[Geen titel]

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 5e jrg., nr. 2 [1973].

In tegenstelling met andere redacties heeft de uwe in ieder geval geen klagen over gebrek aan kopij. Deze week heb ik zelfs enkelen uwer teleur moeten stellen, die – te laat – met een stencil bij me aan kwamen lopen. Men kan het ook te gek maken: een redacteur is maar een mens, wilt u daar rekening mee houden, meneer van der Horst, – meneer Salverda? Wij zien jullie bijdrage graag in III van V!
Precies op tijd waren Mevrouw Hennese en de Heer Peters, die hun problemen op subtiele wijze weten te belichten. Lees u zelf maar. Hun pogingen om van dit nummer weer iets unieks te maken staan allerminst alleen. Lectuur die ik graag in aller aandacht aanbeveel vindt men in het nieuws van de directie, waarin gewag wordt gemaakt van een circulaire betreffende onderwijs aan zieke kinderen, welke circulaire trouwens ook in dit nummer is opgenomen.
Voorts twee agenda’s. Een voor de algemene docentenvergadering van 21 sept. èn een jaaragenda.

Tussen twee haken: Jonckers vraagt me mee te delen dat in aansluiting op de alg. verg. van 21 sept. een algemene docentenborrel is gepland.

Verder in dit nummer: de nota ‘Prijzen’ van de conrector (CR). Deze vroeg me nog mee te willen delen dat de begeleiding naar Amersfoort (24/28 sept.) verzorgd zal worden door AZ en C0, die daarin zullen worden gesteund – gedurende een halve periode door AM & MR en de resterende tijd door PA & SG. Sorry, ik vergat te vertellen, dat 6 VWO naar Amersfoort gaat.
Ik weet natuurlijk wel dat het veel interessanter is om u erop te wijzen wat er niet in deze aflevering van de gele vellen te vinden is, maar daar ontbreekt de ruimte me nu eenmaal voor.1 Ik volsta ermee het I.B.-essay te noemen, dat u ook dit keer op de laatste pagina zult vinden. Wie het vorige opstel gelezen heeft, zal zich over de inhoud daarvan niet verbazen. Hoe verrassend het verder ook is!


  1. De laatste pagina van het nummer is volledig blanco gelaten. Zie de reactie van collega Van der Horst in het volgende nummer. []

Plaats een reactie