Een krabbel…

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 9e jrg., nr. 6 (januari 1978).

Het nieuwjaarsnummer komt dit keer wat laat uit de bus, en ik zal u twee redenen opgeven waarom dat toch wel begrijpelijk is. De stroom van informatie komt maar langzaam binnen; er is dit keer eigenlijk alleen de invulling van de rubriek Officieel en officieus. En verder hebben zich in mijn privéleven verblijdende, maar ook zeer tijdrovende gebeurtenissen voorgedaan, zodat ik pas later de achterstand op het stuk van de communicatie kan inlopen. Machteld kreeg van mijn collega’s een mooi oranjekleurig jasje, waarvoor hierbij gaarne de dank van moeder, dochter en vader.1
Op school heeft het leven niet stilgestaan. We hebben een heldhaftige strijd op het voetbalveld geleverd tegen de leerlingen van vwo-vier, en die ook gewonnen met drie – éen. Het zou te ver voeren de prestaties van alle leden van het lerarenelftal op te sommen; ik volsta met het noemen van de naam van Hans Willers, die stoere kracht aan snelheid paarde, op een wijze die alleen nog maar werd geëvenaard door de keeper Mey, die het net achter de doelpalen maar één keer echt nodig had. Jammer dat we van sommige aanvallen geen reprise kregen in slow motion; is daar in de toekomst niets aan te doen?
En verder de toneelvoorstelling Onder het melkwoud in de sublieme bluftaal van Dylan Thomas, in de subtiele opvatting van Jan Verstappen. Waarbij de blinde kapitein Kat als de ideale luisteraar, gezeten op verreweg de beste plaats in de zaal, zijn gehoorswaarnemingen aanvult met gehoorshallucinaties en ons al doende tot deelgenoot maakt van zijn visioen: een door ‘vertellers’ gemanipuleerd toneelpersoneel. Zo zijn mensen ook, dacht ik. Al hoeven ze zo niet te blijven. En als dat tot de kijkers doordringt, hoezeer ook onbewust, dan is dit toneel weer schooltoneel in de geest van Jan Verstappen geweest. Een ‘hartelijk gelukgewenst!’ is hier dan ook wel op zijn plaats.

U zult wellicht opmerken dat deze aflevering van het IB wat mager is uitgevallen: zo ontbreekt deze keer het vervolg op het reisjournaal van Hans Learbuch, waarvoor gaarne excuses, maar hier in Leiden tijdens de vrije dagen kwam ik tot de ontdekking dat ik geen stencils meer had, en dus de volgende keer dan maar met dubbele afleveringen moet gaan werken.
Wel vindt u behalve het reeds genoemde Officieel en officieus een bericht van Klaas en een overzicht van Leo Peeters m.b.t. de bar de laatste tijd. De Leede zal nog komen met een verslag van de bestuursvergadering. Wester heeft een gedicht voor ons in petto, en dat is het dan voor deze keer.

CN


  1. Machteld, Cornets de Groots vierde kind, werd op 17 december 1977 geboren uit zijn huwelijk met Leonarda op den Akker. Zij is vernoemd naar een gedicht uit Potgieters Liedekens van Bontekoe, waarover Cornets de Groot schrijft in 1975. Het jaar van de vrouw. []

Plaats een reactie