Recensies ‘Een wijze van lev/zen’

 

Bronnen: Literom, BNTL, Picarta, knipselarchief van de auteur.
Diverse auteurs.

[Geen titel]

Lic. Guido Goedemé

Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening, 1970.

Je moet werkelijk een slecht karakter hebben om enige waardering op te brengen voor dit schrijfsel. We vrezen enige waardering op te brengen. Dit verhalend essay essay ontluistert op een briljant sarcastische wijze, dus meteen niet evenwichtig noch volkomen verantwoord, de “klassieke” literaire kritiek. Volgens de auteur bracht Feiths roman, Julia, tot overmatige bloei wat in gedichten van Poot reeds in kiem en bijna verborgen aanwezig was: de omgekeerd evenredige verhouding tussen de seksualiteit van mens en natuur. Feiths beroemde roman zou compensatielectuur zijn! En laat nu R.A. Cornets de Groot los als psychanalist en leer dan dat in de brave Julia symbolen zitten die overeenstemmen met borsten, venusheuvel, baarmoeder en dergelijke: vergeet ook niet dat heel wat fallische symbolen kunnen ontdekt worden. Niet al te ernstig nemen? Natuurlijk niet! Een teken van morele ontaarding? Natuurlijk wel! Maar – en de geachte lezer neme het ons niet kwalijk en vertelle het niet verder – wij hadden wel heimelijk plezier. Wij beloven het boek niet in de jeugdbibliotheek te plaatsen.


[Geen titel]

Marijke Stapert-Eggen

Real Free Press, Amsterdam.

Een proeve van een geheel eigen wijze van literaire kritiek wordt bedreven in deze uit 1969 daterende uitgave, een analyse van drie gedichten van de 18e eeuwse dichter Poot: BeddepraetDe verliefde VenusDe maan bij Endymion, en de roman Julia van de eveneens 18e eeuwse Rhynvis Feith, waarbij psycho-analytische interpretaties niet geschuwd worden. De auteur zegt zichzelf niet te beschouwen als een vertegenwoordiger van enige stroming in de kritiek en zich te richten tot hen die lezen niet als plicht maar als plezier zien. Een en ander levert een origineel en geestig werkje op!


[Geen titel]

[Auteur onbekend]

[Datum en publicatie onbekend].

Essayist R.A. Cornets de Groot heeft in Engeland een Nederlandstalig boekje uitgegeven. Het heet Een wijze van lev/zen en is uitgegeven door de Mouette Press, 121 London Road, Headington, Oxford…


[Geen titel]

[Auteur onbekend]

[Datum en publicatie onbekend].

Speelse analyse van drie gedichten.

Plaats een reactie