[Geen titel]

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 13e jrg., nr. 2, oktober 1981.

In dit nummer van het I.B. vindt u een nieuwe rubriek Wordt vervolgd. De eerste blz. van het I.B. biedt door de nieuwe vormgeving (waarvoor dank aan Pieter) geen ruimte meer voor het I.B.-opstel onder de titel Memoriaal. De bedoeling is dat Wordt vervolgd een rubriek wordt, waarin collega’s hun amusante bevindingen op school optekenen, omdat ze zo aardig zijn, en tekenend voor de onderlinge verhoudingen. Ze verdienen het aan de vergetelheid te worden ontrukt.
Veel ruimte om zulke zaken uit de doeken te doen is er niet – een halve bladzijde – maar dat lijkt me voor u eerder een voordeel dan een handicap. De eerste blz. inmiddels, is gevuld.1 Wie volgt? De redactie rekent op veel kopij!

CN

[Met de hand]: Geen IB-opstel: mijn tikmachine is stuk.

CN

Facsimile van deel van pagina.


  1. Het vorige artikel, onder de genoemde titel, door Cornets de Groot. []

Plaats een reactie