Start » De open ruimte (’67)

De open ruimte ('67)

 


 
Rectozijde omslag 'De open ruimte'Versozijde omslag 'De open ruimte'

Bron

r.a. cornets de groot, ‘de open ruimte’. Bert Bakker / Daamen NV, Den Haag 1967, p. 1-192

Opstellen over: A. Roland Holst, Gerrit Achterberg, J.H. Leopold, Simon Vestdijk, Harry Mulisch, Simon Vinkenoog, Lucebert. [Met een tekst over het boek en een inleiding, beide onder de titel De open ruimte en beide door de schrijver, voorin en met een Verantwoording bij de foto’s achterin]. [Met tekening Het genie door Lucebert en met 11 portretfoto’s van de behandelde auteurs, waarvan 2 van Simon Vestdijk en 4 van Lucebert]. Omslag en (boek)verzorging Pieter van Delft. Foto omslag Jack Jacobs. De foto aan de binnenzijden van het omslag (op p. 3 van het omslag in spiegelbeeld afgedrukt) is van Pieter van Delft.
Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, 1967 (11 augustus), inleiding gedateerd 9/14 augustus ’66, 192 blz., oplage 2500, 13 x 19,5 cm.

Inhoud

de open ruimte

De open ruimte [Inleiding. Over: Bikini, Kosmische Metafoor]. [Gedateerd Den Haag, 9/14 augustus ’66].
p. 11-13.

bikini vóór bikini

Domesdaybook [Over: A. Roland Holst, ‘De twee planeten’, in: A. Roland Holst, Verzameld werk dl. 1 (proza), Amsterdam, 1983, p. 371-394]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘De wegen der ondergang I: Domesdaybook’, Maatstaf, jan 1965]. [Gedateerd november 1964].
p. 17-28.

het nieuwe thebe [Over G. Achterberg, ‘Thebe’, in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1984 (8e dr.), p. 257-298]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Kentering, feb 1966]. [Gedateerd maart 1964].
p. 31-43

rapsodomantie [Over: J.H. Leopold, ‘Oinou hena stalagmon’, in: J.H. Leopold, Verzameld werk dl. 1. Verzen. Fragmenten. Rotterdam (enz.), 1951, p. 115-119]. [Gedateerd juni 1966].
p. 45-58.

bikini

een wilde jacht [Over: S. Vestdijk]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘Gelijk de wilde jacht’, Maatstaf, mei 1964].
p. 61-72.

de heilige optekening [Over: Harry Mulisch, Italo Calvino]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Maatstaf, juni 1965]. [Hier gedateerd Bikini 1 april 1964].
p. 75-88.

het daghet [Over: Simon Vinkenoog, Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte, Amsterdam, 1965]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘Long long live love’, in: Kentering, okt 1965]. [Hier gedateerd oktober 1965].
p. 91-102.

een heksensabbat [Over: S. Vestdijk]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘De wegen der ondergang III: Guldenboek’, in: Maatstaf, mrt 1965]. [Hier gedateerd januari 1965].
p. 105-116.

van letter tot letter [Over: Lucebert, ‘Ontaarde prins’, in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 98]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: De Gids, nov 1965]. [Gedateerd mei 1965].
p. 119-128.

de daden van het licht [Over: Lucebert]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: De Gids, dec 1965]. [Gedateerd mei 1965].
p. 131-148.

de nieuwe poëtika

Lichamelijke taal [Over: Lucebert]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘Labirinteek I: Lichamelijke taal’, in: Raam, nov 1966]. [Hier gedateerd oktober 1966].
p. 151-160.

De nieuwe school der poëzie [Over: Lucebert, ‘De dieren der democratie 9. De spiegel draait haar raad’, in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 122]. [Gedateerd oktober 1966].
p. 163-189.

*Buiten het boek

Algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van De open ruimte van R.A. Cornets de Groot uit 1967.

Redactionele ingrepen

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina’s (6, 8, 10, 14, 29, 73, 89, 103, 117, 129, 161, 190 en 192) en pagina’s met foto’s van achtereenvolgens A. Roland Holst, Gerrit Achterberg, J.H. Leopold, S. Vestdijk, Harry Mulisch, Simon Vinkenoog, S. Vestdijk en Lucebert (4x) op resp. p. 3, 16, 30, 44, 60, 74, 90, 104, 118, 130, 150 en 162 zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

[ongenummerde pagina (p. 2)]

eerste druk 2500 eksemplaren, zomer 1967
omslag en verzorging pieter van delft, amsterdam
foto omslag jack jacobs, amsterdam
druk semper avanti, den haag

© 1967 bij r.a. cornets de groot

niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
no part of this book may be reproduced in any form by print, fotoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

[ongenummerde pagina (p. 3)]

r.a. cornets de groot
de open ruimte

opstellen over:
a. roland holst
gerrit achterberg
j.h. leopold
simon vestdijk
harry mulisch
simon vinkenoog
lucebert

1967
bert bakker / daamen nv
den haag

[ongenummerde pagina (p. 9)]

de open ruimte

[ongenummerde pagina (p. 15)]

bikini vóór bikini

[ongenummerde pagina (p. 59)]

bikini

[ongenummerde pagina (p. 149)]

de nieuwe poëtica

[ongenummerde pagina (p. 191)]

verantwoording bij de foto’s

de foto’s tegenover de bladzijden 17, 31, 45, 61, 75, 91, 105, 119, 131, 151, 163 zijn respectievelijk van
an tydeman, amersfoort
a. dingjan, den haag
h. berssenbrugge, den haag
hans katan, rotterdam
edith visser, amsterdam
e.h. van borsuum waalkes, amsterdam
hans katan, rotterdam
walter reiser, stuttgart
joan van der keuken, amsterdam
joan van der keuken, amsterdam
walter reiser, stuttgart
de foto aan de binnenzijde van het omslag is van
pieter van delft, amsterdam

De zevensprong ('67) »

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: