Start » Bloemlezing A.C.W. Staring » A.C.W. Staring – Jaartallenlijst

A.C.W. Staring – Jaartallenlijst

 

Over: A.C.W. Staring
Bron: Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 618-631.

 

[p. 672]

1767 24 januari geboren te Gendringen uit het huwelijk van Hugo Damiaan Staring en Sophia Verhuell
1780 Vader Staring koopt de Wildenborch bij Lochem en bouwt het huidige herenhuis
1783 Lid Kunstliefde spaart geen vlijt te Den Haag
begint studie rechten te Harderwijk;
dood van Hugo Damiaan Staring
1786 Mijne eerste proeven in Poëzij
1787 Promoveert in de rechten (23 mei);
aanvang studie te Göttingen;
bedankt als lid van Kunstliefde spaart geen vlijt;
kennismaking met Rhijnvis Feith naar aanleiding van Mijne eerste proeven in Poëzij
1789 Sluit studie te Göttingen af
1791 Huwelijk met Everdina Maria van Löben Sels;
Staring krijgt de Wildenborch in volle eigendom;
Verschijning van Dichtoeffening
1794 Overlijden van Everdina Maria van Löben Sels;
overlijden van Sophia Verhuell
1795 Aanvaardt het lidmaatschap van het Provintiaal College van Politie, Finantie en Algemeen Welzijn ‘om niet in de termen der wet tegen de halssterrige weigering te vallen’
1797 Weigert eind augustus zitting te nemen als Repraesentant in de Nationale Vergadering, aangezien hij bezwaar heeft tegen het afleggen van een verklaring van afkeer van alle erfelijkheid in ambten en waardigheden
1798 Tweede huwelijk, met Johanna Andrea Charlotte van der Muelen, uit welk huwelijk 8 kinderen worden geboren
1820 De ‘verminderde’ verzamelbundel Gedichten
1827 Nieuwe gedichten
1832 Winterloo

[p. 673]

1836/37 Vier bundels Gedichten
1837 Potgieter bespreekt in de eerste aflevering van De GidsStarings werk
1840 Staring overlijdt te Vorden op de Wildenborch.

 

Een tussenhistoriese figuur »

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: