat ’t Letterk. Museum nieuwsgierig zal maken naar de ware auteur (die niemand kent). Maar om aan die onzin te beginnen, hebben we die teksten nodig, en daarom verzoek ik u vriendelijk maar niet zonder klem ze aan mij te retourneren – O.K.?
Als je nog de hand kan leggen op een paar dandy achtige foto’s, vergeeld en voornaam, die we gebruiken kunnen, dan zou dat alleraardigst zijn.
In afwachting dus, en met hartelijke groeten voor jou en Sibylle (hoe ziet ze eruit! Kom es langs met z’n twee!)

je Rudy


30. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz.]

facsimile van brief 21

Haag, 31 aug 69

Beste Wim en Sybille,

Allereerst onze gelukwensen met jullie huwelijk,45 dat inmiddels “voltrokken” is en waar je met z’n beiden ongetwijfeld iets moois van maken zult. Drukke dagen, natuurlijk, ook al doordat het boekje dat ik erg mooi vind (ik vond maar 3 drukfouten, dit tussen haken) ongeveer tezelfder tijd uitkwam.46 Heel bedankt ervoor – en ook veel dank voor het tweede in de serie dat jij vertaalde (Wolff) en waarover ik nog niet schreef, maar dat ik met veel plezier gelezen heb.47 Voor de huidige achterstand in de correspondentie mag ik wel even excuses maken: ik zit weer tot over de oren in het werk, heb bovendien een vaag plan opgezet met een heel begaafde jongen om een “eigen” tijdschrift te beginnen, dat niet strikt literair mag wezen. Ik ben nu op zoek naar een onconventionele uitgever en schrijf je dit alleen maar voor ’t geval jij er interesse in mocht hebben. Is dat zo, maar zo optimistisch wil ik niet zijn, dan kan ik je er desgewenst nader over inlichten. Verder is alles hier weer o.k. al heeft de geest weinig vrede deze dagen. Hoewel ’t werk eerder toe- dan afneemt, zit er over ’t algemeen zo weinig schot in de gang van zaken dat ik er doodmoe van word. Enfin we moesten elkaar maar eens zien – maar schrijf eens iets, eer ’t zover is. Hartelijks 5×2.

je Rudy


31. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz.]

30 september 1969

Beste Wim,

Hierdoor de proef retoer.
Er staan nogal wat fouten in. Een geweldige enormiteit op blz 10 de laatste vijf regels. Ik laat ’t zo – ’t is zo idioot dat het volkomen in orde is.

De regels wit zijn niet alle in orde. Maar je schrijft dat de drukker nu pas een boekenuiterlijk aan ’t geheel geeft dus dan zal hij daar wel op letten.

’t Ziet er overigens indrukwekkend uit allemaal – ik ben erg benieuwd naar het resultaat.

Groeten

je Rudy


32. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd]

D.W.

Er staan after all niet zoveel fouten meer in de tekst.

1) Of je die ondertitel er nog bij doet laat ik maar aan jou over
2) de letters ë en ï heeft hij wèl – blijkens andere woorden waar ze wèl in voorkomen (en goed in voorkomen)
3) Van pagina 12 en 25 moet je je ervan overtuigen dat het in de volgende drukproef goed is gedaan. Dan kunnen we voor de rest maar op ’t beste hopen, en geef jij dan namens mij ’t fiat.
Succes met alles, en dat het maar spoedig de wereld in kan.

N.B. Stuur de Nieuwe Taalgids in godsnaam geen gratis recensie-ex. Daar komt alleen maar ellende van en dat is voor jou ook niet goed!48

Oplage van Een wijze van lev/zen.

33. Wim Meeuws aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 1 blz.]

29 december 1969

Beste Ruud,

Na een lang zwijgen eindelijk weer een levensteken van “je uitgever”. Allereerst mijn beste wensen voor 1970, ook voor Wil en de kinders.

Helaas kan ik niet zeggen dat ik met volle krachten aan de verkoop van de eerstelingen van de Mouette Press heb kunnen wijden, de resultaten zijn dan ook mager, erg mager. Om hier iets aan te doen had ik graag dat jij mij nog eens alle adressen van mogelijke figuren die voor kranten e.d. ook literaire tijdschriften, schrijven, geeft. Zend mij voor elk van hen een persoonlijk krabbeltje waarmee je om een recensie verzoekt. Ik geef voor januari een advertentie voor het Nieuwsblad op. Een streep door de rekening was wel dat de stichting “de roos” haar belofte niet nakwam en mijn catalogus 1 niet aan de 175 leden verzond. De boekhandel in Nederland is niet erg happig, ik zoek nu een agent, een vertegenwoordiger of zo. Voorlopig ligt de Mouette Press stil, te veel werk met 25 man personeel. Heere Heeresma wil een artikel over mijn Mouette Press schrijven. Ik heb hem gevraagd of hij Een wijze van lev/zen niet ergens kan recenseren. Vraag jij hem ook nog maar eens?
Tot spoedig hoop ik.

beste wensen,


34. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 1 blz.]

17/2 [1970]

Beste Wim,

De openbare reacties op Een wijze v Leven vallen bitter tegen. Niettemin wordt er toch over geluld, en ik heb van verschillende kanten al positieve reacties erop gehad. Er staat nog een kanjer van een fout: desexualisatie i.p.v. sexualisatie op twee plaatsen. Maar die vis ik er wel uit. ’t Stuk werd voor Podiumaanleiding me om een soortgelijke bijdrage te vragen waar ik me aanstonds aan zetten zal.49 Ik heb 7 pornografische sonnetten gemaakt, een cyclus dus, die ik toegeschreven wil zien aan een zekere Bouwen Bake, een zeeuw, dit vanwege het poëtisch jargon: Bake is ± ’40 gestorven. Ik heb geen zin de troep over te tikken, maar stuur je de hele zaak wel ineens. ’t Plan bestaat dat Weverbergh en ik ook nog een correspondentie van Bake in elkaar draaien, die moet dan met die sonnetten uitgegeven worden, niet meer dan 20 pag. bijeen, denk ik. Ik vind ’t wel iets voor jou.
In Hers50 brief die wel stijf staat van gebral misschien, staat geen enkele leugen. Ik heb een paar joodse verhalen gelezen en vind ze in een woord geweldig. Als ik jou was, zou ik er geen gras over laten groeien, doe ’t. Iets dergelijks bestaat nog niet in onze literatuur.
Bedankt voor de houtsnede die ik erg gek vind. Zie uit naar het gesigneerde. Iemand die etst en hout snijdt, ken ik niet. Kan Loek51 niet adviseren?
Met beste wensen,

Ru


35. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 2 blz., ongedateerd]

Je brief valt in een lawine van drukte en griep – vandaar dit late antwoord.
Ja, een wijze van leven, – wat een ellende! Er heeft niemand van wie ik ’t zond iets over geschreven, wat ik erg verdrietig vind. De mensen die ik ken zijn gering in aantal, maar Heeresma (met wie ik ’t heel best vinden kan, de laatste tijd) is mogelijk onze steun in deze zaak. Hij schrijft inderdaad een recensie, en zal ’t boek bij persmensen aanbevelen. Eén resultaatje boekte hij al in ’t Alg. Handelsblad. Verder zou je hem misschien kunnen suggereren Ernst van Altena in te schakelen (overigens dacht ik dat jij dat zou doen) en Nico Scheepmaker.
Ook Paul de Wispelaere wil er mogelijk wel iets aan doen voor Het Vaderland in Den Haag.52 Zelf zet ik een kleine aankondiging in Kultuurleven (België) voor welk blad ik een literatuuroverzicht over 1969 maak – zonder mezelf te vergeten dus, daarbij!
Een agent zou wel leuk zijn, – waar haal je zo iemand vandaan?
Enfin, we wachten maar even de Heeresma-actie af. Als je De Wispelaere wat zenden wilt, dan doe je hem maar de groeten namens mij, en ‘of hij er iets over schrijven wil’? Met Weverbergh hoef je ’t m.i. niet te proberen – van Leus hoorde ik niets meer, nu al ruim een jaar. Tijdschriften die wel recensies opnemen zijn Ons Erfdeel, Kerkstraat 1, Raamsdonk-dorp (N. Br.) Ik ken die mensen geen van alle, maar mis-

[p. 2]

schien zijn ze me niet kwaad gezind.

Laat maar weer eens wat horen.

hartelijke groeten

Ru


36. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in handschrift, 2 blz.]

Den Haag, 13 april 1970

Beste Wim,

Even iets moeilijks, t.w. ‘Hoe sleep ik een aanvullend honorarium binnen?’
Ik stuur je de gegevens die we nodig hebben met deze brief toe. Als je ze gelezen hebt zie je dat ik moet hebben:
een exemplaar van het met jou gesloten contract, waaruit blijkt dat mij een redelijk honorarium is verleend. Dat contract bestaat w.i.w. niet, maar we zouden er een in elkaar kunnen zetten: jij kent wsch. de normen wel voor iets dergelijks en wat mij betreft hoef ik geen contract te hébben en ook geen honorarium, als ik beide – pro forma, en ter gelegenheid van deze zaak – maar wèl ‘hèb’…Men eist dat, en we doen er dus verstandig aan die idiote voorwaarden te vervullen. Wat de tekening van Faber Heeresma betreft: daarover hoef je geloof ik niets te zeggen: ik heb haar cadeau gehad.
Verder moet ik hebben 4 ex. van Een wijze van lev/zen – ik zinspeelde er al eerder op, en je zei me er ook een veelvoud (2½x) van toe.
Je moet het contract antidateren, bv. ‘sept. ’68’. Als voorwaarde noem je: “één of meer essays die in boekvorm uit te geven zijn”, dit in verband met de zinsnede die ik in bijgaand knipsel onderstreepte. Het contract moet je mij natuurlijk toesturen: 1) ik moet het mede-ondertekenen, 2) ik moet de afzender ervan zijn. Als ’t goed gaat, zitten er f 500,- in voor mij, en die wil ik best hebben. Wacht je er svp niet te lang mee? De aanvraag moet vóór 1 juni in zee!

[p. 2]

Hoe is ’t overigens met jou? Alles OK in de zaak, met de vrouw? Je moet me es op de hoogte houden: eigenlijk weten we hier niets van jullie!
Hier gaat alles zo goed en zo kwaad als ’t kan: Andrea in opstand (13 jr! – ze moet nog 5 jr worstelen met haar ouders, de beide anderen zorgen voor wat tegenwicht.
Met de boekschrijverij gaat ’t wèl beroerd tegenwoordig: van mij wil men (= Bert Bakker èn Bruna) alleen iets uitgeven als de uitgave gesubsidieerd wordt: een ellende, want de beslissing laat lang op zich wachten, en als ’t afketst moet er een uitgever te vinden zijn, die ’t zonder subsidie doet (en die zijn er, naar ’t zich steeds meer laat aanzien, niet!).
Enfin, we zullen maar niet bij voorbaat klagen, en in filosofische berusting de moeilijkheden ’t hoofd bieden.
Hoor ik gauw van je?

Gegroet met het hart van ons allen aan jullie beiden:

je Rudy


37. Kontrakt

2 juni 1969

Hiermede bevestigen wij de overeenkomst tussen de Heer R.A. Cornets de Groot/Denneweg 11-a/Den Haag/Nederland en de Mouette Press/Oford tot het uitgeven van de volgende titel in een beperkte bibliofiele uitgave:

R.A. Cornets de Groot: Een wijze van lev/zen.

Oplage 333 exemplaren, waarvan 12 exemplaren in half leder gebonden.
De heer Cornets de Groot ontvangt de somma van fl. 100,-, 15 exemplaren van de gebrocheerde uitgave en één exemplaar van de uitgave in half leder. Verder 10% van de opbrengst der verkochte exemplaren, 4 maal per jaar af te rekenen.

R.A. Cornets de Groot

voor Mouette Press
W.A. Meeuws


38. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Briefkaart in handschrift, poststempel 6 4 1970]

Je ontwerp lijkt me uitstekend. Ik zou ’t zo maar doen, als ik jou was. De vervaldatum is, meen ik, 1 juni (of is ’t 1 juli?) In ’t eerste geval is er dan wat haast bij – wellicht kun je dan meteen ook de benodigde 4 ex. méé opsturen. Tot dan dan
’t Beste
– en laat nog es iets horen! –

Ru


39. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Briefkaart in handschrift, poststempel 20 4 1970]

Ik heb me rotgezocht naar je ontwerpcontract, maar ’t niet gevonden. ’t Is op m’n bureau (en erin) een onbeschrijflijke rotzooi – ’t komt wsch. wel weer eens te voorschijn – maar dan te laat, naar ik vrees.
Zet jij a.u.b. nog es je organisatorische taalkanalen open, wil je?
Inmiddels ontving ik 10 ex. Een wijze. Graag mijn dank betuigend daarvoor, groet ik je zeer uit het hart

Rudy


40. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Briefkaart in handschrift, aan 2 zijden beschreven, poststempel 24 6 1970]

Over je brief heb ik lang nagedacht. Ik wist er geen raad mee. Nu doet zich toevallig voor, dat Wim Zaal53 geïnteresseerd werd in mijn boekje. Hij vroeg me om gegevens over de uitgever en om toezending van ’t boek (dat je maar in rekening moet brengen). Adres: Weesperstraat 13, Muiden.
Geef hem uitvoerige informatie, over je uitgeverij in Oxford, in Dld. want hij wil een cursiefje daarover maken in E.W. – dat is fijne publiciteit, dacht ik – hij is in ieder geval voor jouw onderneming erg in.
Aan ’t eind van dit jaar moet ik 4 ex. van Een wijze hebben, om bij de overheid een ‘honorarium’ ervoor aan te vragen. Hoû die 4 dus in ieder geval voor me in reserve (dat zal, als alles gaat zoals ’t nu gaat, wel lukken – maar ik hoop op een andere ontwikkeling!)

[p. 2]

Neem je contact op met Wim Zaal? Tot gauw,

je Rudy


41. Cornets de Groot aan Wim Meeuws

[Brief in typoscript, 2 blz., poststempel 29 VIII 78]

Beste Wim,

Hartelijk dank voor je brief van de 6e; ik ben blij te horen dat het je goed gaat sinds we elkaar voor het laatst zagen: dat was in den Haag, toen je even over uit Frankfurt was. Ja, die verbazing van je kan ik me voorstellen, maar ik ben er in 74 van door gegaan. De hele sfeer van artistiek Den Haag, waar mijn huis het middelpunt van dreigde te worden, begon behoorlijk te benauwen. Men heeft de Denneweg in een soort van Parijs straatje veranderd, met vreet- en drinkhuizen, met antiek (dat was er altijd al, maar men kan ook overdrijven), met een week op zijn Frans of Russisch, al naar gelang de aanvoer van drank en vlees, met een paardenmarkt (!). Ik zag er allemaal bitter weinig heil in, in tegenstelling met Willy, en nog net voor me een Volendammerbroek werd aangepraat en een trekharmonica ben ik vertrokken.
Ik was natuurlijk ook wel erg ongezellig geworden in die tijd – almaar achter het bureau, terwijl het in de zitkamer stierf van de enthousiaste mensen; ik denk wel es dat de dood van mijn ouders in die tijd veel gedaan heeft aan mijn beslissing het leven een andere wending te geven; het is allemaal heel vervelend gegaan, met het ene proces na het andere, een stuivertje wisselen van voogdij, etc. Maar de twee oudsten (21 en 19) zijn op eigen benen gaan staan, en Rutger (16) is nu bij mij. Inderdaad ben ik hertrouwd met Leonarda (23) die een dochter voor ons ter wereld bracht: Machteld.
Ja, met Loek54 was het op een gegeven moment afgelopen, ik bedoel als artist met eerzucht. Hij schijnt redelijk tevreden te zijn met het pedagogische, en steelt natuurlijk op zijn school met teken-, schilder-, en decoratiewerk (toneel) de show. Ik verloor hem uit het oog, en heb niet de indruk dat het hem speet. Het is zoals je zegt: we hebben een andere taal.

Wat jou betreft, ik heb het altijd erg vervelend gevonden dat we ons contact niet hebben gecontinueerd (we? ik bedoel natuurlijk ik: jij stuurde nog geboorte-aankondigingen en een bericht van je bruiloft). Ik beloof beterschap, en je zult zien dat het er nog es van komt, dat we je zullen opzoeken in Oxford.
Intussen bedank ik je voor de toezending van je catalogus, waarin ik tot mijn verbazing zag dat mijn ‘wijze van lev/zen’ nog steeds verkrijgbaar is. Doe jij geen dingen in de ramsch? Waar laat je die rommel? In al die tijd dat ik zo stuurloos was, – zie boven – heb ik maar weinig meer geschreven. Het is waar dat ik voor een tijdschrift wat kolommen deed55 – ik denk dat je kennis daar op doelde. Boeken schreef ik sinds 1972 niet meer: het laatste kwam in 73 uit. Maar het ziet er naar uit dat ik eindelijk boven Jan ben: ik heb 3 boeken af: striptease56 (iets biografisch plus essay) komt uit bij Nijgh, De kunst van het falen57 komt 1 sept. uit bij Bzztôh (dat stuur ik je wel toe) en het fraaiste – een essay over Lucebert58 – zal wsch. ook bij Bzztôh uitkomen. Een vierde boek, een verzameling van wat oudere essays (over plagiaat, beïnvloeding, ontlening, contact) heb ik zojuist samengesteld.59

[p. 2]

Erg groot is het niet; als je er belang instelt als uitgever zeg je het maar, dan zend ik je het geheel toe ter beoordeling.
Dit allemaal sinds ik in Leiden woon (aug. ’76) – en nu word ik dan ook weer van alle kanten bestormd: doe es dit, doe es dat, schrijf es hierover of daarover: uitgevers die elkaar in mijn bijzijn mijn werk afhandig trachten te maken: het is heel vermakelijk, maar druk. En ik tuin niet meer overal in. Mijn huis is gesloten voor velen: ik heb er geen zin meer in. Alleen de ware vrienden komen, dat zijn er niet veel, en dat is best een rustig idee…

Zeg Wim, ik heb je dit keer ook alweer een drie weken laten wachten, maar dat is niet helemaal mijn schuld: er is de laatste tijd nogal wat aan het huis (ik kocht het: 17e eeuws, een arbeiderswoning, klein, maar voor ons doel comfortabel, en gelegen aan de rand van het centrum, waardoor je overal bij kunt, zonder last te hebben van de menigte) gedokterd: timmerlui, schoorsteenslopers, schilders zijn eraan te pas gekomen: ik kon niet eens meer bij mijn bureau. Dat weet je dus. Ik zal in de toekomst prompter antwoorden.
En mocht het toeval je vandaag of morgen naar Nederland voeren, kom dan gerust maar aan – dan halen we nog wat ouwe koeien, maar niet de zere, uit de sloot.

Hartelijks van huis tot huis succes met je arbeid:

Rudy


 1. Rutger Hugo, geb. 15 mei 1963. []
 2. De zevensprong, Cornets de Groots boek over de alchemie dat in 1967 pas zou verschijnen, met daarin één hoofdstuk over Mulisch. In boekvorm zou hij uitgebreider over Mulisch schrijven in Contraterrein (1971). []
 3. Cornets de Groots grote sleutelessay Bikini, verschenen in Randstad nr. 5. Mulisch vormde met Hugo Claus, Simon Vinkenoog en Ivo Michiels de redactie van het tijdschrift. []
 4. De tekenaar Loek Muntz, neef van Wim Meeuws, die Cornets de Groot mogelijk van zijn studie Tekenen en Decoratief Schilderen aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunst kende, en hem in contact bracht met Meeuws. []
 5. Cornets de Groots zwager Heere Heeresma. []
 6. Faber Heeresma, net als Loek Muntz beeldend kunstenaar en broer van Heere. []
 7. Haagse kunstenaarssociëteit aan de Denneweg. []
 8. Duits expressionistisch schrijver, en een der voornaamste exponenten van de Trümmerliteratur (Wikipedia). Cornets de Groot heeft niet over hem geschreven. Volgens inlichting van Wim Meeuws: ‘Ik ging op de thee bij de moeder Van Borchert die in de Boekhandel waar ik in Hamburg werkte leerling boekverkoper was. Dat hield hij dus niet lang uit. Oudere collega’s uit die tijd, 1940/41, die ik ook nog ontmoet heb, vertelden hoe ze bang waren toen hij anti-nazi gedichtjes e.d. in de boekhandel verdeelde. Ik moet je vader daarover geschreven hebben indertijd.’ [E-mail van 15 november 2020]. []
 9. Verwijzing naar de conclusie aan het slot van Bikini, dat het leven ‘zelf het “hogere” [is] geworden, het is zijn eigen zin.’ Bikini, p. 171. []
 10. Mogelijk buurtgenoot Gerrit Borgers, letterkundige en secretaris van het Paul van Ostaijen Genootschap. []
 11. ‘Gelijk de wilde jacht’, Cornets de Groots derde publicatie, later herzien in De open ruimte, p. 61-72: Een wilde jacht. []
 12. Dochters Andrea, geb. 1957 en Saskia, 1959. []
 13. Loek Muntz. []
 14. Cornets de Groot zou na zijn ontslag in 1966 bij de Afd. Onderwijs van Den Haag tot januari 1969 werkloos blijven en voornamelijk leven van de pen. []
 15. Juist vanaf 1968 zouden zijn tijdschriftpublicaties aanzienlijk in aantal toenemen. []
 16. Respectievelijk Poëzie is kinderspel en Labirinteek, beide uitgegeven door Bert Bakker. []
 17. Bikini is de naam van het eiland in de Stille Oceaan waar de Amerikanen in 1946 de eerste atoomproeven hielden. Cornets de Groot hing er in 1963 zijn tweede publicatie aan op: Bikini. De vergelijking van de Pacific met de Atalntische Oceaan ontbreekt niettemin in dat grote essay. Pas een kwart eeuw later, in 1986, brengt hij de gedachte opnieuw tot uiting in een brief aan Jan Verstappen; zie aldaar. []
 18. Cornets de Groot was op 14 juli 1967 geslaagd voor zijn M.O.-A diploma aan de Haagse School voor Taal en Letterkunde. []
 19. Juist een maand eerder was Cornets de Groots bundel De zevensprong verschenen, met daarin een opstel over Van Maerlant, Chemisch reinigen. []
 20. Van dit idee ontbreekt verder elk spoor in Cornets de Groots oeuvre. []
 21. In verband met zijn werk als boekinkoper. []
 22. Dit plan is niet tot stand gekomen. Wel zou Cornets de Groot in juli 1968 in het NCRV-programma Eigen keuze een aantal gedichten van Lucebert van commentaar voorzien. Zie deze pagina voor de betreffende opname, en deze brief van Lucebert aan Cornets de Groot. []
 23. Dit is de eerste aankondiging van Een wijze van lev/zen. []
 24. Loek Muntz (zie noot 1). De strip zou uiteindelijk vervaardigd worden door Faber Heeresma, de broer van Cornets de Groots zwager Heere. []
 25. ‘We zijn bezig aan een “integrale roman”, waarin we verschillende kunsten willen laten samengaan. Uitgangspunt is een striptease van Rita Renoir in 1954. Peter Jansen, kunstschilder, zal er prenten en collages bij maken, de fotograaf Henk Koldewey vult de hiaten op met foto’s, ik maak de verbindingen in taal.’ (Interview door Margaretha Ferguson, Het Vaderland, 27 april 1968. Het boek is niet tot stand gekomen. []
 26. Blijkens Brief 54 aan Bert Bakker van 7 oktober 1968 heeft Cornets de Groot Een wijze van lev/zen wel aan Bakker aangeboden, maar het werd niet meer door hem uitgegeven. Pas in 1971 werd het gebundeld in het door Nijgh & Van Ditmar uitgegeven Contraterrein. []
 27. Deze ongedateerde brief moet van vóór 23 september zijn, de datum van Wim Meeuws’ antwoord (brief 10). Uit noot 6 blijkt dat Cornets de Groot Een wijze van lev/zen twee weken na deze brief aan Bert Bakker aanbood. []
 28. Komma stond destijds onder redactie van Pierre H. Dubois, René Gysen, Willy Roggeman, J. Weverbergh en Paul de Wispelaere. []
 29. In de eerste catalogus van de Mouette Press wordt naast Een wijze van lev/zen ook Starings lyrische poëzie van Cornets de Groot aangekondigd, met een geschatte omvang van ‘ca. 60 blz.’ In januari-februari 1968 was juist een Maatstaf-nummer over Staring verschenen, met daarin het 7 pagina’s tellende Starings liriese poëzie en enkele andere bijdragen van Cornets de Groot, die het nummer ook had samengesteld. De Mouette Press heeft na Een wijze van lev/zen geen tweede publicatie van Cornets de Groot uitgegeven. []
 30. Een wijze van lev/zen zou aan Herwig Leus worden opgedragen. []
 31. Hendrik de Vries zou inderdaad een kritiek schrijven op Cornets de Groots artikel Starings liriese poëzie, getiteld ‘Staring, Bilderdijk en de “versbevrijding”‘. In: Maatstaf, 16e jrg. nr. 4 (juli 1968), p. 305-311. Ook in: Hendrik de Vries, Kritiek als credo, Den Haag, 1980, p. 42-46; en in: Kritisch akkoord 1969, Brussel (enz.), 1969, p. 53-57. Cornets de Groot reageerde op De Vries’ kritiek in Versbevrijding en het vers libre. []
 32. Zie Brief 58 aan Bert Bakker. []
 33. Schrijver Heere Heeresma, zwager van Cornets de Groot. Zie de Brieven aan Heere Heeresma. []
 34. Contraterrein, waarin Een wijze van lev/zen, na weigering door achtereenvolgens De Bezige Bij en Bruna in 1971 verschenen bij Nijgh & Van Ditmar. []
 35. Ook aan redacteur Ivo Michiels van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (brief 11) vraagt Cornets de Groot om in zijn essay Geheimwaffe van de ziel de naam Marivaux (met één r) te vervangen door die van Fontenelle. Het gaat om de frase ‘een zekere ordeloosheid van het denken, waaraan men zich niet zonder genoegen overgeeft’, die ook elders in Cornets de Groots werk voorkomt. []
 36. Gerrit Kamphuis (1906-1998), Nederlands dichter en essayist. Vanaf 1954 hoofd van de afdeling Kunstzaken van de gemeente Den Haag, en bestuurssecretaris van het Letterkundig Museum. []
 37. Henri Boontje, literair criticus en auteur over Provo-kwesties voor onder meer Vrij Nederland. []
 38. Jacques (eig: Izaak) den Haan (1908-1982), Nederlands prozaschrijver, medewerker van het tijdschrift Literair Paspoort. Cornets de Groot kende hem vermoedelijk uit de Haagse Kunstkring. []
 39. Wim Hazeu, destijds redacteur van het tijdschrift Kentering. Zie de Brieven aan Wim Hazeu. []
 40. Antal Sivirsky, Cornets de Groots leraar Nederlands aan de H.B.S. en jarenlang lid van de Haagse Kunstkring. []
 41. Dit is inderdaad de ondertitel van Een wijze van lev/zen geworden. []
 42. Van deze sonnetten, die niet zijn gepubliceerd, is er slechts één teruggevonden. Zie Bouwen Bake. []
 43. Volgens een e-mail van 7-1-2010 van Wim Meeuws aan de bezorger: ‘Het ging hier om een plannetje dat nooit op iets uitliep. Dit was een klein boekje door mijn overleden collega Reginald W. Gibson over Matthew Hopkins, Witch-Finder General in Essex. De heksenjager van Essex dus.’ []
 44. Op 1 april 1969 waren Wim en Sibylle Meeuws verloofd, op 29 augustus volgde het huwelijk. []
 45. Op 29 augustus 1969 waren Wim en Sybille Meeuws in het huwelijk getreden. []
 46. Aan de liefde door Hendrik Tollens, bibliofiele uitgave van Meeuws’ The Mouette press. []
 47. Andreas Wolff, Een boekverkoper in St Petersburg omstreeks 1860: over mijn grootvader, bibliofiele uitgave van The Mouette Press uit 1969. []
 48. Wegens de polemiek in Een wijze van lev/zen tegen het in dat tijdschrift geplaatste artikel van A.L Sötemann. []
 49. In Podium heeft Cornets de Groot na maart 1969 niet meer gepubliceerd, en een met Een wijze van lev/zen vergelijkbaar verhalend essay heeft hij niet meer geschreven. []
 50. Heere Heeresma. []
 51. Loek Muntz. Zie noot 1. []
 52. Zoals uit de recensies blijkt, werd Een wijze van lev/zen in totaal drie keer genoemd in de pers, maar niet door een van de genoemde relaties. []
 53. Wim Zaal was jarenlang redacteur van Elseviers Weekblad en van Elseviers Literair Supplement, voor welke twee bladen Cornets de Groot van 1967-1972 kritieken schreef. []
 54. Loek Muntz. Zie noot 1. []
 55. Tussen 1974 en 1978 publiceerde Cornets de Groot maar enkele artikelen, voornamelijk voor het tijdschrift Bzzletin. []
 56. De bundel Striptease verscheen in 1980; het voorwoord dateert van februari 1977. []
 57. De kunst van het falen verscheen oktober 1978. []
 58. Met de gnostische lamp verscheen in februari 1979. []
 59. Ladders in de leegte verscheen in 1981. []

Plaats een reactie