[Geen titel]

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 5e jrg., nr. 3 [1973].

Veel nieuwigheden in IB III van V, maar weinig nieuws, geachte collega’s! Leest u er a.u.b. het bericht van de fractie maar es op na. Frustrerende lektuur nietwaar, dit gehol achter de feiten aan? Het doet – bij mij althans – de vraag oprijzen of er nog wel een taak is weggelegd voor opgemeld lichaam. En inderdaad! We zijn aan vernieuwing – mentale en stoffelijke – hard toe. Uw reizende ambassadeur stak op de NIAM-tentoonstelling te Rotterdam zijn licht op en doet dit uitstralen in een beschouwing over de heilzame invloed die audiovisuele middelen op het onderwijs hebben kan. We moeten het nu maar es geloven dat het einde van de burgerlijke periode in onze kultuur in zicht is, en inzien dat de hoge waardering voor vlijt, soberheid en spaarzaamheid ons wel es achterop kan helpen!
Wie, en m.i. volkomen terecht, niet dood valt op een cent (overigens een acrobatiek waar ik me met geen mogelijkheid een voorstelling van maken kan), is zonder twijfel de beheerder van de Doc. Bar. Van hem enige cijfers, waaraan hij het recht ontleent, ons op de bon te slingeren. Bravo!
Ook SV spaart kosten noch moeiten in zijn streven om in ieder geval alvast de bibliotheek te vernieuwen. Leest u zijn mededeling en – bereid u voor!
Behalve in PE’s financieel overzicht is er ook in ‘officieel en officieus’ sprake van cijfers. Hierover van onze Zoetermeerse correspondent een artikel van indringende oppervlakkigheid – waardig genoeg om het gebruikelijke IB-essay te vervangen, zodat u die ellende dit keer bespaard blijft, hoe jammer dat ook is.
Ten slotte. Joke Davids jubileert vandaag, en is niet van plan deze gelegenheid ongemerkt aan zich en ons voorbij te laten gaan. Helaas heeft de feestcommissie i.o. hierin aanleiding gevonden uit te zoeken welke van dit soort festiviteiten ons in de toekomst nog te wachten staan.
Is het niet alsof de commissie het woord des dichters in vervulling wil doen gaan:

we gaan woest bier drinken in een mors huis
gaan langzaam uitlopen als een gouden regen
in een glinsterend springmatras – ?
1

Persoonlijk betreur ik dit initiatief.
Ik wil heus de wereld wel redden, maar ik heb ten slotte andere zaken aan het hoofd.2


  1. regels uit Luceberts gedicht ‘voor de dichter g.k.’ uit de amsterdamse school (1952), in: verzamelde gedichten, Amsterdam 2002, p. 130. []
  2. Deze aflevering besluit met een halve blanco pagina waarboven de kop ‘Gereserveerd voor HO’ – de lerarencode voor Van der Horst. Zie de vorige aflevering en de reactie van Van der Horst. []

Plaats een reactie