In(valide) wereld

Willy Cornets de Groot

 


 

Omslag

 

Over de acceptatie en bewustwording van de lichamelijk gehandicapte in de samenleving

 

IVABO Amsterdam

Vrouwen en Welzijn

mei 1984

 

[p. 1]

INHOUD

VERANTWOORDING

I ENIGE ALGEMENE EN PERSOONLIJKE ASPECTEN

II GESCHIEDENIS

III MIJN GESCHIEDENIS

IV BEWUSTWORDING, BEÏNVLOEDING EN WIJZIGING GEDRAGSPATROON

SLOTWOORD

OPGAVE VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Indisch dagboek 1987 »