Correspondentie Gerrit Borgers (1968)

 

2 brieven.
Bron: Letterkundig Museum.

1. Cornets de Groot aan Gerrit Borgers

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd, 1968]

Beste Gerrit,1

Bij ’t opruimen van m’n bureau vond ik een dictaatcahier met recente opstelletjes (van ’68, ’t laatste is van 13 juni of juli) waarvan er 2 niet werden gepubliceerd2 (ofschoon ’t laatste in opdracht van Elseviers W.3 werd geschreven).
Verder bewaarde ik een brief van Lucebert, waarin hij heel boos op me is,4 redde ik een stuk uit de prullebak dat oorzaak van zulke boosheid was,5 en vis ik uit mijn tekeningen-ordner de “formule” van ’t boek De zevensprong.6 Zojuist las ik voor de NCRV een stukje over Raes’ lotgevallen,7 dat ook hierbij gaat.
Tenslotte een blad aantekeningen bij Luceberts gedicht Nazomer,8 waarvan de achterkant door mijn kinderen op fraaie wijze is verlucht (ook, ten dele, door mij). Dat is de oogst van deze zending. Als er meer is, volgt er meer, bewaar in elk geval Lucebert zijn brief en mijn tekening bij De zevenprong.

Met hartelijke groet,
je Rudy


2. Cornets de Groot aan het Letterkundig Museum

[Brief in typoscript, 1 blz., ongedateerd, 1968]

M.H.

Ten gevolge van uw dankbrief van 21 nov. ben ik aan het rommelen geslagen, en vond nu een niet meer compleet handschrift van het boek Labirinteek. Ik voeg daar nog een paar essays in handschrift aan toe, die ik wel publiceren zal, al weet ik nog niet wanneer.9
Indien u daar idee in heeft, heb ik ook nog het typoscript van De chaos en de volheid voor u, uit sentimentaliteit bewaard, omdat het mijn eerste boek was.10

Met vriendelijke groet en alle hoogachting

[Handtekening]

R.A. Cornets de Groot


  1. Gerrit Borgers (1917-1987), van 1954 tot 1979 directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag. []
  2. Te weten, achtereenvolgens: De discipel, Taal voor ontschoolden, Een schemermens in meditatie, Underground literatuur, Versbevrijding en het vers libre. Het onvoltooide artikel over Luceberts gedicht de discipel werd niet gepubliceerd, het stuk over underground-poëzie alleen in het provoblaadje Iets. []
  3. Tussen 1967 en 1969 schreef Cornets de Groot recensies voor Elseviers Weekblad, zie dit overzicht. []
  4. Zie brief nr. 2 uit de correspondentie Cornets de Groot – Lucebert. []
  5. Een voor de bloemlezing Poëzie is kinderspel bestemde, maar door Lucebert verworpen inleiding. []
  6. Zie Tekening De zevenprong. []
  7. Een bewerking van Apollonia in Wonderland. Hugo Raes: oude dromen. []
  8. Zie Luceberts gedicht Nazomer. []
  9. Het pakket bevat handschriften van achtereenvolgens Een quiz (Remco Campert), Het mirakels orakel (Lucebert), Besproken plaats (Achterberg), Het afwijkend sonnet bij Gerrit Achterberg, alle uit Labirinteek, en voorts Een anti-reisgids, Wat nou? Is Vera Janacopoulos geen muzikaal gedicht? en Vestdijk en Verwey – idee, kristal, retoriek. []
  10. Dit werd niet aan het Letterkundig Museum overgedragen. []

Plaats een reactie