1982

 

 1. Cornets de Groot, Determinisme en contingentie [Over: S. Vestdijk, hybris, astrologie]. [Gedateerd Leiden 29-12-’81].
  Bzzlletin, 10e jrg., nr. 93 (feb 1982), p. 24-26.
 2. R.A. Cornets de Groot, De allegorische interpretatie van ‘Aktaion onder de sterren’ [Over: S. Vestdijk, Aktaion onder de sterren, Rotterdam, Den Haag, 1941]. [Gedateerd Leiden, 21-25 februari 1982].
  Vestdijkkroniek, nr. 35 (juni 1982), p. 2-22.
 3. Van dwaling en waarheid [Over: S. Vestdijk, ‘Vader en zoon’, in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 143-168. N.a.v. G.H. Wynia, ‘Vader en zoon. Een structuuranalyse’, in: Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 1-10].
  Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 11-16.
 4. Contingentie tot de laatste snik [Over: S. Vestdijk, ‘Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen’, in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242. N.a.v. Marjoleine de Vos, ‘De chaotische hybris van Cornets de Groot’, Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 17-21].
  Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 22-28.

Plaats een reactie