Correspondentie W.F. Hermans (1969)

 

2 brieven.
Bron: Letterkundig Museum, Archief Cornets de Groot.
Copyright brief W.F. Hermans © 2013 Erven W.F. Hermans.
Omslag door Lucebert van Schierbeeks 'Het boek ik' (1951).
Omslag door Lucebert van Schierbeeks ‘Het boek ik’ (1951).

 

1. Cornets de Groot aan Willem Frederik Hermans

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Den Haag, 2 april 1969
Zeergeleerde Heer Hermans,

Omdat ik een oprecht bewonderaar ben van het werk van Bert Schierbeek, ben ik, met zijn instemming begonnen een bloemlezing samen te stellen uit zijn werk. De inleiding is van mijn hand, en een deel ervan werd gepubliceerd in Nieuw Vlaams Tijdschrift, nov. 1968.1 Er is weinig over Schierbeek geschreven, en wat er is, is maar zo-zo. Om nu toch met iets kritisch voor de dag te komen, dat niet van mij is, wilde ik graag uw recensie over Het Boek Ik2 in zijn geheel in de bloemlezing opnemen: ik zou het erg fijn vinden, als u uw toestemming daarvoor gaf. Als tegenhanger wil ik dan het stuk van Kees Fens over Een grote dorst3 er bij hebben. Naar wat er over kritieken op Schierbeeks boeken tussen deze twee recensies verschenen is, kunnen de lezers dan raden, als hun oordeel niet al van te voren vast staat, ten minste.
Met de meeste hoogachting,
en vriendelijke groet,

[Handtekening]

R.A. Cornets de Groot
Denneweg 11A,
Den Haag.


2. Willem Frederik Hermans aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 1 blz.]

Facsimile van brief Hermans

6 april 1969,

Zeer geachte Heer de Groot,

U bewondert, schreef u mij, Bert Schierbeek en wilt een stukje dat ik (in 1948? ’49? ’50?) of daaromtrent4 over Het Boek Ik gepubliceerd heb, opnemen in een bloemlezing.
Hoewel me niet helemaal meer voor ogen staat wat het stukje behelst, herinner ik me toch nog wel dat ik het voornamelijk geschreven heb om tegenstanders van Schierbeek te slim af te wezen.
Enfin, vertelt u dat laatste maar niet aan Bert, die zo sympathiek is.

Met vriendelijke groeten,
hoogachtend,

[Handtekening]

O ja, de gevraagde toestemming is in bovenstaande vervat, dat bedoelde ik tenminste.5

[Handtekening]


  1. Het proza van Bert Schierbeek. []
  2. W.F. Hermans, ‘Probleem, dat Nederland lang niet heeft willen zien’, Het Vrije Volk, 26 januari 1952. []
  3. Kees Fens, ‘Schierbeek probeert duivel uit te drijven met Beëlzebub. “Een grote dorst”: kettingreactie zonder schakels’, De Tijd–Maasbode, 20-7-1968. In de bibliografie van het onvoltooide typoscript van de bloemlezing wordt Fens’ recensie niet vermeld, die van Hermans wel. []
  4. De recensie is uit 1952; mogelijk denkt Hermans aan zijn recensie van Schierbeeks debuut Terreur tegen terreur in Vrij Nederland van 8 juni 1946. []
  5. De Schierbeek-bloemlezing, getiteld Beginnerswerk, is niet verschenen. []

Plaats een reactie