Verantwoording

 


 
Bron

Lucebert, ‘Poëzie is kinderspel’. Bert Bakker / Daamen NV, Den Haag 1968, p. 1-200.

Algemene opmerkingen 

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Poëzie is kinderspel, bloemlezing uit het werk van Lucebert, samengesteld en ingeleid door R.A. Cornets de Groot, 1968.

Redactionele ingrepen

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina’s (4, 50, 193), de pagina’s met tekeningen van Lucebert (58, 94, 132), de advertentie (200), en de bloemlezing van gedichten van Lucebert (57-192) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

[ongenummerde pagina (p. 2)]

Eerste druk 10000 eksemplaren mei 1968
Omslag en verzorging Pieter van Delft / New York
Druk Semper Avanti / Den Haag

De beknopte literatuuropgave op bladzijde 194 is samengesteld door Lucebert en R.A. Cornets de Groot

[ongenummerde pagina (p. 3)]

lucebert

poezie
is
kinderspel

1968
Bert Bakker / Daamen N.V.
Den Haag

> Voorwerk
<

Plaats een reactie