De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes (’90)

 


 
Rectozijde omslag 'De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes'Versozijde omslag 'De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes ('90)'

Bron

R. Cornets de Groot, ‘De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes’. Dimensie, Leiden, 1990, p. 1-80, nummer 104 van 1.000 genummerde exemplaren.

Algemene opmerkingen 

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes van R. Cornets de Groot uit 1990.

Redactionele ingrepen 

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina’s (2, 78, 80) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

DE DICHTER-ZANGER J.H. SPEENHOFF OF ZELFPORTRET MET LIEDJES

[ongenummerde pagina (p. 3)]

R. Cornets de Groot

De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes

dimensie [logo]

stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven

Leiden 1990

[ongenummerde pagina (p. 4)]

© 1990, R. Cornets de Groot
© 1990, DIMENSIE, stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven, Postbus 11227, 2301 EE Leiden

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Cornets de Groot, R.

De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes /
R. Cornets de Groot. – Leiden: Dimensie.
Met lit. opg.
ISBN 90-6412-080-3
SISO * 854.6 UDC 82-4:839.31 “1869/1945”
Trefw.: Speenhoff, J.H.: essays.

[p. 79)]

Colofon

De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes, werd in opdracht van Dimensie, stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven te Leiden, gezet uit de Janson Text dor Quick bv te Den Haag, gedrukt door Cartoprint bv te Den Haag en gebonden door Bosboom bv te Den Haag.

De redaktionele leiding was in handen van Jan Biezen.

De publikatie kwam mede tot stand door een financiële bijdrage van het:
Prins Bernard Fonds te Amsterdam;
een donatie van: Stichting Elise Mathilde Fonds te Amsterdam en
een donatie van: Mr. J. Weitjens sj. te Rotterdam.

De oplage is 1.000 genummerde exemplaren.

Dit is nummer: [in handschrift:] 104.

Plaats een reactie