Memoriaal

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 3e jrg., nr. 5, oktober 1971.

Ik begin maar meteen met die kritiek, waarvan in bovenstaand verslag sprake was.1 Een paar concrete punten die werden voorgesteld waren
1. Omkering van de rubrieken Memoriaal en Informatiek
2. Afschaffing van de rubriek Memoriaal.
De aandachtige lezer zal hebben opgemerkt dat deze aflevering de omkering in 1 genoemd betracht. Dat is puur toeval, want ik peins er eigenlijk helemaal niet over het zo vol te houden. Het is dat de mededeling inzake het herfstrapport het belang van het andere ver overtreft – de omkering is op verzoek van Van Lieshout voor een keer toegepast, en kan natuurlijk als daar redenen voor zijn nog vaker voorkomen. Waarom ik Memoriaal graag voorop plaats, is duidelijk: het is een startbaan naar het hogere in Informatiek. Omkering van de volgorde vereist grote stilistische kwaliteiten, en hoewel ik daar natuurlijk over beschik – ik beschik niet over de hoeveelheid tijd om die kwaliteiten volledig uit te putten. Ik kan het ook anders zeggen: na het hogere valt er gewoonlijk weinig meer te verkopen. Memoriaal achteraan wordt bijna gegarandeerd een afgang.
Over punt twee valt natuurlijk ook te denken. Maar dat doe ik niet, het lijkt me meer iets voor de criticus die dit idee wil verdedigen, om mijn baantje over te nemen. We kunnen dan inderdaad met drie pagina’s toe, vol informatie en nog eens informatie en niets dan informatie. Persoonlijk voel ik daar geen fluit voor, ook al omdat een beginselvast aanpakken van dit idee zulke stukjes als die van Van den Boogert (Schoolvernieling) en Van Aalzum (omnivalent, etc.) naar de prullenbak moet verwijzen, en daar zijn ze niet voor geschreven.
Ik heb op de fractievergadering gezegd open te staan voor kritiek, en ik meende dat ook oprecht. Ik sta er nog altijd voor open. Ik vond de tot nu toe gevolgde weg de meest voor de hand liggende: niemand is gedwongen om Memoriaal te lezen. Men kan als men dat wil met drie bladzijden toe: dan leest men alleen Informatiek. Misschien loop ik met een plaat beton voor mijn kop en zie ik het allemaal niet zo. Dan is verlichting gewenst. Wie me daar aan helpen kan, smeek ik nederig mij zijn weldoordachte kritiek niet te besparen: schriftelijk, telefonisch of door warm, menselijk contact.
Een fatsoenlijk uitgangspunt voor steekhoudende kritiek: bij de gele vellen gaat het niet om het lezen, maar om het wezen.
 


  1. In De fractie bijeen. []

Plaats een reactie