Naschrift

 

Bron: Raam, nr. 42 (feb 1968), p. 64.
Naschrift bij Jacques Kruithof, ‘A = A, maar B is géén b’. Over: R.A. Cornets de Groot, Formules, in: R.A. Cornets de Groot, Labirinteek, Den Haag, 1968, p. 157-166.

[p. 64]

Jac. Kruithof heeft gelijk. Ik laat de 4 regels m.b.t. het gedicht Litteken vallen en handhaaf de, ruim geschat, 300 overige. Accoord? Voor de hoeveelheid alchemie verwijs ik Jac. Kruithof en andere nieuwsgierigen gaarne naar Kentering – 6, 1967. De argumenten die Jac. Kruithof aanvoert om tot de aard van mijn profetendom te concluderen lijken mij óók heel juist.
Ik benoem hem door deze tot mijn kardinaal.

Plaats een reactie