Autopsie

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 3e jrg., nr. 6, oktober 1971.

PA schrijft in de inleiding van zijn uiteenzetting over een ‘vrij uitgewerkt plan’ van de moedige sectie expressievakken en over een ‘ander idee’ van CN.
Beide zijn een impuls geweest om aan het c.feest te dokteren – wat ook nodig is. Naar mijn mening is het ‘ander plan’ te veel eer gegeven. Het c.feest dat voorgesteld wordt, lijkt me tweeslachtig, met een grote nadruk op de expressie, en een licht accent op de divertissementkant van bepaalde vakken. Waardoor die bepaalde vakken wsch. ‘af zullen gaan’ in vergelijking met sport en beeldende expressie. Ik laat voor dit moment het ‘ander plan’ graag los – herstel: het ‘ander idee’.

Het is een beetje dwaas hier te spreken over iets waar niet alle docenten iets van weten. Ik wil het ander idee daarom kort even weergeven in de volgende aantekening:

Uitgangspunt is, zoals PA zei: niet de oude antwoorden maar de nieuwe problemen. Zo is m.i. dat toneel een ‘oud antwoord’. In het verleden waren daar nog een handjevol ll bij betrokken, dit jaar helemaal niet. Dat is geen verwijt, maar het tekent de situatie: het c.feest is echt in een slop geraakt.
Ik ga van een definitie van het c.feest uit, niet als een kwestie voor de sectie expressievakken of een leraar Nederlands (toneel); niet als een feest dat ll en lr overkomt zonder dat zij zelf daar de hand in hebben gehad, maar als iets dat van onderaf wordt opgebouwd. In tegenstelling met de oude antwoorden komen de nieuwe problemen niet van bovenaf, maar van binnenuit. Daarom kon het ‘ander idee’ ook niet een ‘uitgewerkt plan’ zijn.
Centraal idee in mijn opvatting was dat ieder vak middelpunt kan zijn, omdat ieder vak zeker evenveel mogelijkheden heeft als expressie of sport. Het gaat er mij natuurlijk niet om de verdiensten van de sectie expressievakken te verkleinen: die sectie heeft gewoon gelijk. Ik zag alleen de verdiensten van andere secties graag vergroot. Maar die secties kunnen alleen werken, wanneer de school een behoorlijk aantal constructief denkende ll heeft, die bereid zijn met een lr. een plan in elkaar te zetten, dat voor dit ene, bepaalde vak gelijkwaardig is aan bv. ‘fingerpainting’ voor schilderen. Vandaar dat ik een groot aantal ruimten nodig acht. Er zijn te veel problemen aan verbonden om er nu al iets van te willen maken. Ik zag natuurlijk wel graag het c.feest als een soort amusante workshop, maar de tijd is er te kort voor. Ik weet ook helemaal niet of het ‘ander idee’ levensvatbaar is. Laten we het voorlopig vergeten en ons houden aan de punten a tot f in het plan dat PA geeft, hierboven. Het ‘ander idee’ werkt in [dit] stadium alleen destruktief.
 

Plaats een reactie