Voor-/nawerk

 

Bron: Simon Lucard (ps. Rudy Cornets de Groot), Liefde, wat heet!, Uitgeverij De Prom, Baarn, 1983.

[ongenummerde pagina (p. 4)]

Het motto van dit boek en de titel van hoofdstuk 13 zijn ontleend aan Leo Ferré, Amour anarchie, Barclay 80417; de titel van hoofdstuk 7 aan een in Karl Jaspers,Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, voorkomend begrip.

Het toeval wil dat de beschreven gebeurtenissen zich nimmer hebben voorgedaan in de werkelijkheid die ik ken. Alle personages zijn de vrucht van mijn verbeelding.

[ongenummerde pagina (p. 6)]

Je t’apprendrai le verbe aimer
qui se décline doucement

LEO FERRÉ

[tekst op achterflap]

Een stadsrand van de Randstad: het Lennon-tijdperk.
Narda (14) ontmoet de veel oudere schilder De Brauw. Een liefdesaffaire, ogenschijnlijk zonder enig uitzicht. De Brauw tracht met zijn verleden en met dat van zijn jeugdige minnares in het reine te komen. Illusies heeft hij net zomin als zij. Maar juist aan dit tekort dankt dit boek zijn openhartig en lichtvoetig, bijna gewichtloze karakter.
Wat begint als een onschuldige romance op een middelbare school tussen een tekenleraar en een, bij alle raffinement, naïef meisje, groeit uit tot een ongewone verhouding, met díe intense kracht en tederheid die eigen zijn aan wat voor het eerst gebeurt.

Liefde, wat heet! is het romandebuut van Simon Lucard, die op Java geboren is in het magische jaar 1929.
Hoewel de roman een paar herinneringen aan Indonesië bewaart, en aan een paar vakanties naar Gent en Athene, speelt het grootste gedeelte van het verhaal zich af in Nederland.

ISBN 90 263 2543 7

Plaats een reactie