Een krabbel…

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 10e jrg., nr. 5, (december 1978).

Konkrete poëzie van Jochem Gerz

 

1. De hier afgebeelde proeve van Konkrete poëzie van de hand van Jochem Gerz lijkt me een gepaste heilwens voor het nieuwe jaar. Eens, maar het is lang geleden, in het begin van de jaren 60, maakte Hans Sleutelaar een gedichtklankmontage op basis van de beruchte rouwtoespraak van Goebbels na de nederlaag der Duitsers bij Stalingrad. ‘Wollt Ihr die totale Poesie?’ zo vraagt Sleutelaar met luider stem, waarop de verzamelde Duitse menigte hysterisch ‘Ja!’ en ‘Heil!’ antwoordt, minutenlang. Een fraai gedicht, ik kan niet anders zeggen…

2. Het u in het vooruitzicht gestelde tweede artikel, de discussie betreffende, heb ik door een kortstondige ziekte niet op tijd kunnen voltooien en het ontbreekt dan ook in deze aflevering. Maar daar staat tegenover, dat Dick van Geest hier reageert op het eerste, daarbij andere aspecten en perspectieven openend, dan in mijn eerste1 aan bod kwamen: didactische, pedagogische, filosofische, en – als u het mij vraagt – herderlijke. Ik heb van velen onder u nogal wat mondelinge reacties gehad op het eerste – ik hoop dat u op het artikel van Dick eveneens wilt reageren, liefst schriftelijk: eigenlijk zijn daar de Gele Vellen voor.

3. Barbaas Klaas maakt ongehoorde winsten tegenwoordig, hetgeen blijken mag uit zijn verantwoording, die u in dit nummer vindt. Ongetwijfeld ontleent hij daaraan de inspiratie, om, al is het nóg zo koud, zelfs het bier in de koelkast te bergen. Prima! Prima! Prima! Prima! Prima!

4. Voorts in dit nummer de rubrieken die door de directie worden uitgevaardigd. En ten slotte: een bijdrage van Lucien voor de rubriek Het Kantwit: allemaal uit een krant van 16-11-’78! Hetgeen puur toeval lijkt…

CN
 


  1. De discussie als object van toetsbare vaardigheden, in het vorige nummer. []

Plaats een reactie