Aangezien

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 15e jrg., [april 1984].

Aangezien1 de tuin, hoe prachtig ook hier en daar, tot biologisch project is verklaard;
aangezien de natuur in deze tuin zich onbelemmerd door menselijke ingrepen moet kunnen ontwikkelen;
aangezien daardoor de tuin voor leerlingen gesloten is;
aangezien de tuin is volgestrooid met roestige blikjes, scherven glas en overdekt met een zwarte lap plastic;
aangezien dit van de klassen uit een chaotische aanblik biedt;
en aangezien het grasveld voor de school wordt omgewoeld door machines op rupsbanden;
aangezien dat veld daardoor onbegaanbaar is geworden voor de jeugd;
aangezien men ter plaatse huizen gaat bouwen;
aangezien er voor de leerlingen weinig ruimte blijft
om te zonnen
te lopen
te spelen
te tekenen
plezier te maken

aangezien enzovoort

is er alles voor de tuin weer open te stellen voor de twee hoogste klassen
en is er weinig of niets dat tegen dit idee pleit.

CN/KO


  1. Een zelfde anafoor op ‘aangezien’ gebruikt Cornets de Groot op p. 81 (Intieme optiek) van zijn essay over de Beatrijs en in een stukje uit de vierde jaargang van de Gele vellen. Hij imiteert hiermee een toespraak van Harry Mulisch tijdens het Boekenbal van 1964 (opgenomen in Wenken voor de Jongste Dag, p. 177-181) waarin Mulisch de hoofdzin weliswaar wegliet: ‘die is met Vingerling aan de haal’, zoals Cornets de Groot interpreteert in Witboek. []

Plaats een reactie