Start » Een wijze van lev/zen (1969) » Een wijze van lev/zen: ter inleiding

Een wijze van lev/zen: ter inleiding

 


 

Animatie van fotosessie, ± 1968. De choreografie was in handen van Cornets de Groot en kunstenaar Peter Jansen en gebaseerd op een striptease van Rita Renoir.
Foto’s: Hendrik-Jan Koldeweij.
Animatie: Ivo Boode.

 

 

Een wijze van lev/zen werd in 1969 als bibliofiele publicatie uitgegeven door de Mouette Press in Oxford, Engeland. Het was de tweede titel in het fonds van deze door Cornets de Groots vriend Wim Meeuws opgezette uitgeverij. Het indrukwekkende ‘Colofoon’ vermeldt de volgende gegevens:

“Een wijze van lev/zen”, door R.A. Cornets de Groot met een originele houtsnede door Hanns H. Heidenheim en een illustratie in de tekst door Faber Heeresma verscheen in een beperkte oplaag van 333 exemplaren, waarvan:12 exemplaren op Hollands Van Gelder & Zonen papier. De houtsnede speciaal gedrukt op Japans Ouda papier door de kunstenaar zelf op diens handpers. In half kalfsleer met de zijden en schutbladen van Japans crème Natsume papier. Gesigneerd door auteur en kunstenaar. Genummerd I – XII.
295 exemplaren op Burgundia papier.
26 exemplaren op Burgundia papier, niet bestemd voor de handel, aangeduid door de letters A – Z.
Het werd gezet door de firma L. Bourdeaux-Capelle in Dinant, gezet in New Times Roman.
Het verscheen bij de Mouette Press in Oxford. Juli 1969.’

De aanbiedingscatalogus geeft verder nog de volgende inhoudsbeschrijving, onmiskenbaar van de hand van Cornets de Groot:

‘Wanneer in Poots beroemdste gedichten een paar Goden duidelijk willen maken, wat ze bezielt, roepen ze nimfen of saters op uit het Niets. Wanneer bij Rhynvis Feith de treurige Eduard weten wil waar hij naar verlangt, verschijnt hem zijn Julia. In Een wijze van lev/zen komen evenzeer onbestaanbare levende wezens aan het verlangen van de ikfiguur naar eender inzicht tegemoet. In deze mimesis van onbetrouwbare historische kennis en fantasie maakt de hoofdpersoon ervarenderwijs iets van de 18e eeuw tot zijn geestelijk bezit.’

Niet alleen de uitgever, ook de auteur zelf had hoge verwachtingen van de uitgave. Het verhalend essay, gesitueerd in de 18e eeuw en verteld door een ‘uit de gevestigde orde verdrevene’, was provocerend genoeg met expliciete seks, een vertoog over ‘het gebruik van grove woorden’, en bovendien een felle repliek op een tegen Cornets de Groot gericht stuk van prof. dr. A.L. Sötemann (‘A.S. Lötermann’) in de Nieuwe Taalgids. Het zou, zo spiegelde Cornets de Groot zijn uitgeversvriend voor, allerwegen stof doen opwaaien, druk na druk zou volgen, ja wie weet zou het tot Kamervragen aanleiding kunnen geven.
De werkelijkheid besliste anders, en de correspondentie tussen beiden die hier eveneens wordt gegeven, volgt min of meer het schema van Elsschots Kaas. Wat een hoogtepunt in Cornets de Groots schrijverschap had moeten worden, blijkt achteraf de inleiding te markeren tot zijn steeds verder geïsoleerde positie in de literaire wereld, die onder invloed van de destijds nieuwe mode van de close reading geen gunstig klimaat bood voor de eenheid tussen leven en lezen die hij voorstond.

Omslag catalogus Mouette Press

De Mouette Press is later opgegaan in Thornton’s Bookshop en wordt nog steeds door Wim Meeuws gedreven. Ik dank hem hartelijk voor de door hem bewaarde correspondentie, de drukproeven en ander materiaal. Het hier aangeboden facsimile is gecreëerd op basis van nummer IV van de twaalf gebonden exemplaren. Doordat het boekje in Engeland werd uitgegeven berust een exemplaar bij de British Library; de antiquarische waarde ervan is momenteel ongeveer 75 euro.

»

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: