Wel nieten

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 3e jrg., nr. 4, september 1971.

Het is mijn overtuiging – ieder meerbladig stencil bevestigt het me steeds weer opnieuw – dat men van het nieten geen serieuze kwestie maakt.
Er zijn drie mogelijkheden om losse bladen met een nietje aaneen te hechten: evenwijdig aan de korte kant, evenwijdig aan de diagonaal en evenwijdig aan de lange kant. Meestal niet men diagonaalsgewijs (het spreekt vanzelf, zolang we niet van rechts naar links lezen, dat dit nieten gebeurt op de daartoe van nature aangewezen plaats: in de linkerbovenhoek). Mijn stelling luidt, en ik neem aan haar te bewijzen voor wie dat van mij vorderen zou, dat het nietje evenwijdig aan de lange kant moet worden ingeslagen. Tenzij men natuurlijk een nietrevolver hanteert. In dat geval moet het nietje op genoemde wijze en plaats worden ingeschoten.
 

Plaats een reactie