Bijlage II Stamboom Cornets de Groot

Bron: Saskia Cornets de Groot, Verborgen identiteit, Den Haag, 2024, p. 224-225.
Familiewapen en lijfspreuk (Ruit Hora) van Hugo de Groot.
Familie Cornets de Groot
16e – 17e eeuw
1511 Delft-
1567 Delft1554 Delft-
1640 Delft
Hugo Cornelisz (Cornets) de Groot.

Jan (Cornets) de Groot (zoon van H.C.).

Toelichting: Bij Hugo Cornelis (grootvader van Hugo de Groot) komen de namen Cornets en De Groot voor het eerst samen. Hugo Cornelisz en zijn zoon Jan (vader van Hugo de Groot) waren beiden burgemeester van Delft en actief in de wetenschap.

1583 Delft-
1645 Rostock
Hugo (Cornets) de Groot (zoon van J.). (Rechts)geleerde, schrijver, advocaat-fiscaal, pensionaris van Rotterdam, gezant van Zweden in Frankrijk.
Familie Cornets de Groot in Nederlands-Indië
18e – 20e eeuw
1768 Bergen op Zoom-
1827 Soerabaja
Adriaan David Cornets de Groot: ging in onze lijn als eerste Cornets de Groot naar Nederlands-Indië (in 1815). Resident van Grissee.
1796 Groningen-
1831 Soerabaja
Johan Hora Cornets de Groot (zoon van A.D.). Assistent-resident van Buitenzorg, Krawang en Soerabaja.
1823 Batavia-
1893 Den Haag
Jhr. mr. Adriaan Johan Willem Cornets de Groot (zoon van J.H.). Raadsheer van het Hoog Gerechtshof en het Hoog Militair Gerechtshof in Nederlands-Indië.
1866 Batavia-
1929 Batavia
Jhr. Willem August Cornets de Groot (zoon van A.J.W.). Administrateur theeonderneming Tjigaroe.
1903 Tjaringin-
1971 Rijswijk
Piet Cornets de Groot (zoon van W.A. en Komot). Hoofdcontroleur PTT in Nederlands-Indië.
1929 Bandoeng-
1991 Leiden
Rudof Adriaan Cornets de Groot (zoon van P.): is in onze lijn de laatste Cornets de Groot die in Nederlands-Indië geboren is. Schrijver, letterkundige, leraar.
Familie Cornets de Groot in Nederland
20e – 21e eeuw
1959 Den Haag Saskia Cornets de Groot MSc / ondergetekende (dochter van R.A.). Senior beleidsadviseur hbo.
1993 Den Haag Sven Hugo Cornets de Groot MSc (zoon van S).1 Wiskundig logicus.

  1. De naam die Hans en ik als ouders aan Sven gaven is me heel dierbaar. Want Sven kreeg de achternaam Cornets de Groot, omdat die zoveel betekenis voor me heeft. Zijn tweede voornaam Hugo is een duidelijke verwijzing naar Svens voorvader Hugo de Groot. Hans en ik komen bovendien in Svens initialen S.H. samen. []

Plaats een reactie