VII. Trouwakte

Bron: Saskia Cornets de Groot, Verborgen identiteit, Den Haag, 2024, p. 89-91.

De trouwakte van mijn grootouders Piet Cornets de Groot en Anna Haagsma (we noemden haar oma Dicky) bevat veel informatie waar ik nog een paar keer naar zal teruggrijpen. Piet en Anna huwden op 29 augustus 1925 te Buitenzorg. Hij was 22 jaar, zij 25 jaar oud. Op de trouwakte wordt als geboorteplaats van Piet vermeld: “Tjaringin, afdeeling Soekaboemi”.1
Het is belangrijk en mooi om te zien dat Komot bij het huwelijk aanwezig was en genoemd wordt. Het is de ultieme erkenning van haar bestaan, van Komot, mijn Indonesische overgrootmoeder.

Trouwakte van mijn grootouders Piet en Anna, Buitenzorg 1925.

Meester Cornelis
Op de akte is ook te lezen dat Komot en Willem August in de voormalige gemeente Meester Cornelis (de huidige wijk Jatinegara in Jakarta) woonden, genoemd naar de schoolmeester, prediker en landbezitter Meester Cornelis van Senen.2

Sven en ik gingen er heen en zagen er de witte gebouwen uit de koloniale tijd, zoals het treinstation en een school met hun langgerekte vorm. Ook zagen we de Bethelkerk. Al deze gebouwen hadden dezelfde Nederlands daken van rode dakpannen. Meester Cornelis is ook de geboorteplaats van de schrijver E. du Perron. Hij schreef erover in zijn onvergetelijke roman Het land van herkomst en zal de gebouwen ongetwijfeld gekend hebben.

Station, school en kerk in Meester Cornelis, tegenwoordig de wijk Jatinegara in Jakarta, 2010.

  1. Soekaboemi is het regentschap waarin de plaatsen Tjaringin (geboorteplaats Piet) en Soekaboemi (waar Komot vandaan komt) liggen. Op bijna alle officiële documenten wordt niet Tjaringin, maar Soekaboemi als geboorteplaats van mijn grootvader vermeld. []
  2. Wikipedia: Meester Cornelis. []

Plaats een reactie