Start » Contraterrein (’71)

Contraterrein ('71)

 


 
Rectozijde omslag 'Contraterrein'Versozijde omslag 'Contraterrein'

Bron

r.a. cornets de groot, ‘Contraterrein’. Nijgh & Van Ditmar, Den Haag 1971, p. 1-160.
Opstellen over Gerrit Achterberg, Rhijnvis Feith, Herman Gorter, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Simon Vestdijk e.a. [Met een inleiding door de schrijver en met Errata op een inlegvel]. [Met het begin van de Julia door Rhijnvis Feith verbeeld in een strip door Faber Heeresma en een andere afbeelding]. Omslag ontwerp Niek Wensing. [Met een portretfoto van R.A. Cornets de Groot door Cor Stutvoet op de achterzijde van het omslag].
Nieuwe Nijgh Boeken, 37. Nijgh & Van Ditmar, ‘s Gravenhage, Rotterdam, 1971, inleiding gedateerd 26 april ’70, 160 blz., 13,5 x 20 cm., los blad 13,5 x 10 cm.

Inhoud

Contraterrein

Contraterrein [Voorwoord, gedateerd Den Haag, 26 april ’70].
p. 9-11.

Ziel en wereld

Het oude licht en het nieuwe geluid [Over: Herman Gorter, ‘Mei. Een gedicht’, in: Herman Gorter, Verzameld werk dl. 1, Bussum, Amsterdam, 1948, en H.K. Poot, ‘Mei’, in: H.K. Poot, Vervolg der gedichten, Delft, 1735, p. 86-92]. [Gedateerd Den Haag, juli 1968].
p. 15-19.

Een epicurische Robespierre [Over: W.F. Hermans, ‘Een wonderkind of een total loss’, Amsterdam, 1967]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Yang, nov 1968].
p. 20-22.

Een queeste

Achterberg als hermetist [Over: G. Achterberg, ‘Spel van de wilde jacht’, in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 863-919]. [Gedateerd Den Haag, januari ’69].
p. 25-40.

De Maria-metafoor in ‘Een alpenroman’ en de devotie van het hart [Over: S. Vestdijk, ‘Een alpenroman’, Amsterdam, 1961]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, juni 1968]. [Gedateerd januari ’68].
p. 41-55.

Het impressionistische hart [Over: impressionistische poëzie van achtereenvolgens Kloos, Van Eeden, Perk, Gorter, Van Looy, Verwey]. [Gedateerd Den Haag, januari 1970].
p. 56-66.

Een wijze van lev/zen [Gecorrigeerde herdruk van de afzonderlijke uitgave, Mouette Press, Oxford, 1969, maar zonder de Aantekeningen]. [Met een tekening door Faber Heeresma op p. 85]. [Gedateerd Zonnewende 1968].
p. 67-104.

Notities bij het werk van Harry Mulisch

Notities bij werk van Harry Mulisch I [Over: Harry Mulisch, ‘Zelfportret met tulband’, in: Voer voor psychologen, Amsterdam, 1961, p. 89-231].
p. 107-115.

Notities bij werk van Harry Mulisch II [Over: Harry Mulisch, ‘Het stenen bruidsbed’, Amsterdam, 1959]. [Gedateerd Den Haag, januari ’67].
p. 116-129.

Notities bij werk van Harry Mulisch III [Over: Harry Mulisch]. [Bewerking van ‘Apokrief en kanoniek (1). Aantekeningen bij het werk van Harry Mulisch’, in: Kentering, feb 1968].
p. 130-136.

Notities bij werk van Harry Mulisch IV [Over: Harry Mulisch, de ‘Tegenaarde’]. [Ingrijpende bewerking van ‘Aprokief [sic] en kanoniek (2). Een veelvuldig essay over het werk van Harry Mulisch’, in: Kentering, juli 1968].
p. 137-141.

Notities bij werk van Harry Mulisch V [Over: Harry Mulisch, ‘Oneindelijke aankomst’, en ‘Chantage op het leven’, in: Harry Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, resp. p. 95-124; 59-93].
p. 142-146.

Notities bij werk van Harry Mulisch VI [Over: Harry Mulisch, ‘elementaire beweging’].
p. 147-150.

Notities bij werk van Harry Mulisch VII [Over: Harry Mulisch, ‘elementaire beweging’].
p. 151-153.

Notities bij werk van Harry Mulisch VIII [Over: Harry Mulisch, tweelingenmotief, Laurel & Hardy].
p. 154-156.

Notities bij werk van Harry Mulisch IX [Over: Harry Mulisch, ‘Keuring’, in: Harry Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, p. 125-174]. [Gedateerd Den Haag, herfst ’70].
p. 157-160.

Drukgeschiedenis

Een epicurische Robespierre verscheen eerder in: Yang, 5e jrg., nr. 2-3 (nov 1968), p. 59-60.
De Maria-metafoor in Een alpenroman en de devotie van het hart is een gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, nr. 46 (juni 1968), p. 52-61.
Een wijze van lev/zen is een gecorrigeerde herdruk van een afzonderlijke uitgegeven publicatie: Mouette Press, Oxford, juli (mei) 1969.
Notities bij werk van Harry Mulisch III is een gecorrigeerde herdruk; eerder als ‘Apokrief en kanoniek (1). Aantekeningen bij het werk van Harry Mulisch’ in: Kentering, 9e jrg., nr. 1 (feb 1968), p. 17-22.
Notities bij werk van Harry Mulisch IV is een ingrijpende bewerking van ‘Aprokief [sic] en kanoniek (2). Een veelvuldig essay over het werk van Harry Mulisch’, in: Kentering, 9e jrg., juli 1968, p. 48-50.

Algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Contraterrein van R.A. Cornets de Groot uit 1971.

Redactionele ingrepen

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina’s (6, 8, 12, 14, 24, 68 en 106) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.
Bij het boek is een erratavelletje bijgevoegd. De betreffende correcties zijn stilzwijgend in de tekst verwerkt.

Errata bij 'Contraterrein'

[ongenummerde pagina (p. 1)]

Contraterrein

[ongenummerde pagina (p. 2)]

nieuwe nijgh boeken                 37

nijgh & van ditmar
‘s gravenhage | rotterdam [ongenummerde pagina (p. 3)]

r.a. cornets de groot

contraterrein

opstellen over

gerrit achterberg
rhijnvis feith
herman gorter
w.f. hermans
harry mulisch
simon vestdijk
e.a.

[ongenummerde pagina (p. 4)]

530371

© 1971 by B.V. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
The Hague, The Netherlands

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book shall be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without the publisher’s consent.

Dagboek 1985-1986 »

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: