Een man een man, een woord een woord

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 3e jrg., nr. 9, wintermaand van het jaar 1971.

De laatste aflevering van het Informatief Bulletin van dit jaar. Een sinterklaasverrassing; een kerstnummer. Kortom: een Winterboek! Wat heeft Van Riel, wat heeft meneer Jansen bijeen gesprokkeld voor deze IB/9!
Maar wat is dat vergeleken bij wat ik niet gedaan heb!
Ik heb geen cantates geschreven.
Geen gloeiend solfer gedronken.
Geen mens ooit van mijn leven bedot.
Integendeel schreef ik, om de zojuist gelauwerde Learbuch te eren eveneens een toneelstuk:

Een man een man, een woord een woord
Oerkomisch drama in 2 bedrijven1

1e bedrijf:

Mr. X komt op; toont de zaal zijn lege handen:
Ik heb niets

2e bedrijf:

Mr. X:
Dat is alles

DOEK2


  1. In een ongetitelde aantekening enkele nummers later komt Cornets de Groot terug op dit drama en schrijft: ‘Op voorstel van Wester noem ik mijn drama in twee bedrijven (I. Ik heb niets, etc.) Volledig.’ []
  2. Vergelijk: ‘Ze begrijpen niet dat de lege handen waarmee ik bij ze binnenkom, hen kunnen verlossen van de verschrikkelijke volte waarin zij de wereld willen laten stikken’, p. 177 van W.F. Hermans’ Een wonderkind of een total loss, door Cornets de Groot met cursivering geciteerd in Een epicurische Robespierre, p. 21/22. Vergelijk ook de titel van een boekje dat op p. 51 van Het zwarte licht van Mulisch wordt genoemd: ‘De man die niets onthouden kon, – oerkomische tekst voor één heer’. []

Plaats een reactie