Opgave van geraadpleegde literatuur

Willy Cornets de Groot

 


[p. 39]

F. Boessenkool Gehandicapten in de samenleving
Amsterdam – de Lichtdrager 1966
J. Campling (red) Vrouwen zoals wij, 25 gehandicapte vrouwen vertellen. Vert. L. Swildens
Donker – Rotterdam 1981
Elsevier’s Gehandicaptengids 1981
R. van ‘t Hof-Kooyman “Onbekend maakt onbemind”
De verhouding tussen lich. gehandicapte mensen en het Alg. M. W.

H.B.O.-scriptie M.W. – Haarlem 1982
Ernst Klee Gehandicapt, naar een nieuw zelfbewustzijn
Callenbach – 1978
Comité Lips Relatie Gehandicapte – niet gehandicapte
Rijswijk 1970
C.D. Moulijn e.a. Leven met een handicap, mogelijkheden en beperkingen
Samson 1975
Nota Prov. beleid voor lich. gehandicapten Het slechte(n) van drempels
1981
J. Schreuder Dankzij een handicap
Tijdstroom – Lochem 1977
Marina Tuinman Minder, minder valide, valide
Hoe je meer of minder gehandicapt kunt zijn

IVABO – scriptie 1982
A. Verkuyl (red) Gehavend en wel. Psycho-sociale aspecten van revalidatie
Samson 1977
Beatrice A. Wright Invaliditeit – een psychologische benadering
Van Lochum Slaterus 1964
>
< Slotwoord

Plaats een reactie